Thomas Edison

Thomas Edison

Edison, vår tids Prometheus. Han gav oss eld i ny skepnad: elektricitet som värmer och upplyser – gjorde natt till ag och därmed revolutionerade vår vardag.

Thomas Edisons horoskop

Har var revolutionär denne man, på sitt vis. Han tog inte hänsyn till dem som försökte visa på det så-kallade omöjliga i hans drömmar. Han sade ”Ingenting är omöjligt. Vi vet blott ännu inte hur vi ska utföra det.” Edison visste att det fanns inga gränser annat än dem han själv erkände. Gränslöshet är Neptuns gåva och denna planet bildade konjunktion med Edison Sol. Denna konjunktion förklarar också Edison, Mystikern. Däremot var det inget mystiskt med Edisons arbetsmetoder. Med Mars i Stenbockens tecken var han oerhört fokuserad på sina uppgifter. Det blir till en praktisk manifestation av Marsenergierna som är som mest disciplinerad och fokuserade i detta Saturnusstyrt tecken. Dessutom har Mars en framstående placering i horoskopets 1:a hus. Edison hävdade att framgång var beroende av tre egenskaper: fantasi, ambition och vilja att arbeta. Fantasin skänkte Neptunus. Mars i Stenbocken tog hand om resten.

Vi ser ett intressant fenomen i dessa två planeters samverkan i horoskopet som återkommer i annan form i Edisons Neptunus-Saturnuskonjunktion. Denna planetkombination löser upp (Neptunus) tidigare strukturer (Saturnus) och ger konkret form till drömmar. Det är en kombination med hög kreativ potential. Dessutom måste noteras att Edisons Sol är placerad i 2:a huset. Han var ämnad att tillämpa en speciella kreativitet/vision vi associerar med Vattumannens tecken på ett jordnära sätt.

När ett starkt Uranustema, som i detta fall, infinner sig i horoskopets 2:a hus kännetecknar det ofta en person befriad från konventionella värderingar. Så var definitivt fallet med Edison. Likaså det ”fria” sättet med vilket han hanterade ekonomin. Jag tror att avsaknaden av bundenhet till det materiella bidrog till att Edison aldrig blev förmögen. Höga inkomster var aldrig ändamålet. Solen med sina sextiler till Månen och Pluto och en trigon till Noden gav en Edison fast förankrad i, och klar över, sina värderingar; som arbetade för att förverkliga sin vision av ljus på alla gator och i alla hem. Och visionen för denne man med Solen i det socialt medvetna Vattumannens tecken gällde alla, inte enbart de välbeställda.  

Någon njutningsmänniska var han inte. Venus i konjunktion med Saturnus berättar om en man som åt sparsamt, sällan roade sig och klädde sig utan tanke på mode. Under en kvarts sekel behöll han samma vikt så när som på knappa kilot. Kroppen såg han som något funktionellt vars främsta uppgift var att bära upp hans hjärna, enligt honom själv. Saturnus (hörsel) i konjunktion med Venus, styraren för 6:e huset förklarar åtminstone delvis hans dåliga hörsel.

Det extremt disciplinerade och målinriktade återkommer igen och igen i berättelser om Edisons liv. När han fyllde 80 förklarade han dock att nu hade han tid att ”lära sig spela bridge och prata strunt med damerna”. Det kunde han eftersom han menade att Fru Edison hade skurit ner på hans arbetstimmar. Nu arbetade han bara mellan 8.30 till midnatt!

Edisons vetgirighet var legendarisk. Förklaringarna ur astrologiskt perspektiv är flera. Månen i Skytten visar på en Edison som behövde förstå sammanhang. Månen i Skytten är också modern som fik axla lärarrollen. Sedan har vi Ascendenten i Skytten som också indikerar den evige studenten som ständigt söker kunskaper och vill föra dem vidare. Detta Skyttinflytande kanske förklarar varför Edison trots nästan dygnet runt arbete påstod sig ha roligt och tyckte bäst om att få folk att skratta. Ser vi vidare till Ascendentstyraren hittar vi Jupiter i Tvillingarna. Även har ser vi bevis på lekfullhet. Placeringen i 6:e huset förstärker arbetstemat som redan nämnts, de talrika uppfinningarna han gjorde och hans ständiga jakt på bättre och effektivare produkter. Sist men inte minst får vi inte glömma att han började som telegrafist. Symboliken passar perfekt.

Det nya och banbrytande hör till Vattumannens tecken. Edison hade både Solen och Merkurius i Vattumannen. Merkurius lockas av det nya. Till saken hör att i Edisons horoskop ser vi styraren Uranus i Vädurens – pionjärens tecken. Med sin placering i 4:e huset illustrerar Uranus det kollektiv han etablerade i Menlo Park för sin stab av vetenskapsmän. Hemmet blev ett egendomligt fenomen för dåtidens amerikanare som upplevde originalet Edison som något av en trollkarl.

Pluto är den planet vi förknippar med forskning. En intressant detalj kring Pluto i Edisons horoskop är att när han skulle testa en apparat han uppmanats uppfinna för att mäta temperaturen av stjärnspektra valde han att ställa in apparaten på Arcturus under en solförmörkelse sommaren 1878. Arcturus befann sig då på 22 grader i Vågens tecken, i opposition till Pluto och i konjunktion med Noden i Edisons horoskop! Tolkningen för Arcturus enligt Bernadette Brady (Fixed Stars) är ”a different approach” – ett annorlunda tillvägagångssätt som medför resor i nya och oprövade riktningar. Denna tolkning beskriver väl Edisons bana genom livet.

Kommentarer inaktiverade.