Dalai Lama

Den jordiska manifestationen av Avalokiteshvara, Bodhisattva of Compassion föddes med Solen I Kräftans tecken. Solen som livsenergi skulle för detta barn född Lhamo Thondup i byn Takster kanaliseras genom det vi associerar med IC: hem, familj, rötter och icke att förglömma, hemlandet. Hemlandet, Tibet, är det vi framförallt tänker på när vi hör talas om Dalai Lama. Med denna Sol framträdande i 10:e huset noterar vi hur viktigt detta tema ter sig i hans liv.

Dalai Lamas horoskop

En så högt placerad Sol talar för en individ som har en offentlig ställning. Status i någon form blir ett väsentligt tema för denna person. Han berättar själv att han som liten alltid intog platsen vid bordets huvudända. Han ansåg att denna plats tillhörde honom. Då hade han ännu inte utsetts till den 14:e Dalai Lama. Detta inträffade strax innan han fyllde tre år då Saturnus transiterade hans 7:e hus och han bokstavligen testades av andra. När delegationen som var utsänd för att hitta inkarnationen av Thupten Gyatso, den 13:e Dalai Lama, fann de Lhamo Thondup och efter åtskilliga ”prov”  övertygat sig om att han var den som skulle bli den 14:e Dalai Lama flyttade de honom till Lhasa och Potala Palatset ett år senare. Till Lhasa – det var en intention han hade uttryckt sedan han lärt sig tala. Kanske hade han minnen av sin tidigare maktställning bland folk med sin Pluto i Kräftan och i konjunktion med Södra Noden? Visste han om att han var på väg tillbaka till Lhasa för att fullfölja sitt arbete och leda  dem?  

En fredens man är denna Dalai Lama med sin Ascendent i Vågens tecken. Detta

Våg/Venus tema är praktiskt taget oumbärligt om man vill kvalificera sig för Nobels Fredspris, vilket han fick 10 december 1989. Jupiter bildade en mäktig opposition till Saturnus denna tid som för övrigt manifesterade i stora politiska omvälvningar och Jupiter krönte då hans MC medan Saturnus bildade opposition till Solen. Saturnusoppositionen visar också den konflikt som tilldelandet av priset medförde. Transiterande Pluto bidrog med en trigon till radix Jupiter under samma period. Jupiter symboliserar det religiösa förhållningssättet som fick stöd av massorna. Liksom de värderingar han alltid hyst.

En människovän är alltså denna 14:e Dalai Lama med Venus, styrare för Ascendenten, i Lejonets tecken. Detta är en man som utstrålar värme och själslig generositet. Venus återfinns i 11:e huset av just vänskap och förhoppningar om den egna men kanske framförallt mänsklighetens framtid. Venus är dessutom i kungligt sällskap med  Regulus en fixstjärna som enligt Bernadetta Brady (Fixed Stars) lovar framgång om frestelsen att hämnas kan övervinnas. Uppenbarligen har han klarat denna frestelse.  

Nu till Mars, också placerad in Vågens tecken. Egentligen är detta inte den starkaste tänkbara placeringen för Mars om man nu inte avser att som i Dalai Lamas fall ägna

sin ”kamp” åt freden. Notera dock att Mars bildar en kvadratur till Solen. Kvadraturen beskriver den hetlevrade fadern han påstods sig haft och de tendenser till aggression han brottades med som ung.                

Solen ingår i en Drakformation, det vill säga, en Stortrigon bestående av Solen, Saturnus och Jupiter. Denna ”självförsörjande” energikombination uträttar inte så mycket själv – den är alltför statisk för detta – aktiveras dock av oppositionen mellan Saturnus och Mån-Neptunuskonjunktionen som bildar en sextil till både Solen och Jupiter. Det är utan tvivel Mån-Neptunuskonjunktionen med oppositionen till Saturnus som är det utslagsgivande när hans liv ses i sin helhet. Tolftehustemat (Fiskarna/Neptunus) beskriver försakelse av hem och fosterland. Flykt. Ensamhet. ”The true nature of being is suffering” sade han. Detta är inte underligt med denna kombination. Den exemplifierar den Buddistiska teorin om tomhet.

Vi lever i en förgänglig och illusorisk värld säger Buddisterna. Så upplever nog den som har en Mån-Neptunuskonjunktion i 12:e huset livet. Oppositionen till Saturnus i 6:e huset av tjänande i egoförnekande Fiskarna gör inte bördorna lättare! Jordelementet som Månen och Neptunus är placerade i indikerar dock att han måste ”serva” här på jorden, ödmjukt med lite tanke på sig själv. Denna mans känslighet och den andliga närvaro han symboliserar är utmärkt illustrerad genom denna konjunktion som får mäktig betydelse just genom att Månen styr Solen i Kräftan.

Den andliga prägeln återspeglas även i den intellektuella placering av Merkurius i Tvillingarna i 9:e huset. Vi erinrar oss dock att 9:e huset är kopplat till frågor som rör bland annat religion och noterar att denna planet styr även 12:e huset som är befriat från intellektuella funderingar och förlitar sig på de intuitivt/meditativt införskaffade kunskaperna. Alla som har haft nöjet att höra Dalai Lama tala vet att kvickhet och humor är karakteristiska drag som han har. Dessa drag härstammar med säkerhet från Merkurius i Tvillingarna.

En sista titt på Mån-Neptunuskonjunktion och dess opposition till Saturnus i Fiskarna och deras placering i horoskopets 12:e, respektive 6:e hus: Det är en polaritet mellan det värdsliga och det andliga. Det är en jämn kamp, men Neptunus längtar efter något större att ingå i, att hänge sig åt. Det är den enklaste förklaringen till att Dalai Lama en gång sade ”ja” till kommunism som i teori tycktes lova människor så mycket gott. 1956 fick han dessvärre anledning att beskriva ”Chairman Mao´s words as being like a rainbow – beautiful but without substance”. De kritiska Jungfruenergierna segrade denna gång.

Femtiotalets mitt var början på slutet. Dalai Lama kände att hans grepp om Tibet försvagades och hans förmåga att hjälpa de sex miljoner Tibetaner som såg honom  som deras andliga och världsliga ledare. Den stora Kinesiska invasionen ägde rum i oktober 1950. Neptunus var, i transit, en grad från Dalai Lamas Mars. Han var oförmögen att slå tillbaka och försvara sitt folk. 8,500 Tibetanska officerare och män kunde inte stå emot Kinas enorma armé. Nya förhållningsregler blev ett faktum med

transiterande Saturnus i konjunktion med Ascendenten och således på väg igenom 1:a huset och mot Mars men det var 1956-7 som även den välvillige Dalai Lama insåg att sönderfallet snart var ett fullbordat faktum. Pluto gjorde sitt intåg över Venus, Ascendentstyraren. Det var en lång och smärtsamm process som kulminerade den 31/3 1959, då Dalai Lama lämnade Tibet på en dzomo – ett mindre elegant transport medel – för att resa till sitt nya hem i Indien. Saturnus var i 4:e huset (nästa Saturnuscykel skulle skänka honom Fredspriset) och Neptunus bildade

opposition till Uranus i 8:e. Denna Uranus i 8:e huset tyder på hastigt påkomna och oväntade avslutningar. Tillsammans med Neptunus ett avbrott i det andliga arbetet, eller ett nytt tillvägagångssätt. Han var tvungen att fly sin hemort för att överleva.  Han stod i direkt opposition till de värderingar inkräktarna hyste och den klyftan gick inte att överbrygga.

Än idag är han på sätt och vis hemlös, tillsammans med över 100,000 flyktingar i Indien. IC styrs av Saturnus i Fiskarnas tecken. Det är en särdeles sorglig manifestation av vad ”rötter” kan betyda i en människas liv. Men Saturnus är retrograd! Det betyder säkert att hans sanna hem finns inombords men det kan också innehålla ett löfte om återkomst.   

Kommentarer inaktiverade.