Böcker

skrivna av Kerstin Bylund-Paulsson.

Astrologiska Profiler – Att tolka och se helheten

Astrologiska profiler

Tanken med denna bok har varit att visa ett sätt att gå tillväga när man tolkar ett horoskop, alltså hur man ”får ihop” det hela. Att göra en syntes av alla de energier som är verksamma i ett horoskop och få fram en helhetsbild. Jag har då tagit ett antal kända personer i olika genrer, forskat i deras liv och öden och gjort tolkningar. Jag har även tolkat aktuella planet-transiter vid kritiska tidpunkter i deras liv. 


Synastri och Komposit – 
Relationsanalys med horoskopet som redskap

Synastri och Komposit

Synastri och komposit dvs relationsanalys är en kompletterande inriktning inom astrologin. Denna bok visar dig – genom en mängd olika exempel – hur vi människor interagerar med varandra; varför vi dras till varandra, vilka stötestenar vi möter under relationens och den gemensamma utvecklingens gång. Ofta både samarbetar vi med och motarbetar de människor som står oss närmast. Vi lockar fram det bästa men ibland även det sämsta hos varandra.

I boken möter vi dynamiska par; par som har lämnat tydliga spår efter sig. Genom att ta del av deras berättelser och de inflytanden som sammanförde och transformerade dem lär vi oss mer om våra innersta känslomässiga och psykologiska mekanismer. Vi kommer till insikt om att de flesta vi möter finns i våra liv av någon eller några speciella anledningar. Ibland är det uppenbart vad det är som fört oss samman. Ibland är skälen till våra möten höljda i dunkel.

Läs och lär om relationer med horoskopet som verktyg! Detta är en av de få astrologiböcker som skrivits på svenska, i synnerhet för dem som kommit en bit på vägen i sina astrologiska studier.

Kommentarer inaktiverade.