Artiklar

Yod

Yod

Följande text om Yod har jag fått tillstånd av utgivaren att översätta, dela med mina kontakter och lägga ut på min hemsida. Texten skrevs av Susan Sheppard för Black Moon Astrology Cards, Blue Angel Publishing, www.blueangelonline.com. Jag kan rekommendera Black Moon Astrology Cards. De är vackert illustrerade och ger läsvärda tolkningar. Speciellt fångade Sheppards tolkning av Yod min uppmärksamhet. Nedan finns översättningen av hennes text:

YOD – ÖDET

”En person möter ofta sitt öde på den väg han tog för att undvika det”
Jean de la Fontaine

Under antiken trodde man att en Yods placering i horoskopet var speciellt ödesmättat, och inte på ett sätt som gagnade individen. Yod kallas även för ”Guds öga” eller ”Guds finger”. En Yod utgörs av en speciell konfiguration i horoskopet. Det är en triangel som formas av två planeter i 60 graders avstånd från varandra medan båda är 150 grader ifrån en tredje planet. Detta skapar en tunn, pajformad aspekt.

Yod konfigurationen har en koppling till det hebreiska alfabetet. Yod (eller yud) är tiondet bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den esoteriska innebörd visar på Guds allestädesnärvaro och betecknar ödmjukhet eftersom krafterna är slutna i denna triangulära konfiguration vilket i sin tur ger upphov till ”ödesbestämda” situationer – ofta svåra sådana men som icke desto mindre ger belöning.

Yodkonfigurationens påverkan antyder att det finns en verksam, störande kraft i horoskopet. Man kan säga att denna aspekt, på ett sätt, befinner sig i ”exil” från övriga planetenergier eftersom de inte harmoniserar med varandra och orsakar därför spänningar. Intensiv stress och låsningar är känslor som då kan uppstå. Man kan även få känslor av ensamhet, av att vara annorlunda och att inte vara i fas med andra. Yod i födelsehoroskopet kan peka på familjens ”svarta får”.

När Yodkoretet visar sig (Black Moon Astrology Cards) eller i horoskopet (födelsehoroskopet, progression eller transit) betyder det att en situation kan vara kaotisk eller är på väg att bli det. Det kan visa sig svårt att hitta en gångbar väg framåt men det är av vikt att kämpa vidare. Detta är inte bara av ondo eftersom det är en process som går ut på att ta reda på vad som fungerar and vad som inte gör det. Nu är tiden inne att skala ner och att rensa ut det som inte fyller en funktion/är onödigt.

Utöver detta visar Yod vikten av att hitta din egen sanning även om din sanning inte speglas hos andra. Kanhända att du önskar dig mer stöd från andra men indikationen är snarare att du får klara din situation på egen hand. Å andra sidan kan en känsla av att du faktiskt föredrar att sköta situationen själv utan andras inblandning.

En inre resa är något Yod kan visa på – att hitta den egna sanningen. Ingen annan än du själv har de verktyg som behövs för att komma fram till de rätta lösningarna. Därmed är detta inte tiden att söka råd från andra. På ett inre plan har du redan fattat. Du behöver bara tid att ”processa” informationen innan svaren kommer in i ditt medvetande.

Det händer att Yod indikerar hälsofrågor som behöver hanteras och åtgärdas innan de önskade framgångarna visar sig: autoimmuna tillstånd, glutenintolerans, hypotyreos, fibromyalgi, allergier o s v. Även om dessa inte är livshotande tillstånd kan de väcka ett behov av drastiska förändringar i livsstilen för att möjliggöra en förbättrad hälsa.

På den positiva sidan kan sägas att omständigheterna är lovande för att uppnå mål; men var beredd på uppoffringar – inte en utan flera. Det blir inte en lättsam väg du vandrar framöver men det blir en tid att vidga din fokus. Det finns en önskan om större medvetenhet vilket kommer genom din hängivenhet; men tålamod och anpassningsbarhet är nödvändiga för att din situation ska kunna föra dig fram till ditt större mål – den du föddes för.

Yod i korthet: Att behöva göra justeringar; vara uppfinningsrik; vara unik; att ha ett alldeles speciellt mål; att lita på att allt kommer att lösa sig på det sätt som är menat; att slutligen skörda de framgångar ödet bär med sig även i kaosets mitt; självrannsakan och upptäckt efter en period av förvirring; förlorade möjligheter; tilltagande medvetenhet; ödmjukhet; att bli varse faktorer i livet du hittills inte sett; att vara bestämd; fatta beslut, att lära genom flexibilitet and att flyta med i förändringar som uppstår; betydande blockeringar; stop-start rörelser; att det är bäst att inte tvinga fram frågor nu när ödet är inblandat; tillåt saker att utvecklas innan handlingar sker; att föra saker samman; att svara på ditt Kall och låta det ordinära/materiella föras samman med det andliga.

Nyckeltanken: Ödet; att göra saker på egen hand; stå starkt på egna ben; att göra skillnad.

För er som är intresserad at Tarot, motsvarar Yod Ess i Svärd upp och nervänt.

Eris

Eris är ett spännande tillägg till de himlakroppar vi är medvetna om och som vi kommer att ha anledning att använda oss av framöver i tolkningssyfte inte minst för de individer/länder med planeter i ledande/kardinala tecken: Väduren, Kräftan,  Vågen och Stenbocken.

Läs hela artikeln om Eris med tolkningsexempel här!

Saturnus-Pluto konjunktion i Januari 2020

Zodiak och klocka

Den tid vi lever i! 
Saturnus och Pluto möts i Stenbockens tecken – om ett år. Men redan nu, 2018, känner vi av deras gemensamma vibration……

Sist det begavs sig var 25 januari 1518 strax efter att Martin Luther spikade de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Det var en handling som gav efterverkningar inom både kyrkan och staten. Saturnus och Pluto har naturligtvis haft dynamiska möten sedan (och innan) dess men inte i just Stenbockens tecken. De två planeterna möts med ungefär 33 års intervaller. Vad kan vi vänta oss?

Vi har sett att dessa två planeter bildade starka kontakter med varandra 629 AD när Mohammed intog Mecca, 1350 när Digerdöden härjade, 1866 när slaveriet avskaffades i USA, 1914 när Första världskriget utbröt, 1945 när Indien blev självständigt, 1965 då Vietnamkriget utbröt och 2001 när Twin Towers ödelades. Listan kan göras än längre men exemplen visar att när Saturnus och Pluto gör gemensam sak står starka förändringar för dagen. 

Saturnus står som en påminnelse om den materiella verkligheten vi lever i. Det finns en ordning, lagar, regler och förhållningssätt vi, som samhälle, behöver hålla oss till och auktoriteter som leder och vakar över oss för att se till att vi som kollektiv fortsätter att fungera, rent praktisk. Vi behöver denna struktur annars skulle kaos råda. Pluta står för det transformativa inflytandet. Inget är sig likt när Pluto har varit framme. Det är nedbrytningsprocesser som banar väg för det nya. Maktstrukturer och resurser är mäktiga frågor som kommer upp för granskning, inte minst frågor kring hur vi hanterar kollektiva resurser och till vilka vi ger förtroendet att fatta beslut som inverkar på våra liv. 

När Saturnus och Pluto slår sig samman (på samma gradtal och i samma tecken) kan man vänta sig omfattande förändringar i den ovan nämnda strukturen och bland de som leder oss. Redan nu ser vi tecken som tyder på att det samhälle vi lever och verkar i är inne i en stark omvandlingsprocess – och det som påverkar i stort (samhället) påverkar naturligtvis var och en av oss som individer. 

Redan i dag befinner sig både Saturnus och Pluto i Stenbockens tecken. Därför märks redan nu deras inflytande. De ”känner av” varandra men i januari 2020 kulminerar de energier de står som representant för. Det stannar dock inte där. Inflytandet från dessa två planeter kommer att finnas kvar under mycket lång tid. Det kommer att finnas en tid vi minns som tiden före och tiden efter Saturnus och Plutos möte i Stenbockens tecken. Ser man till de exempel jag listat blir detta alldeles tydligt. 

Vad händer? Den politiska kartan har redan börjat ritas om. Fortsättning följer kan man säga här….processen har bara börjat. Den roll stora, multinationella företag har kommer att få allt större uppmärksamhet. I vilken utsträckning påverkas vi? Var behövs Plutos reningskraft? Kommer stora förändringar att ske inom bankväsendet och/eller inom andra finansiella institutioner? Kanske det. Får vi ytterligare påminnelser från Moder Jord om att hon inte respekteras tillräckligt? Förmodligen. 

Saturnus-Pluto kan faktiskt stärka de etablerade krafterna. Tänk etablissemanget + makt = Saturnus och Pluto. Men, samma planeter kan bringa en nedbrytning och densamma. Det är upp till var och en av oss att fokusera på det som är av värde, världsligt och andligt och vilka krafter vi väljer att ge vårt stöd. Den andliga intentionen bakom Saturnus och Pluto i tät förbindelse är att justera vår moraliska kompass så att det pekar i rätt riktning och att kompassen hålls i rätt händer. De strävar mot en högre etik på alla nivåer. I den strävan får vi finna oss i att vägen fram praktiskt och andligt kan vara stundvis obekväm.

Uranus i Oxen 2019-2026

Uranus

Uranus gör nu sitt inträde i Oxens tecken för första gången sedan 1935. Uranus bär på ett tema av social medvetenhet och innovation. Inte sällan har Uranus varit katalysatorn till revolution och vetenskapliga genombrott. Vi förknippar Uranus med modern teknik och inte minst rymdforskning. Vi har förmodligen Uranus att tacka för det enorma nätverk av kontakter som blomstrat via Internet under senare år. Uranuskrafterna står även för det som är alternativt – en brytning med tradition – och därför hamnar alternativ medicin under Uranus paraply. 

Hos var och en fokuserar Uranus på individualitet och den frihet som behövs för att manifestera sitt unika jag. Det kan verka paradoxalt, att ett inflytande med sådan fokus på sociala frågor även representerar individualitet men det är frågan om många individer som skapar i olika grupper för att främja sin syn på hur samhället ska se ut. 

Planeten själv bryter mönster i solsystemet genom att, som ensam planet, rulla fram, nästan liggande, i sin bana runt solen. Uranus gör saker på ett annorlunda sätt. Åttiofyra år är den tiden det tar för Uranus att fullborda sin färd runt solen. Den 7/3 2019 går Uranus in i Oxens tecken för att stanna till 2026. 

Vi vet att det tecken som Uranus befinner sig i kommer att stå inför omvälvande förändringar. Inget blir som tidigare. Till skillnad från Uranus och Vattumannens tecken som den styr, förknippas Oxens tecken med den materiella verkligen, att skapa det som är beständigt, förutsägbart och tryggt. Med den materiella verkligheten menas förstås inte enbart pengar utan också den jord vi lever på och den kropp vi färdas i under vårt jordeliv. Det är inte svårt att föreställa sig att de upproriska Uranusenergierna ibland kommer att möta att kompakt motstånd från de mer konservativa krafterna som har sin hemvist i Oxens tecken. 

Vad kan vi då vänta oss? Utan tvekan blir miljöfrågorna än mer påträngande. Radikala (Uranus) förändringar ska till för att säkra vår framtid på planeten. De förändringarna lär Moder Jord välkomna. Matproduktion, jordbruk och skogsindustrin blir områden där vår kollektiva förmågor till innovation kommer att sättas på prov. Praktisk innovation kommer att bli en hög prioritet för vetenskapen. 

Som kollektiv kommer vi att se över våra konsumtionsvanor. Second Handvaror har blivit populärare och julens present blev just det som kom från Second Hand. Vi har skapat behov: större bostäder, fler bilar, en mängd prylar, i stort mycket som gör livet bekvämare och behagligare (Oxen). Inget ont i det bortsett från att våra skapta behov nu har vuxit sig så stora att de tär på naturen. Och ekonomin. Kanske vi borde anamma tanken ”less is more”. 

Bitcoin är redan ett känt fenomen. Huruvida Bitcoin är ett tecken på radikala förändringar inom den finansiella sektorn återstår att se. Det som är tydligt är att vårt sätt att hantera pengar och hur vi gör våra ekonomiska transaktioner fortsätter att förändras. I Sveriges horoskop från Gustav Vasas kröning 6/6 1523 i Strängnäs (horoskopet utarbetat av Ivan Wilhelm) syns att effekterna av Uranus transit genom Oxens tecken kommer att ha stor genomslagskraft här i Sverige. 1933, strax innan Uranus sist gjorde sitt inträde i Oxen stod Bondepartiet och Socialdemokraterna för ekonomiska förändringar som skulle vara många år. Arbetslöshet och depression gjorde en ny ekonomisk plan nödvändig och det var det de två politiska partierna utarbetade. Planen innebar ett ökat statlig inflytande i samhället med större satsningar i offentlig verksamhet. Detta pågår än i dag men har börjat ifrågasättas inom ett flertal områden. 

Sist men långt ifrån sist kommer vi att se ett ökat intresse – och uppskattning, för våra kroppar som är själens kärl. Fler och nya behandlingar som riktar sig mot sinnlig njutning kommer att se dagens ljus. Det ska bli bråda tider för dem som riktar in sig på kroppsbehandlingar, både för rena njutningen och hälsans skull. 

Välkommen Uranus. Vi väntar på att du ska åstadkomma stora under i Oxens tecken.

Demeter/Ceres

Jag har fått tillstånd att lägga ut en uppsats om Demeter/Ceres: Egenskaper och förekomst i myterna, under och efter antiken skriven av en student på Stockholms universitet. Med finns även presentationer om hur gudinnan har figurerat inom konsten. Det finns ingen astrologisk tolkning av gudinnan men utgör intressant läsning för astrologiinresserade som vill bygga på sina kunskaper om denna, den största av de fyra asteroiderna som förekommer i tolkningar.

LÄS HÄR!

Jupiter och Saturnus 20-åriga konjunktioner

Sep 10, 1921      26 grader Jungfrun

Aug 8, 1940      14 grader Oxen

Okt 20, 1940     12 grader Oxen

Feb 15, 1941      9 grader Oxen

Feb 19, 1961      25 grader stenbocken

Dec 31, 1980     9 grader vågen

Mars 4, 1981     8 grader vågen

Juli 24, 1981      4 grader vågen

Maj 28, 2000     22 grader oxen

Dec 21, 2020     0 grader vattumannen

Okt 31, 2040     17 grader vågen

April 7, 2060    0 grader tvillingarna

Planeternas retrograda rörelse förklarar upprepningen av vissa konjunktioner under kort tid (se konjunktionen i Oxen och Vågen).

Kommentarer inaktiverade.