Martin Luther King

Martin Luther King

Martin Luther King föddes med Solen i Stenbockens tecken – ett tecken som karakteriseras av återhållsamhet, strävan för respekt och ofta respekt för den lag och ordning som säkerställer samhällets struktur och kontinuitet.

Martin Luther Kings horoskop

King hade en osviklig känsla för sin egen och andras integritet. Kopplad till de målsättningar som Stenbockar arbetar outtröttligt emot gav dessa egenskaper King en plats i historien och i hjärtat hos många människor, oavsett ras. Styraren för Kings Sol i Stenbockens tecken är Saturnus i Skytten, även placerad i det av horoskopets hus förknippat med Skyttens tecken – 9:e huset. Skyttens tecken visar oss visionären och förmågan att entusiasmera andra. King såg saker i större sammanhang än de flesta. Han sökte en mening i det som skedde. Hade han inte blivit född i ett religiöst hem hade hans längtan att förstå de större sammanhangen troligtvis ändå utvecklats till ett intresse för religions- och rättsfrågor. Skyttens tecken talar också för ett behov att föra vidare de sanningar han ansåg sig ha funnit. Till detta kan även tilläggas att Jupiter i Kings horoskop har en framträdande plats i 1:a huset. Med Jupiters trigon till Neptunus i 5:e huset anar vi ledarskap som byggdes på kärlekens budskap.

I opposition till Kings Saturnus finner vi krigsguden Mars. Med stor säkerhet var det Saturnus strategiska opposition till Mars som satte stopp för eventuella våldsamheter. Han manade till tålamod och att de svarta skulle utstå den frustration de ständigt fick uppleva utan att ge utlopp för den ilska som växte fram, inte minst på grund av den behandling den fick utstå från myndigheterna.

Saturnus opposition till Mars ligger på 3:e/9:e husaxeln. Vi når ut i världen på just denna axel. Vi håller tal, till exempel och Kings förmåga att röra tusentals människor med sina ord har gjort honom odödlig. När han som liten hade imponerats av en gästpredikant hade han sagt ”Jag tänker skaffa mig såna fina ord också, när jag blir stor.” Och det gjorde han! Bland annat sade han: ”Herren lät mig bestiga bergets topp. Därifrån har jag skådat in i det utlovade landet.” Detta är så passande med tanke på Saturnus koppling till berg; att bestiga dem frammanar en vision av Mars i Tvillingarna. Oppositionen är fullbordande.

Både Stenbockens tecken och Vädurens tecken som fanns på Kings ascendent är ledande tecken och han var onekligen en ledare. Ledaregenskaperna understryks av Solens placering i 10:e huset. Med Vädurens tecken vågade han utsätta sig för den fara det innebar att utmana den vita majoriteten. Och åter,

med styraren för detta tecken, Mars, i Tvillingarna var Kings ord hans mest effektiva vapen. Han talade om broderskap och jämlikhet – vad annars med Merkurius i Vattumannens tecken? På den tid och plats han talade var detta sannerligen radikalt. Merkurius i Vattumannen bryter med tradition och chockerar när det känns nödvändigt.

Ett annat vapen, om det kan kallas ett vapen, var hans vilja att lida martyrdöden om det skulle behövas för att nå de mål han satte för sitt folk. Han gick inte att skrämmas. Både Månen och Venus står i Fiskarnas tecken. Här ser vi den universala kärleken och offertemat. Framför allt ser vi mannen som sade ”Jag har en dröm….” Drömmen är Neptunus gåva och det är ju Neptunus som styr Fiskarnas tecken. Båda dessa himlakroppar står dessutom i 12:e huset tillsammans med Uranus. I 12:e huset väcker Uranus minnen ur det förflutna. I Kings fall var det kanske det historiska arvet. Säkert representerar Uranus i 12:e det uppror han lyckades skapa även under det mer än dussinet gånger han satt bakom galler.

Martin Luther King var sedan barnsben ytterst medveten om den makt som fanns i världen och hur den brukades. Pluto har en vid opposition till Solen från 4:e huset. Det var hans far som tidigt inpräntade i honom att han som vuxen inte fick kallas boy. Svarta män kallades ofta boy trots mogen ålder – en klar kränkning.

Hans uppgift bestod av att föra fram de värderingar han hyste och detta framgår av Solens trigon till Norra Noden i 2:a huset. Trots påfrestningar, hot och bakslag lyckades han föra fram sitt budskap.

Kommentarer inaktiverade.