Aktuella årshoroskop 2020 och 2021

Årshoroskop för 2020

Väduren

Väduren

Dina ambitioner är högt ställda inför det kommande året. Redan vid årsskiftet smider du planer. Du vågar tänka stort och planera stort men ändå förbli jordad. Du får lön för mödan och känner dig optimistisk inför det 2020 bär med sig. Vädurar födda 10-14 april erfar de djupaste förändringarna inom karriären eller om det är något annat du vill förverkliga under din livstid. Det är nu det händer! Stor fokus på karriär och olika former av självförverkligande till trots, växer hemmet i betydelse. Det kan vara så att dessa två livsområden inverkar ovanligt stort på varandra. Det är så det ska vara i år och resultatet blir att du ser tydligare värdet av dem båda. Din styrare Mars inleder året i Skorpionens tecken och då råder de starka passionerna men inte bara inom kärleken. Du vet vad du vill och låter dig inte stoppas. Vid tillfälliga nederlag visar du att du är som Fågel Fenix – du reser dig ur askan. Senare delen av mars får du åter igen visa prov på styrka och uthållighet. Hängiven dina uppgifter och fokuserad visar du att du kan flytta på berg. Obs alla Vädurar! Under 2020 kommer Mars att uppehålla sig mycket länge i ditt tecken. Det börjar 29/6 och fortgår resten av året. Då finns energi i kvadrat. Du lägger i den högsta växeln och kör hårt framåt. Du vågar ta initiativ och visa upp ditt mod och din pionjäranda. Om saker inte rör sig i den takt eller i den riktning du vill under september och oktober, ha tålamod. Efter mitten av november ser du att energierna flyter som de ska igen och du kan se hur det du påbörjat nu fullbordas. Innan 2020 lider mot sitt slut blir du allt mer medveten om hur viktigt lagandan är. Du söker dig till olika grupper med unga, gamla eller de där emellan. Du vill verka för gruppens bästa. Det är tillsammans ni åstadkommer under! Det kan vara praktiska, andliga, sociala eller kreativa krafter ni samlar och manifesterar. Räkna med att de insatser du gör nu bara är början på sådan du kommer vara involverad i under många år framöver.

Oxen

Oxen

Är du född 22-29 april väntar spännande tider. Året blir en tid av uppror då du vill träda fram i all din personliga prakt. Andras förväntningar på dig får vänta till den tid du är mer benägen att lyssna på goda råd från din omgivning. Du vill allra helst hitta en ny väg framåt i livet. Det råder ingen tvekan att du gör det. 2020 är också året du söker svaren på de stora livsfrågorna. Det är ett år av sanningssökande. Vad är det som är rätt och fel? Finns det en gud? Det kan hända att du vidgar dina horisonter och reser mer och längre. Du kanske vill utbilda dig. Du blir allt klokare och många kommer att vända sig till dig för att höra hur du ställer dig i olika frågor. Sommaren inleder en mycket speciell tid för dig som varar till årets slut. Att utvecklas andligt och kreativt blir mycket viktigt. Även den känslan att du är en del av en större helhet. Du förflyttar dig bort från den materiella, vardagliga verkligheten och kanske också in i en värld där du kan inspirera eller hjälpa andra. Du blir mer lättrörd än vanligt och inspirerad av de människor och miljöer du befinner dig i. Eventuellt vill du vara lite mer för dig själv emellanåt för att ladda om. Det du upplever nu på ett inre plan gör dig redo för en kraftig nystart när detta inflytande passerat. Tillbaka till den materiella verkligheten: april till början av augusti figurerar ekonomin starkt. Speciellt under maj och juni funderar du på hur du ska prioritera dina utgifter. Vad vill du lägga pengar på? Det är så klart en värderingsfråga och de kan du revidera. Naturen kallar också. Du tänker på att du lever i kroppen här på jorden med allt vad det innebär av sinnliga upplevelser som väntar på dig. Se fram emot fantastiska möjligheter på karriärfronten. Vid årets slut står du på prispallen. Du skördar frukterna av dina tidigare ansträngningar. Vill du prova på något nytt kommer erbjudanden vid årets slut eller i början av nästa! Det är två planeter som gör sitt inträde i den delen av horoskopet som förknippas med karriär och/eller självförverkligande. Vilka drömmar har du? Se dem bli verklighet inom kort.

Tvillingarna

Tvillingarna

Som Tvilling har du säkert märkt att du har varit ganska känslostyrd året som gått. Det fortsätter 2020. Känslorna mer än intellektet styr dina handlingar. Det kan delvis bero på att du har stått i beredskap och kanske fortfarande står i beredskap att göra stora, bestående förändringar i ditt liv och det är klart att då väcks många känslor till liv. För övrigt brukar du låta intellektet ha ”sista ordet” men inte nu. Vardagen behöver ses över. Du behöver nya rutiner och de står för dörren! Det är en intressant utveckling och det du sysslar med framöver kommer att föra dig djupare in i människors liv och resurser. Där kan du göra stor nytta. Du bistår andra i kraftiga återuppbyggande processer – en stor uppgift som du gärna tar dig an. Venus uppehåller sig länge i Tvillingarnas tecken i år, från början av april till slutet av första veckan i augusti. Relationer, inte bara personliga, men också i största allmänhet blir ett hett ämne för dig. Vad söker du i en relation? Hur väl stämmer dina nuvarande relationer överens med det du känner att du behöver? Behövs rättelser i dina relationer gör du dem mot slutet av juni eller i juli. Då har det hela klarnat. Framtidsplaner inte bara pockar på uppmärksamheten utan riktigt ropar på den. Det känns som nu eller aldrig! För att ro dina planer i land behövs djupgående förändringar som du är beredd att vidta. Och du kan visa dig ganska rebellisk om någon vill ha dig kvar i gamla mönster. En del av det du vill göra resulterar i ett helt nytt kontaktnät inte bara med enskilda individer utan också med grupper av, för dig, likasinnade. April till maj ser dig på resande fot eller i full färd med studier. Ditt intellekt skärps. Du lär dig mycket och erfar mycket. Det du tycker dig veta är du beredd att berätta för andra och att svara tydligt om och när du ifrågasätts. Mot slutet av året är du åter intresserad av allt som finns där ute i världen – eller bara i kunskapens värld. Du känner dig fri. Gå utomhus åtminstone! Känn vinden i håret och gärna i sällskap med våra vänner, djuren. Du inleder en period som anger tonen för flera år framöver.

Kräftan

Kräftan

Showen har redan börjat och fortsätter året ut! Är du född 14-17 juli förstår du säkert vad jag menar. Utvecklingen rullar på obehindrad och det blir ett år av dynamisk utveckling. De inflytanden som finns pekar främst på relationer – hur du och din omvärld förhåller er till varandra. Naturligtvis är personliga relationer dem som starkast speglar hur utvecklingen ser ut på detta livsområde men andra människor du möter är en stor del av det hela. Redan vid årets börjar ser det ut som om du agerar som talesperson för en eller flera andra. Din ”publik” i livet ser ut att växa och du möter många som har sin hemvist i andra miljöer än din egen. Det blir spännande och ömsesidigt givande. Förmörkelser 10/1, 21/6 och 5/7 placerar dig i strålkastarljuset. Från sommaren och resten av året är din ställning har i livet, rent allmänt, föremål för riktad uppmärksamhet. Du kämpar för att bli sedd, hörd och respekterad. Visa god disciplin och uthållighet så kommer erkännandet. Vila där emellan är inte heller helt fel. Du kan känna dig lite pressad stundvis och då kan det vara bra att meditera, lyssna på musik och befria dig, åtminstone för en stund, från världsliga krav. April till och med början av juni är lämpad för just detta. 2020 ger dig möjlighet att vara den som läker, i ordets vidaste bemärkelse. Kanske även du behöver läka lite. Chiron – healern – står högt i horoskopet under året. Även i år kommer lagarbetet i fokus. Du agerar i grupp vare sig det är på arbetsplatsen eller på fritiden. Dina sociala intressen ökar och du gör det du kan för att vänner eller grupper du är engagerad i ska fungera så bra som möjligt. Ungdomar söker sig till dig för stöd och uppmuntran och det kan du ge. Våren gör dig uppmärksam, igen, på att livet är föränderligt. Det finns aspekter av livet som tonar bort för att lämna plats åt något nytt. Du tänker alltmer på hur det som ändras runt omkring dig speglar dina egna inre processer. Våren får också dig att tänka mer kring vilka resurser du besitter, både känslomässiga och materiella. Det du funderar på under våren återkommer vid årets slut och då behöver du göra en ordentlig inventering av allt detta. Augusti och in i september står Venus i Kräftans tecken. Det är ett kall till att värna om dina käresta och att för egen del ta det lugnt och njuta av det goda livet erbjuder. Då är du en god värd för dem som kommer från när och fjärran.

Lejonet

Lejonet

Året blir ett då du väcker uppmärksamhet genom att helt byta spår och ge dig iväg på nya äventyr. Andra ser på dig med förundran och kanske lite avund. Lejon födda 25/7-1/8 är först ut med detta. Framför dig ser du nya möjligheter att visa upp dina talanger och färdigheter. Goda förutsättningar finns att hitta nya sysslor som känns viktiga och betydelsefulla både för dig själv och andra. För alla Lejon är arbete/sysselsättning och hälsofrågor livsområden som står för en kraftfull utveckling. På hemmafronten händer också en hel del. Har du inte redan gjort större förändringar, står de för dörren. Kanske ändras familjekonstellationen. Du kanske har känt eller känner under året att det är mycket som behöver rensas undan. Ett nytt kapitel i livet påbörjas även på detta livsområde. April och maj växer din kontaktyta. Du har mång möten, förhandlingar, diskussioner o s v och känner att du behöver vara på alerten för att allt ska falla väl ut både för dig och din motpart. Samtidigt går ditt sociala liv på högvarv. Alla lägger märke till dig och du får ditt lystmäte av uppmärksamhet. Från sommaren och till årets slut känner du dig reslysten. Under perioden hinner du se mycket av världen. Du får en mängd ny information och av det slaget som verkligen inspirerar dig. Du kan även känna att det du upplevt är sådan som du vill dela med andra. Kommer du inte utanför landets gränser kommer inflytandet till uttryck i form av mer fysisk aktivitet – långa promenader, Qi Gong, träningspass på gymmet. Du behöver – och kommer att – rör på dig mer. Vänskap blir allt viktigare under våren och sommaren. Gamla och nya vänner finns. De bor nästgårds och de bor på andra sidan jordklotet. Du märker allt vart eftersom vilken skatt goda vänner är. Du hittar även grupper av människor som delar dina intressen och du märker hur den dynamik som finns i gruppen ger dig nya krafter. Innan årets slut har viktiga skiftningar i livet ägt rum. Framöver är det de personer du har i någon form av nära samarbete som kommer i fokus.

Jungfrun

Jungfrun

Det blir ett härligt år för dig som Jungfru. Jupiter, den Stora Gynnaren, gör sitt inträde i den delen av Jungfruns horoskop vi förknippar med barn, skapande aktiviteter och kärlek. Med andra ord, hjärtefrågor. Chanserna att hitta en underbar kärlekspartner ökar. Likaså intresset för barn. Du vill att livet ska vara mer av en lek 2020 istället för en fråga om förpliktelser. Just detta, sistnämnda, är egentligen Jungfruns ”melodi” och inte att förakta men i år är det fritid och kärlek som står högst upp på prioriteringslistan. För att njuta som allra mest behöver du kanske förflytta dig ut ur din vanliga miljö – genom böcker, resor eller ut i naturen. Vänta dig problemfria stunder. April och maj måste du dock lämna lite utrymme för praktiskt tänk. Eventuellt känner du dig lite stressad av löften som måste infrias på jobbet. Kanske du även fokuserar på din hälsa mer än vanligt. Maj till första veckan i augusti står Venus högst upp i ditt horoskop; Venus som främst bär på ett relationstema men också med fokus på det vackra, sköna. Det går inte att undgå uppmärksamhet! Du visar upp din goda smak och kreativa förmågor. Du vill också att alla ska komma väl överens och föregår med ett gott exempel då du visar dig kärleksfull och generös mot alla. Det är lätt för dig just nu att ösa kärlek över andra när du själv är mottagare för stora mått kärlek. Enda smolken i bägaren finns under del av maj och i juni då du har anledning att stanna upp lite och lösa ett problem längst vägen vilket du gör mot slutet av juni. Då kan du välja att lämna en relation eller situation där du inte kommer till din rätt. Från sommaren och till årets slut finns transformativa inflytanden. Du gör en djupanalys av människor och företeelser och kommer fram till ett svar om vad de betyder för dig och därmed ökar din självkännedom. Du intresserar dig för frågor kring liv och död och detta kan även manifesteras i något så banalt som att göra sig av med materiellt extra bagage (döda ting)! Utrensning behövs i garderober, lådor, rörinstallationer och inte minst i vanemässigt beteende. Det intressantaste blir när du alltmer närmare dig ockulta frågor. Arbete och hälsa blir det tongivande temat i slutet av 2020.

Vågen

Vågen

Hemmiljön och familj är fortsatt fokus för starka energier under 2020. Det som händer i roten av livet har influerats av långsamma planetenergier i flera år och det fortsätter i år med tilltagande kraft. Det kan handla om en flytt, renoveringar eller släktingar vars liv och öden påverkar dig. Hemmet fungerar som ensprångbräda ut i livet. När vi står starkt på denna språngbräda går vi starkt ut i livet. Nu och under år som gått håller språngbrädan på att byggas om kan man säga. Helt nya aktiviteter och erfarenheter upplever du just inom hemmet och inom familjen. Tänk ordet förnyelse i sammanhanget. Med början under sommaren och året ut stiger temperaturen på relationsfronten. Det kan naturligtvis vara en fråga om en fast relation men även om alla de människor vi möter och speglar oss i, i vardagen. Du kan känna att du behöver vara stark och kämpa för dina rättigheter. Du kan också vara i en situation där du möter många nya människor och du vill förstås göra ett gott intryck. I september och några månader framåt märks att energierna är aningen trögare. Ha tålamod och framtvinga inget utan vänta till november för att skrida framåt i olika angelägenheter. April är en tid då kärleken blomstrar. Du njuter också av att umgås med ungdomar och att ta vara på din fritid. Hela våren och sommaren bär på ett tema av att komma loss ur vardagen – ovan tolkning om hem och familj till trots – och det är upplagt för resor, kurser och att vistas ute i det fria där du kan röra på dig utan att möta dörrar och väggar. Din styrare, Venus, stannar i Tvillingarnas tecken från april till tidigt i augusti. Då märker du att du blir mer kontaktsugen, nyfiken på nya människor och det de har att berätta och att stilla din nyfikenhet i största allmänhet. Du kan bli som spindeln i nätet i sociala sammanhang; den som håller alla informerade. Lite av en mångsysslare med andra ord. Maj och juni talar för en paus i en viktig relation. Du behöver tid att fundera över den riktning relationen tagit och hur du ska förhålla dig till en ny situation. Det kommer du att veta vid juni månads slut eller i början av juli. December presenterar inflytanden som kommer att vara högaktuella under nästa år: barn, kärlek, kreativitet, fritid – de hjärtefrågor som omnämndes ovan.

Skorpionen

Skorpionen

Fortsätt under 2020, som du gjort på senare år, att finslipa dina kommunikationstalanger. Du är inne i en lång process där det som händer på ”hjärnkontoret” håller på att omvandlas. Du tänker i annorlunda banor och får både en och fler aha-upplevelser. Det kommer att speglas i de böcker du läser, kurser du går på eller resor du företar dig. Du växer mentalt. 2020 tar du stora kliv framåt. Du blir en alltmer spännande samtalspartner. Du fortsätter att bryta ny mark på relationsområdet. Relationer, en eller fler, vill du ha men inte på bekostnad av din frihet. Eventuellt söker du dig till personer som är lite originella. Du upplever dem som uppfriskande. Traditionsbundna individer gör sig icke besvär. Från sommaren och till årets slut känner du dig tvungen att se till livets nödvändigheter och med det menar jag dina förpliktelser och din hälsa. Du kanske börjar på träningsprogrammet du länge tänkt på eller dieten som kommer att främja din hälsa. Kroppen behöver skötas som mycket annat här i livet. Förpliktelser handlar främst om arbete vare sig det är hemma eller på en arbetsplats. Det finns tydligen mycket att göra och du är perfektionisten även under tidspress. Du är mycket effektiv och gör din plikt fastän du förstår att du inte kommer att få stora mått uppmärksamhet för din insats. Relationers djupare innebörd upptar dina tankar på våren och sommaren. Det kan handla om relationer i ditt eget liv eller de du möter genom litteraturen, till exempel. Du blir något av en psykolog eller forskare i ämnet. Har du barn kanske du tänker extra mycket på dem och hur du kan hjälpa dem hitta den bästa vägen framåt i livet även om det ibland känns som om du inte har mycket kontroll eller förmåga att påverka. Du ömmar för dina barn men även andra i världen som saknar olika former av stöd. Februari och mars ser du till att roa dig. En möjlighet till återkoppling till en gammal kärlek finns. Vad gäller kärleken är det rosenfärgade moln som fortfarande råder dock har du möjligheter under året att hitta någon du kan bilda en stabil relation med. Årets slut pekar på ny fokus inom både karriär och hemmet.

Skytten

Skytten

Redan tidigt 2020 går Mars in i Skyttens tecken och det talar för en hög energinivå att påbörja året med. Tålamodet kanske inte är det bästa men du får saker ur händerna. Januari och merparten av februari är inte tiden att ligga på sofflocket! Det vill du inte heller. Du smider planer och inleder en del nya projekt. De flesta av dina aktiviteter riktar sig utåt men ett ansenlig mått av energi riktar sig till hemmet där det tycks finnas behov av insatser för att skapa förbättringar eller mer trivsel. Våren och sommaren ser dig ute bland folk. Du ler stort och visar fram dina bästa sidor i möten med andra, och de blir många. Du kan återknyta med personer du umgåtts eller arbetat med tidigare. Ibland finns det gammalt groll som behöver redas ut vilket du gör under sommarens gång. Samarbete är ett nyckelord för just våren och sommaren i alla sammanhang. Förhållandet till den materiella världen är väldigt mycket i fokus och det fortsätter år framöver. Jorden vi lever på, naturen och maten är högintressanta. Likaså ekonomiska frågor, men i år kommer även planeten Jupiter in i samma del av horoskopet som varit föremål för utveckling i frågorna och då växer allt detta i betydelse, förmodligen på ett sätt du upplever som positivt. Under sommaren tar din kreativitet fart. Starka krafter gör sitt inträde då och det finns oerhört mycket du vill göra. Du kan måla, sjunga, dansa eller skriva, till exempel. Rutiner är ointressanta! Även kärleken blomstrar. Finns det hinder längst vägen har du kraften att ta dig förbi dem. Du växer genom dina erfarenheter på kärlekens område där det även finns healingenergier. Speciellt mellan september och in i början av november kan du känna att utvecklingen inte går framåt. Egentligen pausar den ett tag så att det inre arbetet hinner ikapp den yttreutvecklingen. Många Skyttar har redan sett betydande förändringar i sin arbetssituation. Även i fortsättningen blåser uppfriskande vindar. Scheman, kollegor och annat som hör arbetet till vill inte riktigt landa. Det är bara att anpassa sig till en föränderlig situation. April och maj kläcker du många idéer och börjar planera för kommande aktiviteter. När december kommer får du dynamiska inflytanden då alla dina idéer och projekt får en allt tyngre genomslagskraft som fortsätter nästa år.

Stenbocken

Stenbocken

Wow! Vilket år det blir för dig som Stenbock. I år går planeten Jupiter in i Stenbockens tecken och stannar kvar nästan hela året. Detta inflytande strålar samman med övriga planetenergier som redan finns i ditt tecken. Jupiter är känd som den Stora Gynnaren och skapar möjligheter för utveckling på flera fronter. Egentligen bär Jupiter på ett tema av frihet och vidgade kunskaper så vad du än gör får du tillgång till detta. Stenbockar födda 12-20/1 vet verkligen att de lever. Det händer otroligt mycket och utvecklingen har nått ett högt tempo. Visst ingår ett ökat ansvar i det hela med belöningen kommer. Allt tar sin tid och det brukar du förstå. För många Stenbockar innebär året en helt ny livsstil. Det är transformativa energier i omlopp. Eftersom sju av elva förmörkelser 2019-2020 äger rum i ditt tecken innebär att du får mycket uppmärksamhet. Du gör intryck och det förändrar ditt liv och andras. I början av året är det dock en bra idé att ta det lite lugnt. Du behöver ladda batterierna och smälta förra årets intryck och aktiviteter. När planeten Mars går in i Stenbockens tecken 17/2 är du åter redo att skrida till handling. Hela februari är du i farten och visar att med dina krafter kan man åstadkomma det mesta. Du håller ut och visar tålamod och ger inte vika när du vet att du har rätt och möter motstånd. Hemma kan du behöva ta fram verktygslådan. Det verkar finnas en del i behov av reparation. Du lägger krut på hemmet och familjen från sommaren och till årets slut. Det är livliga energier men även här behöver du kämpa för att hinna med och behålla ett mått av kontroll över det som händer. Mitt i allt ovan, glöm inte bort din kreativa ådra. Den behöver komma till uttryck under året och gör förmodligen det. Du sitter inne med många spännande idéer. Dela med dig av dessa! Barn är också en källa till inspiration och styrka när du behöver den. Mellan april och augusti har du anledning att fundera över din arbetssituation. Kanske du känner att det är läge för en förändring. Kanhända att du fattar ett beslut framåt slutet av juni eller i början av juli. Du vill även ha tid över för träning, till exempel – sådant som främjar ditt fysiska välmående.

Vattumannen

Vattumannen

Vänskap är ett nyckelord för dig som Vattuman och året börjar med fokus på just detta. Det är inget fel på engagemanget och du tar dig tid att ge speciell uppmärksamhet på vänner som behöver ditt stöd just nu. Även i andra sociala sammanhang visar du att du är en kraft att räkna med. Du har en förmåga att få alla att känna sig välkomna och att ni med gemensamma krafter kan utföra stordåd. Som tidigare år fortsätter du att utröna vad som finns hos dig och andra på ett andligt plan. Du tränger djupt in det andliga, gränslösa. Du ser bortom det uppenbara. Allt vart eftersom öppnar du dig till andliga och kreativa krafter. Det du upplever kan utmynna i ökad kreativitet. Musiken, dansen, konsten, lockar. Eventuellt söker du dig till havet som symbol för det till synes ändlösa, och ogripbara vattnet. Tid i avskildhet kan du känna att du behöver nu mer än tidigare. Intresset för praktiska göromål är inte så stort. Omfamna energierna under året. Även om ovan inflytande kommer att ligga kvar efter 2020 kommer du, vid årets slut, att förstå att en ny dag gryr. Du står inför nya och rika erfarenheter – en ny vardag med nya livsomständigheter. Räkna dock med att april och maj kommer att locka dig in i mer utåtriktade sammanhang då planeten Mars går in i Vattumannens tecken. Detta blir ett kall till ökad aktivitet. Du vågar ta för dig och visa upp den kraft du besitter. Du kanske inte är lika kompromissvillig under den tiden då du har klart för dig vad du vill ha och hur du ska gå tillväga för att få din vilja igenom. Du kämpar på. Våren och sommaren blir en tid av mycket varma känslor. Kärleken är den som betyder dig mest. Du vill älska och uppleva goda tider. Sommaren och till årets slut är du inne i en period då du vill röra på dig extra mycket. Kanhända du rör dig mest inom kända områden men du kan också vilja upptäcka det som finns på mer avlägsna platser. Förmodligen har du många du behöver eller vill kontakta och du lägger ner mycket energi på att berätta och förklara. Starka krafter lägger du ner på att förmedla dig på ett eller annat sätt. Vattumän födda 23-30/1 behöver se till sina framtidsplaner: dags för förnyelse både hemma och inom övriga livsmål

Fiskarna

Fiskarna

Knappt har året början innan du ger dig i kast med att säkra och stärka din plats på jobbet. Du är ambitiös och vill ta steget vidare inom ditt gebit. Det kan även handla om något annat som är mycket viktigt för dig som du vill ska manifesteras. Du vill höja din status i något sammanhang och du är villig att ta till strid för din sak. Senare delen av februari aktiveras frågor kring barn och olika sociala sammanhang. Detta är livsområden som redan varit aktuella och kommer att fortsätta vara det även efter detta år. Det är långvariga inflytande igång men under året kommer de att växa i betydelse. Det blir ett vidgat eller fördjupat socialt engagemang. Du vill även i fortsättningen vara med och leda i grupper och mycket av din självkänsla är kopplat till vad du åstadkommer i sammanhangen. Ditt engagemang är det inget fel på! Fiskar födda 7-12/3 mottar starka inflytanden från planeten Neptunus. Neptunus bär på ett andligt och kreativt tema. Du kan känna dig gränslöshet. Du erfar tydligt att du är en del av en större helhet och hur viktigt det är att vi alla finns till för varandra. Din tilltagarande inspiration kan komma till utlopp i ett behov av att uttrycka dig kreativt. Lyssna på mer musik! Låt fantasin flöda men undvik att fly från vardagens krav eller att hamna i förtvivlan över de svårigheter livet här på jorden bjuder oss. Vi är här för att verka i materian men det betyder inte att vi ska klippa banden till det andliga. Som Fisk tror jag att du förstår det. Åter till materian: ekonomin gör sig påmind sommaren och framåt. Det handlar om att hushålla med resurser. Speciellt efter september och in i november vill du arbeta för att få allt att fungera optimalt på den ekonomiska fronten. Under samma tid är det läge att ge sig ut i naturen och verkligen tacka Moder Jord för att det underbara vi fått helt utan kostnad! Kärleken till hem och familj är aktuella teman våren och sommaren. Du visar uppskattning för det du har och tar steg för att göra saker och ting ännu bättre. Ditt intresse för nya tankeströmmar tilltar och kommer andra till godo. Du blir den som kommer med de spännande idéerna och många lyssnar på dig. Själv känner du hur intellektet skakas av revolutionens vindar. Gör dig redo för årets slut. En ny och viktig fas i livet inleds.

Årshoroskop för 2021

Väduren

Väduren

När året inleds befinner sig Mars fortfarande i Vädurens tecken där han har uppehållit sig sedan sommaren 2020. Det var säkert ett halvår att minnas – en tid av nya initiativ, en tid att vara modig och visa handlingskraft.

En vecka in på det nya året shiftar din fokus till trygghets-frågor. Du vill se om ditt hus och skapa en förutsägbar framtid. Det ”hus” vi alla bor i, kroppen, förtjänar positiv uppmärksamhet och får det under året. Sedan är det också den planet som vi bor på, och det hon ger oss i form av vacker natur och den mat vi äter och som nu tar nu en större plats i dina tankar. Februari, juni och december är de månader du lägger ner krafter på att hitta kreativa lösningar på eventuella problem på detta jordnära ämne. I december vill du tänka extra noga om dina resurser ska delas mellan dig och andra. 

Vädurar födda 15-17 april är inne i en period av omvandling. Du återskapar dig själv! Du har lagt en del hittills centrala bitar i ditt liv bakom dig och ser nu fram emot att träda fram i ny skepnad. Det känns som en omtumlande process ibland men den år mödan värt.

2021 blir ett år av vidgade sociala kontakter. Laganda blir ett ord med allt större innebörd för dig. Du hittar de grupper du känner bäst speglar dina intressen och värderingar. Att just detta livsområde blir så viktigt nu och framöver är just att det händer mycket nytt och stimulerande samtidigt som du känner att du verkligen vill göra skillnad.  En ny dag gryr i alla sorters sociala sammanhang!

Fortfarande kallar Neptunus på dig! Neptunus leder dig in i den andliga världen och väntar tålmodigt på att uppmärksammas än mer. Konst, musik och drömmarnas värld finns för dig att utforska.

Juni och juli skänker en blandning av kärlek och nöjen. Var öppen för en ny kärlek, kanske någon som inte passar in i ditt vanliga mönster på området och var villig att satsa på allvar. Fina upplevelser väntar!

Oxen

Oxen

Så länge Uranus stannar kvar i Oxens tecken (fram till våren 2026) blir det inte en tid av status quo. Friska vindar blåser och för med sig nya inslag på livets olika områden. Just 2021 är det speciellt Oxar födda 27/4-5/5 som känner av Uranus energier starkast. Befrielse är ett nyckelord för Uranus – att kliva ur invanda mönster och prova på något nytt.

Under januari och februari är ni många som har bråttom och vill få så mycket ur händerna som möjligt. Energin tilltar och lika så initiativförmågan. Du kommer att behöva ett utlopp för dina energier. Kanske du vill börja träna eller dra igång ett nytt projekt. Tiden är inne. Du ser ut att dras till nya människor och aktiviteter, även om det du företar dig kräver en större insats från din sida.

En av årets stora nyheter för alla Oxar är den fokus som läggs på karriärfrågor. Du skördar framgångar och når mål du tidigare drömt om. Detta gäller alla Oxar men är du född 20/4-4/5 märker du att du verkligen skördar frukten av tidigare ansträngningar. Viljan finns hos dig att göra det lilla extra för att få det stora erkännande du söker.

Alla former av kunskapssökande fortsätter att berika. Du kan resa, studera och fördjupa dig i de stora livsfrågorna. Du blir den som ser ”den stora bilden”.

Även under 2021 vill du hitta dem som söker din hjälp eller dig som inspirationskälla. När du är i grupp med andra vill du helst att ni delar ett andligt eller humanitärt intresse men olika konstformer får även en plats i sällskapet.

Året inspirerar dig till att berätta eller skriva om vikten av att värna Moder Jord och det hon ger oss. Det är något du tänker ofta på men även om kroppen som bär oss fram i livet och hur vi bäst tar hand om den. Maj och juni är månader som blir viktiga i sammanhanget. Då vill du även ta en extra titt på andra resurser du har och hur du bäst kan förvalta dem. Venus är generös med sina gåvor under senare delen av juli och i augusti. Du känner dig uppskattad och älskat och får tid att bara vara!


Tvillingarna

Tvillingarna

2021 bjuder på exotiska upplevelser! Du längtar ut i världen och når till de platser som lockar dig mest. Du kommer i kontakt med andra kulturer och människor och riktigt känner hur ditt liv förnyas genom allt detta. Då du njuter i fulla drag har du samtidigt förpliktelser kopplade till all det nya, förpliktelser som bidrar till din vidare utveckling. Redan i början av året smider du planer. I mars månad då planeten Mars gör sitt inträde i Tvillingarnas tecken är du redo att verkställa dina planer.

Maj, juni och in i juli är du strängt upptagen med att få ordning på diverse detaljer. Det finns många kontakter att knyta, samtal att ringa, papper att fylla i. Splittra dig inte. Ta en sak i taget i vetskap om att alla bitar faller på plats så småningom.

Tvillingar är fortfarande inne i en långvarig period av inre utveckling som finner en slags motsvarighet på det yttre planet i behovet av att göra sig av med mycket gammalt – på alla nivåer – från det materiella till gamla mönster som står i vägen för förnyelse.

Innan du rasar iväg i hög fart mot nya mål kommer du, trots yttre aktivitet vända dig inåt och göra ett slags ”bokslut” över ett flertal år som passerat. Du ser till det som blivit som du tänkt men även det som känns som misslyckanden. Undvik självkritik och ta ödmjukt emot de insikter som når dig nu.

Allt som rör kärlekslivet tar fart i mitten av augusti men det är i september och oktober då det verkligen hettar till. Då är det hög aktivitet på kärlekens område. Du har karisma! Du leker och roar dig. Snart nog kallar plikterna men det låter sig vänta till slutet av oktober.

September, oktober och början av november kretsar tankarna mycket kring ovan teman. Du har beslut att fatta och det verkar vara kloka sådana du fattar. Samma period engagerar du dig extra mycket med barn och deras relationer. Har du skrivarambitioner är 2021 året du känner att du har den gnistan som behövs för att komma igång. Låt andra ta del av det du lärt dig. Dela med dig av dina kunskaper. Du har ”ordet”  i din hand.

Kräftan

Kräftan

Du rivstartar 2021 speciellt om du är född 20-22/7. Du har ambitioner och kör hårt för att fullborda dem.

Under året fokuserar alla Kräftor på att formulera framtidsplaner. Det är dags för nya mål och du letar med lampa och lykta för att hitta det som passar dig. En del idéer och intressanta människor kan komma din väg helt oväntade och du kan göra tvärvändningar utifrån det du sysslar med just nu.

Är du född 15/7-17/7 väntar ett år av lite mer dramatik. Du lever livet med större intensitet än tidigare. Du dras till mer komplexa situationer och människor. Detta blir vägen till djupare självkännedom och ger dig möjligheter att lämna ett större avtryck i situationer där du varit med.

Partnerrelationer är spännande om än lite laddade. De du möter, inte enbart din partner, är kanaler till utveckling!

Alla Kräftor har enormt mycket att bidra med i alla sorters sociala sammanhang – från vanligt kamratskap till grupper av unga eller gamla där du kan göra insatser som främjar gruppens intressen. Där vill du verka för allas rättigheter. Du hanterar alla de resurser som finns tillgängliga för att bana för en rikare framtid.

Tankar och planer som rör hemmet och familjen upptar dig under hösten. Det kan handla om relationerna inom familjen eller praktiska bestyr. Dina planer går i lås och du gör nödvändiga förändringar fastän en del kan vara aningen krävande.

I slutet av oktober är det dags att lägga extra krut på jobbet. Du vill också se till att du är i bra form för att kunna göra ditt allra bästa. Kom i form! Det du gör nu för att främja hälsan och för att förbättra dina färdigheter på jobbet ger utdelning! Försaka inte den andliga verkligheten. Den kallar på dig. Det kanske du har märkt. Att tillbringa mer tid för dig själv kan vara välgörande. Även musiken och meditationen kan åstadkomma under när du vill finna ro. Du tänker mer och mer på det som finns bortom det allra mest uppenbara. Snart kan du börja låta andra ta del av den insikt du uppnår nu.


Lejonet

Lejonet

Förändringar på karriärfronten hägrar fortfarande för alla Lejon. Ni födda 29/7-6/8 känner starkast av lusten att byta bana eller åtminstone hitta nya arbetsrutiner som ger en känsla av förnyelse. Utsikterna är goda! Var den som kommer med konstruktiva förslag på hur nya tillvägagångssätt inom verksamheten kan bidra till utvecklingen på alla plan.

2021 bjuder på många nya relationer både privat och på arbetet. Det blir oerhört spännande möten som kommer att färga ditt liv i flera år framöver. Du kommer att möta individer som skiljer sig markant från de du känner i dag. Visst har du kvar många av dina gamla kontakter men de behöver lämna plats i ditt liv för de nya som kommer in i ditt liv. Det känns dessutom som om ni kommer att ha någon typ av gemensamt uppdrag – något viktigt som ni vill åstadkomma gemensamt. Det bör handla om det som är socialt i karaktär eller något som syftar framåt för kollektivet. Kanske det handlar om teknik eller alternativa lösningar på gamla problem.

Så länge Pluto är kvar i Lejonets 6:e hus av arbete och hälsa (ytterligare fyra år) är det av central vikt att alla Lejon förfina sina färdigheter. Fundera på hur du kan göra mest nytta och vad som ger vardagen ett rikt innehåll, inte enbart för dig själv utan även andra. Dessutom är det fokus på sunt leverne. Att se till att ”instrumentet”, kroppen är i den form som behövs för att underlätta i det dagliga arbetet. ”Rengöring” eller utrensning är nyckelord i sammanhanget. 

Kärleken är mycket viktig under året och 2021 kan visa sig bli ettår som skänker dig en mer berikande och beständig kärlek än du upplevt på länge. Kreativiteten är också på topp. Dessutom tar du dina talanger på stort allvar och lägger ner både tid och krafter för att ge uttryck för dem. Belöningen finns inom räckhåll! Barn är också ett uttryck för skaparkraft och 2021 är även ett stort år i det sammanhanget. Du axlar ansvaret med glädje.

Vänner finns det gott om, nya som gamla. Eventuellt har ni mycket att diskutera och sätta på pränt.   September och oktober är du i full gång. Livet är fullt av detaljer som ska redas ut. Du är strängt upptagen och full av energi!

Jungfrun

Jungfrun

Redan i januari fylls energierna på! Du vill gärna komma ut i naturen eller varför inte sikta på lite mer avlägsna platser. Alla Jungfrur vill uppleva större frihet och kanske lite mer äventyr. Bland det viktigaste kommer att bli att vara i rörelse eftersom det är också en form av frihet – att inte vara stillasittande.

Många Jungfrur kommer att fördjupa sig i studier av något slag. Det kan förstås vara en formell utbildning eller så bedriver du egna, enskilda studier som främjar en större förståelse för världen vi lever i. Din livssyn förändras.

Vardagslivet blir mer och mer spännande. Tillbringar du vardagarna på en arbetsplats märker du att det är stora förändring som ligger på lut. Du kommer att gilla de nya inslagen i vardagen. Du lär dig mycket nytt och kommer i kontakt med en ny typ av individ som blir den friska fläkten som behövs. Det ansvar du kommer att få skiljer sig från det du har gjort tidigare. Du får också mer frihet att utvecklas med de nya rutinerna.

Håll ett öga på september och oktober. Då verkar det som om karriärfrågor är på tapeten men även dina relationer – privata såväl som på arbetet. Samma period tar du en extra titta på din ekonomi. Villa du förhandla om din lön eller se över dina utgifter? Tiden är då inne för att skapa klarhet i ekonomiska frågor. På det stora hela är utsikterna goda för att skapa en än bättre ekonomi i synnerhet mot oktober månads slut.

Kärleksrelationer men även relationer till barn har länge varit ett livsområde i stark utveckling. Detta fortsätter med ett lättsammare tempo under året. Juni och augusti är de månader då du skördar framgångar. Under samma månader känner du dig mer energisk än på länge. Det är dags att lägga in en högre växel! En prioritet under året kommer att vara att agera som språkrör. Du har viktiga budskap eller information att förmedla. Du blir spindeln i det berömda nätet. Det passar dig väl och under året kommer den information du förmedlar inte enbart att handla om praktiska frågor (Jungfruns starka sida!) utan även ta din fantasi och din inlevelseförmåga i anspråk.

Vågen

Vågen

Den långa resan med inflytande i horoskopets 4:e hus av hem, familj och rötter, fortsätter med något förminskade krafter dock är det fortfarande det livsområde där de djupaste och mest beständiga krafter utspelas. Det kan handla om relationers utveckling på denna skådeplats eller store yttre förändringar hemma som speglar de andra stora omställningarna som äger rum inombords. Är du född mellan 18/10-21/10 är dynamiken extra kännbar. Fortsättning följer – i ytterligare fyra år. Hur du definierar ett hem kommer att omvandlas.

Fritiden tar sig an en allvarligare ton. Du vill att den ska vara så innehållsrik som möjligt. Du vill ha mer än bara roligt. Du vill att leklusten ska spegla din kärlek till livet och din utveckling som en kreativ individ.

Kreativiteten och kärleken till barn blir alltmer framträdande. Du tar dig an ett större ansvar som samtidigt hjälper dig att växa som människa, delvis genom att du bjuder in i livet människor och intressen som skiljer sig från de du haft tidigare. Det blir förnyelse i kvadrat!

På arbetet verkar det som om du följer med i strömmen och har inte alltid möjlighet att styra saker och tings riktning. Just nu är det ödmjukhet som gäller.

I mitten av augusti och fram till början av november råder starka inflytanden i Vågens tecken. Mars i Vågens tecken tyder på ökat aktivitet och handlingskraft – på det smidiga sättet Vågen är så välkänd för! Venus och Merkurius kommer också att hälsa på i Vågens tecken vilket tyder på fokus på relationer och den estetiska sidan av livet. Vad är snyggt? Vad passar sig? Det är dock Merkurius, kommunikationsplaneten och budbäraren som står längst i tecknet i år. Innebörden blir extra mycket info! Detaljer, detaljer! Och inte minst diskussioner. Du kan känna dig rastlös och sugen på stimulerande kontakter. Eventuellt är du på resande fot. Du lär knappast bli uttråkad.

Det är fokus på konsumtionsvanor september och november. Du vill ta en närmare titt på hur du hanterar din ekonomi så att den blir så bra som möjligt. 2021 blir ett år i din smak. Det är mycket gott som väntar Vågen.


Skorpionen

Skorpionen

Är du född mellan 30/10-8/11 märker du att ingenting står stilla när det gäller partnerskap. Nya mönster behövs för att du ska kunna fortsätta att växa inom relationens ramar. Samtidigt strömmar det in nya personer i ditt liv som ger livet en extra krydda. Det kan bli snabba växlingar på relationsområdet men en del kontakter blir kvar för att stanna. Det är dock viktigt att vara flexibel och öppen. Det inflytande som finns nu främjar inte gamla mönster.

Vad behöver förnyas hemma? En hel del förmodligen nu när två starka inflytanden gör sig gällande på hemmafronten. Du kan välja att flytta eller vara kvar där du är men om det är det sist nämnda står renoveringar på schemat eller så kommer ditt hem att bli den plats där människor möts och det blir dem som står för den nya och fräsch atmosfären hemma.

Skorpioner födda 24/10-5/11 märker att året ställer lite större krav. Det kan vara själva behovet att förnyelse som gör att du behöver lägga manken till. Kanske nya vänner eller grupper du är aktiv inom gör anspråk på din tid och dina krafter. Det är i så fall utmaningar som du axlar och som du, i vanlig ordning, utför galant.

Du tanker så det knakar. Du letar dig bortom enkla förklaringar och söker den djupare meningen med saker och ting. Detta är en process som pågått länge. Vardagliga kontakter så som med grannar eller syskon tar sig an en allvarligare ton. Tankar och ord är makt märker du.

Ibland kan det kännas som om du inte har förmågan att påverka i hjärtefrågor, vare sig det är frågan om barn eller någon annan du älskar. Du lär dig att lita på din intuition och att ha tillit till att det som sker är menat.

September och oktober är tider av större inåtvändhet. Det är en tid av meditation och inre sökande. Du gör då inte saker styrd av egot utan hjälper de som har behov av din styrka eller som hämtar inspiration från dig. Desto större aktivitet råder när planeten Mars går in i Skorpionens tecken. Detta blir i november och fram till mitten av december. Då är du redo att skrida till handling. Inget kan då stå i din väg! Du är modig.


Skytten

Skytten

2021 inleds med besök av planeten Venus. Kan det vara bättre? Venus representerar nöjen, goda relationer och njutning. Hon kommer åter i Skyttens tecken andra veckan i oktober och stannar till 5/11.

Fortfarande är ekonomin ett högaktuellt ämne för Skyttar. Värderingar utvecklas och omvandlas. Det som var viktigt en gång i tiden kanske inte längre är det. Din relation till din kropp kan förändras till det bättre och naturen kan bli en djupare källa till återhämtning från den stress dagens samhälle står för. November och december riktas blickarna åter igen till samma livsområde. Du fattar viktiga beslut som påverkar dig lång tid framöver.

Du arbetar hårt under året under växlande omständigheter. Nya inslag i rutinerna gör att du aldrig hinner bli uttråkad. Du behöver en bra mix mellan det beprövade och nya rutiner för att utveckling ska kunna äga rum. Redan under januari och februari känner du trycket på jobbet och dessutom erfar du hur viktigt det är att vara i form. Hälsan får en högre prioritet.

Året lämpar sig väl för Skyttar som är intresserade av resor – vilket många är! Men också för alla former av informationsförmedlande. Gå en kurs eller led själv en kurs! Skriv. Nå ut till många i din omgivning och låt dem ta del av de kunskaper du samlat på dig. Du når ut vitt och brett. Detta håller i sig hela året och krafterna ökar allt vart eftersom men redan i januari och fram till mitten av mars känner du att du har mycket att säga, skriva och inte minst, platser att se.

Hemma trivs du även när du är själv. Det är din tillflyktsort, platsen där meditationen äger rum och din kreativitet blomstrar. Behövs uppoffringar i livet kan det vara där eller inom familjen du blir ombedd att göra dem. Maj och juni ser dig ute bland folk. Möten och träffar avlöser varandra. Det blir en stadig ström av tankar och idéer som utvecklas. Du märker tydligt betydelsen av ömsesidig påverkan. Många vänner strömmar till i mitten av augusti till slutet av oktober Då har du många järn i elden. Mars i ditt tecken i december gör dig redo för nya äventyr.


Stenbocken

Stenbocken

Det har varit stor fokus på Stenbockens tecken under senare tid eftersom ett flertal planeter har uppehållit sig i just Stenbockens tecken. 2021 är endast Pluto kvar i Stenbockens tecken – av de planeter som rör sig långsamt genom zodiaken. Stenbockar födda 14/1-16/1 känner av Plutos transformerande inflytande under året. Du går igenom djupgående och beständiga förändringar som speglar en ny identitet.

Arbete och utveckling inom det området är aktuellt under året. Din talang för att hålla ordning på saker och ting kommer till sin rätt. Du får uppskattning för dina insatser och blir glad när detta syns även på den lön du får. Inkomsterna ser ut att öka. Just dessa frågor kan vara på tapeten redan årets första månader. Sen vår och tidig sommar kretsar diskussionerna mycket kring dina arbetsuppgifter. Ibland kan det kännas svårt att göra din röst hörd men du är inte den som ger upp och du verkar för att skapa större förståelse för de krav ditt arbete ställer.

Vare sig det gäller din karriär eller andra mål du har i livet är hösten en extra viktig period för dig. Starka energier ger dig det bränsle du behöver för att ta de steg nödvändiga för att åstadkomma förändringar inom karriären. Men, som sagt, du kan även ha talanger eller egenskaper som du vill ska uppmärksammas och nu vill du nå ut till en bredare publik med dem.

Naturen och maten spelar en viktig roll i ditt liv 2021. Du kommer med nya och originella idéer på dessa områden och de kommer att uppskattas av många. Eventuellt tittar du närmare på barnen och deras näringsbehov. Du kan vilja engagera dig i grupper som har miljön som tema.  

Kärleken och relationer i största allmänhet upptar dina tankar årets sista månader. Venus uppehåller sig i Stenbockens tecken november och hela december! Och faktiskt in i 2022! Kärleken är prio 1. Du vet vad du vill och hur du vill hur saker ska utvecklas. Lägg dessa månader på minnet. De blir oförglömliga.


Vattumannen

Vattumannen

Du står inför ett år av stora möjligheter och ett kall till att formulera nya mål i livet.

Jupiter, den stora gynnaren, har nu gjort sitt inträde i Vattumannens tecken. Du törstar efter större frihet och det får du. Dörrarna till livet står på vid gavel. Du kan ta dig ut i världen eller helt enkelt utomhus. Du erfar hur rikt livet kan vara.

Samtidigt har nu Saturnus också påbörjat sin resa i Vattumannens tecken. Är du född 20/1-2/2 gör inflytandet sig gällande under hela året. Trots ett stort frihetsbehov vill du formulera en plan för hur åren framöver ska gestalta sig. Du ser till att det du företar dig faktiskt manifesteras. Det är konkreta resultat du siktar på. Det kan handla om din karriär eller helt personliga intressen. Året är som ”klippt och skuret” för framgångar. Du tar dig själv och dina uppgifter på största allvar.

Redan årets första månader är det hög aktivitet. Du är efterfrågad och känner att dina dagar fylls av givande kontakter. När Venus besöker Vattumannens tecken i februari blir livet än ljuvligare. Du ser att du har beundrare och uppskattar den positiva uppmärksamheten du får.

Mars månad och fram till början av juni tar du fram både dina mest lekfulla och kärleksfulla sidor. Du vill du njuta hellre än göra nytta. Kärleken blomstrar, du umgås med barn och ger uttryck för din kreativitet. Håll dock hårt i plånboken under tiden.

Hemma verkar det finnas nya inslag, speciellt för er födda 26/1-3/2. Förnyelse är nyckelordet. Även på detta livsområde är det ett tema av större frihet men som också kräver en gedigen insats från din sida för att allt ska bli bra.  

Neptunus står kvar i den delen av horoskopet som styr bland annat, ekonomin. Där Neptunus står behöver vi vara idealistiska, ha tilltro men kontroll fungerar mindre bra. Ekonomin kan få en skjuts framåt i februari och november inte minst på grund av att du visar framfötterna inom karriären då.


Fiskarna

Fiskarna

Om du funderar på att slå in på en ny livsväg är 2021 perfekt för det. Du har både de möjligheterna och beslutsamheten som behövs. Du vill skaffa dig nya erfarenheter, komma ut bland folk samtidigt vill du hitta något som ger uttryck för ditt människointresse.

Är du född 9/3-14/3 känner du starkt Neptunus krafter. Din känslighet tilltar och du kanske känner att du behöver mer tid att ladda innan du möter omvärlden. Musik och meditation mår du gott av. Neptunus främjar inte egoism och nu känner du hur gärna du vill finnas till för andra mindre lyckligt lottade – utan att du räknar med att få något åter. Neptunus är ju den planet vi kopplar till just ditt tecken så det som skrivs nu passar in på de flesta Fiskar. I år förhöjs Neptuns inflytande för en del av er. Neptunus kommer att vara i Fiskarnas tecken ytterligare cirka fyra år. Vilka underbara energier som förhöjs nu!

Arbete i grupp eller med grupper står för den djupa utvecklingen. Detta är inte nytt för dagen utan har pågått i flera år. Det känns viktigt att kunna göra skillnad och du möter dynamiska människor som ibland provocerar men belyser en del av dina inre egenskaper. Kanhända du även har kontakter som tar fram din förmåga att hjälpa människor i kris. Just detta livsområde: vänner eller sammanslutningar av olika slag blir ett högaktuellt intresseområde för dig årets sista månader.

Det är du som har de originella idéerna i år. Du tänker i nya banor och öppnar dig för nya strömningar. Det är ett tema av förnyelse på tankeplanet.

Det inre livet som är så viktigt och framträdande hos dig som Fisk accentueras i år. En känsla av att det inre livet är det ”verkliga livet” stärks. Du kan vilja dra dig tillbaka en aning. Samtidigt stärks din inlevelseförmåga och du odlar ett kreativt intresse du länge närt.

Ekonomiska frågor tar din uppmärksamhet i anspråk till hösten Du har diskussioner med din partner om kostnader och investeringar, till exempel. Du tänker dessutom på ett djupare plan och utforskar dina egna och andras känslor. Det kan behövas förnyelse på flera områden och du är villig att se till att de kommer till stånd.

Maj och juni är det din fritid, dina barn och kärleken som dominerar. Fina upplevelser väntar!

Kommentarer inaktiverade.