Aktuella årshoroskop 2023

Väduren

Väduren

2023 är möjligheternas år! Jupiter i Vädurens tecken lovar nya chanser på livets alla områden. Du känner dig fri och öppen att motta det som erbjuds. Det känns som om du har tur men i själva verket är det goda som kommer din väg ett uttryck för ditt öppnare och mer positiva sinne. Det blir en stor resa under året – på ett yttre eller inre plan.

När året börjar står din styrare Mars i Tvillingarnas tecken där Mars har uppehållit sig sedan augusti 2022. Inte förrän 25/3 2023 lämnar Mars Tvillingarna. Innebörden av att din styrare står i Tvillingarna lägger fokus på alla former av kommunikation. Det känns viktigt att du hörs och att dina tankar och idéer blir tagna på allvar. Tankeprocesserna går på högvarv. Vänta med avgörande beslut till slutet av januari. Du kan märka att du har fler kontakter än tidigare och att du blir som ”spindelns i nätet”. Du är betydligt rörligare än tidigare även fysiskt.

För Vädurar födda 17-19/4 kommer året att bli en omvandling av identiteten. Du skalar bort egenskaper som inte längre tjänar dina högre syften i livet och blir mer och mer ditt äkta jag. Året blir intensivt och djupt utvecklande. Du ”städar” i ditt liv. Eventuellt hittar du nya karriärmål.

Är du född omkring 18/4 blir året speciellt spännande då du får mycket uppmärksamhet.

Friska vindar blåser på den ekonomiska fronten. Uranus budskap är att vara öppen för förändringar och att inte fastna i gamla mönster. Det är just Uranus som är verksam på detta området under, inte enbart 2023, utan flera år framöver. Överraskningarna kan vara av både det glada och mer utmanande slaget. Tryggheten känns extra viktig och att inte vara alltför beroende av utomstående spelare dock ser tiden från maj och fram till årets slut väldigt lovande ut.

Hemma händer det saker, speciellt under april och maj. Det är där dina krafter kommer till sin rätt. Under maj månad är det en bra idé att hålla humöret i styr och inte envisa med att genomdriva din egen vilja.

Vädurar går verkligen en härlig tid till mötes med början i juni och hela vägen fram till de första dagarna i oktober. Kärlen är verkligen på tapeten och det kan betyda både en ny kärlek eller att du återupptar en gammal relation. Ha tålamod om allt inte går dig rakt i händerna från slutet av juli och in i början av september. Du behöver tid att reflektera över det som händer innan du fattar avgörande beslut. Är du kreativ är detta en

utmärkt tid att odla din konstnärliga ådra. Barn är utöver det vanliga ett mycket viktigt inslag i ditt liv.

Vänner och/eller ett engagemang i olika sammanslutningar är ett viktigt område även 2023 fram till våren. Du inser värdet av de kontakter du har och förstår att det kräver ett bidrag från din sida för att de/det ska frodas.

Från våren och året ut blir det åter fokus på det inre livet. Ta vara på de inre rikedomarna. Du kan åstadkomma mycket i enrum.

Lycka till 2023!

Oxen

Oxen

Det finns mycket att fira 2023. Det börjar med ett mycket gynnsamt inflytande som gör sig gällande redan i maj och varar dessutom hela året. Du känner dig friare än på länge och märker att det mesta går dig väl i händerna. Dörrar öppnas. Ta klivet ut i livet. Inga överdrifter dock. Förbli jordad och tänk på att det kommer en morgondag efter dagar och månader av överflöd.

Uranus – upprorsmakaren – är fortfarande kvar i ditt tecken och kan göra dig otålig med invanda mönster och förväntningar. Bryt loss! Är du född 5-15/5 är detta inflytande speciellt kännbart.

2023 kan bli det år du helt vänder riktning inom karriären. Helt klart är att en ny dag gryr. Vid årets början tänker du fortfarande på livets stora frågor och hur du ställer dig till olika saker och ting. Det kommer att visa sig vad du kommer fram till när du under det närmaste året väljer att byta bana. Eventuellt har du gått en utbildning i förberedelse för en ny roll i det ”offentliga” livet. Tappa inte tålamodet om inte allt faller på plats omgående. Det kommer att göra det!

Ekonomin kan lida av lite stiltje vid årets början. Gör upp en budget och tänk på det du kan spara in på. Det inflytande som finns nu är till för att stanna upp och reflektera, att samla krafter, inte rusa framåt i ekonomiska sammanhang.

Du njuter som mest när du är på hemmaplan, åtminstone mellan juni och fram till början av oktober. Relationerna på hemmaplan och inom familjen är extra viktiga och du prioriterar dem före övriga intressen. Dock kan det känns som om du slits mellan hem och karriär.

Från slutet av juli och till början av september funderar du extra mycket på dina närmaste relationer och vad du kan bidra med för att de ska fungera så smidigt som möjligt. Eventuellt behöver andra även anpassa sig lite efter dina behov! Perioden kan ge dig värdefulla insikter. Det blir framåt marsch senare i september! När du ändå är hemma kan du passa på att försköna din hemmiljö. Venus, kärleks- och skönhetsgudinnan är ju på besök hemma hos dig.

Vänner kan ge dig gott stöd när det behövs och du finns också till för dem. Det blir ett fint ömsesidigt givande. Även syskon och grannar kan visa sig vara värdefulla vänner.

Kärleken får extra krydda juli och augusti. Det finns mycket energi på det område då. Barn och nöjen av skilda slag är även det du helst lägger krut på.

Oxar står inför stora förändringar 2023. De banar väg för ett nytt sätta att leva livet.

Lycka till 2023!

Tvillingarna

Tvillingarna

Det saknas inte energi för Tvillingarna 2023. Den högre energinivån börjades redan hösten 2022. Viljestyrkan saknas inte eller handlingskraften. Ta det sakta i backarna! Det kan bli tröttsamt. Vid årets början kan du känna att du behöver pausa.

Tvillingar födda 5-21/6 får speciellt god utdelning av insatser som har gjorts under de senaste par åren. Grattis!

Mars 2023 går Saturnus in i Fiskarnas tecken och sätter lite press på Tvillingar födda 22-29/5. Anta utmaningar som bjuds. Du växer som individ. Hinder är till för att övervinna och du kan rentav njuta av att svara upp till uppgifter och möten som är nya för dig.

Inom karriären finns utmärkta möjligheter att visa vad du går får. Du kan vara med och påverka till varaktiga förändringar på just ditt område. Karriärfrågor kommer att vara högaktuella för Tvillingarna ett par år framöver. Börja nu att förverkliga dina mål i livet.

Under första kvartalet 2023 är det dags att tänka eller studera färdigt. Du är nu i en position där du kan visa vad du har lärt dig eller erfarit. Din livssyn har genomgått en mognadsprocess de senaste åren.

April och maj läggs fokus på ekonomin. Här finns goda möjligheter till framgång. Det ser även ut som om du gör en eller annan större investering. Se över utgifter och inkomster (aldrig en dålig idé) eftersom det verkar som om ditt ekonomiska välbefinnande är delvis beroende av andra aktörer.

Från juni till början av oktober rusar tankarna. Varför inte sätta dem på pränt? Du är full av idéer och planer av alla de slag. Mycket av det som intresserar är av kreativt slag men även kärleken tar stor plats. Har du skrivkramp 23/7-4/9 bli inte uppgiven. Du behöver bara lite tid att smälta alla känslor och intryck för att du ska åter kunna låta kreativiteten flöda – och kärleken!

Nya miljöer som skolor, andra länder, arenor för livs- och rättsfrågor står för de riktigt stora förändringar som ligger på lut och kommer att vara aktuella ett flertal år framöver. Det är sådant som passar de flesta nyfikna Tvillingar. Starkast påverkade 2023 är de födda 22/5.

Knyt kontakter med vänner eller grupper där du känner att ni har mycket gemensamt. Tillsammans går det att göra intryck och skapa förändringar. Du är uppfinningsrik och har mycket att ge. Dessutom

möter du många som har den initiativkraft som behövs – tillsammans med din egen, förstås.

Intresset för det inre livet fortsätter att växa och står för ett inre uppvaknande. Drömmar kan vara speciellt intressanta.

Din humanism kommer andra till godo.

Lycka till 2023!

Kräftan

Kräftan

Chanser till framgång inom karriären finns under 2023. Smida medan järnet är varmt årets första kvartal.

När du är inne maj finns fortfarande goda möjligheter att få positiv uppmärksamhet på jobbet men det expansiva inflytande som funnits har nu förflyttat sig till ett annat livsområde: det sociala. Det sociala kan spänna sig från vänskap till större sammanhang där du kan vara med och kan göra din röst hörd. Det finns ett behov av att vara verksam i sociala sammanhang vare sig grupperingarna är stora eller små. De speglar ditt intresse för samhällsfrågor och för sådant som är banbrytande. Det kan handla om allt från teknik till alternativa sätt att se på tillvaron.

Partnerskap och ditt umgänge med andra i största sammanhang står fortfarande för den mest genomgripande utvecklingen hos all födda under Kräftans tecken. Du speglar dig verkligen i andra! Ibland är speglandet smickrande och upplyftande och ibland ger den anledning till eftertanke.

Basala frågor om mat, husrum och de egna resurserna fångar dina intressen hela sommaren och in på hösten. Från slutet av juli och till början av september kan du behöva dra in på utgifterna – dra in svångremmen som det brukar heta. 2023 påbörjas ett långvarigt inflytande på det ekonomiska området.

Allt vart eftersom året går och även nästa år märker du behovet av att göra större och större insatser för att skapa förändringar inte enbart i ditt eget liv men även i andras. Åter finns det sociala intresset med ett tillskott av gedigna resurser till ditt förfogande.

Första kvartalet 2023 kan du känna att du vill vara lite mer för dig själv. Det behöver inte innebära ensamhet. Snarare händer det mycket inombords – tankar och känslor som du vill ha lugn och ro att bearbeta. Eventuellt kan din närmaste omgivning ha svårt att nå dig just då. 26/3 går planeten Mars in i Kräftans tecken och då är det full fräs. Du visar vad du vill (efter noga eftertanke) och skrider till handling. Var modig och visa din initiativförmåga. Ta det lite lugnare mot slutet av maj då du kan utmana ödet. Det är onödigt att väcka motstånd. Resonemang funkar bäst.

Kräftor födda 22-30/6 märker att det de har byggt sten-för-sten har gett resultat.

Hälsan är också en prioritet under årets början. Dags för nya rutiner? Du har den viljan och beslutsamhet som behövs.

Lycka till 2023!

Lejonet

Lejonet

De senaste par åren har varit mycket speciella för de flesta Lejon. Det har varit en brytningstid då tidigare vanor, sysslor, relationer, etc. har fått ge vika för nya strömningar. I mångt och mycket har detta banat väg för förnyelseprocesser som nu är i full gång.

2023 fortsätter Lejon att bryta ny mark. Efter alla förändringar finns ett behov av att förstå den djupare innebörden av tiden som gått. Detta kan uppnås på olika sätt. Sökandet för en andlig eller psykologisk insikt kan växa fram. Det är en djup och berikande tid du går till mötes.

Resurser kommer under granskning, både känslomässiga och ekonomiska. På det stora hela är inflytanden gynnsamma men du ser lite närmare på vad du ger och vad du får i gengäld. Syftet är att skapa jämvikt. Tänk på att det kan gälla både nära personliga relationer såväl som andra relationer där du har gjort någon typ av investering.

Under året är Lejon som inte redan gjort radikala förändringar på karriärfronten redo att bryta gamla mönster. Är du född 7-17/8 är du speciellt angelägen om att komma till skott med framtida jobb eller andra mål du har satt upp för dig själv.

Just när det gäller jobb råder intensiva krafter. Du söker ständigt efter utveckling inom just ditt område. Förfina dina färdigheter. Var uppmärksam på alla de små detaljerna. Intensiva energier har varit verksamma på området jobb men också hälsa under flera år. Snart har du avslutat processen och är helt redo att visa upp dina färdigheter för andra. Hälsan har, som sagt, också varit i fokus. Du har utvecklat ett större intresse för hur du ska leva för att må så gott som möjligt.

Redan i år kommer du märka att dina kontaktar börja ändra karaktär, inte minst på det personliga planet. Atmosfären har ändrats. Relationer fördjupas och intensifieras. Den ömsesidiga påverkan tilltar. Helst ska vi hjälpa varandra att växa som människor men bra är det inte om vi ingriper alltför mycket i andras liv eller låter dem göra något dylikt i våra egna. Under åren som kommer väntar en stark utveckling på relationsområdet. Starkast påverkade just nu är Lejon födda 22/8.

Strålkastarljuset lyser verkligen starkt på Lejon 2023 från juni till början av oktober då Venus – kärleksgudinnan – kommer att befinna sig i just Lejonets tecken. Från slutet av juli och fram till början av september vill du emellertid stanna upp lite och tänka efter. Hur vill du att relationen ska utvecklas framöver? Är detta rätt? Vid periodens slut har du kommit fram

till de rätta svaren. Gamla relationer kan göra sig påminda. Ni kanske fortfarande har något att ge varandra. En sak är klar: kärleken är prio ett under en betydande del av året. Eftersom Venus också söker rättvisa och skönhet är det läge att piffa upp både dig själv och din omgivning. Dessutom lägger du dig vinn om att alla ska få den respekt de förtjänar.

Vänner bör du välkomna in i livet. Eventuellt har de inte fått tillräckligt utrymme i ditt liv på senare tid. Dags att ändra på det!

Lycka till 2023!

Jungfrun

Jungfrun

Du välkomnar året med huvudet fullt av nya idéer. Detta är inget nytt. Du har klurat på ett antal frågor nu under flera års tid. Sakta men säkert håller din livssyn att förändras. Nya tankeströmningar ger förnyelse!

Karriärmässigt kan det kännas som om du står stilla. Det kommer att ändra sig längre fram på våren. Än behöver du känna efter vad du verkligen vill och hur landet ligger, så att säga.

Att du byter jobb och/eller vardagsrutiner råder det ingen tvekan om. Du behöver göra något alldeles nytt. Egentligen pågår en längre process vad gäller arbete som kommer att vara aktuellt ett drygt år fram och tillbaka. Det är som om du skiftar fokus ett par gånger. När processen är klar ser du att du går en helt ny vardag till mötes.

Nu är även tiden inne för ett hälsosammare liv. Hälsan brukar vara ett kärt ämne för de flesta Jungfrur. Det är naturligtvis aldrig fel att leva ett hälsosamt liv men Jungfrur ägnar mer tid än de flesta åt att värna sitt fysiska välbefinnande. En förnyad syn på hur det hela bör gå till för din del står för dörren.

Hemma har du vissa låsningar att tampas med. En förnyelse av något slag väntar och under tiden tar du eventuella hinder som kan uppstå under tiden med ro. Det för med sig något gott!

Barn fortsätter att vara det ämne som bidrar med den djupaste utvecklingen. Liksom det nu har gjort under flera års tid. Barn är en skapelse tillsammans med mycket annat. Låt den kreativiteten du bär på (alla är vi kreativa i något avseende!) få se dagens ljus. Det du skapar blir en gåva från djupet inom dig till andra.

Sommaren och till tidig höst vill du gärna ta det lite lugnt. Visst kan du vara sällskaplig men det verkar som om du trivs väldigt bra i ditt eget sällskap. Använd tiden till att ta fram den kreativitet som nämnts tidigare. De inre dimensionerna kallar! Du kommer också att vilja vara ett stöd för andra som kan vara i behov av din omtanke och hjälpsamhet.

Din styrare, Merkurius stannar upp (går retrograd) i samma tecken tre-fyra gånger varje år. De perioderna är värda att uppmärksamma. Under 2023 blir det i Stenbockens tecken under januari och fram till 11/2. Den tiden är det barn, kärlek och kreativitet som är i fokus. Nästa liknande period blir april, maj och fram till 11/6 då i Oxens tecken. Där blir fokus på böcker, resor och ”livets stora frågor”. Sedan kommer ett uppehåll i

ditt eget tecken Jungfrun med början i slutet av juli och fram till 5/10. Då har du ovanligt många kontakter, platser att besöka, människor att träffa. Det blir en stimulerande tid både för dig och alla som korsar din väg. Det fjärde uppehållet i år äger rum i Stenbockens tecken igen och Skytten. Det börjar med Skytten 11/11 för att fortsätta i Stenbockens tecken. Allt som all i dessa två tecken fram till början av februari 2024. Hem och familj blir föremål för din uppmärksamhet och åter igen barn, kärlek och kreativitet. Enjoy!

Lycka till 2023!

Vågen

Vågen

Vid årets början står expansiva Jupiter i Vågens sjunde hus av partnerskap och samarbete. Indikationer på en större kontaktyta än tidigare finns. Möjligtvis träffar du fler personer än vanligt som har mycket att bidra med kunskap- och erfarenhetsmässigt. De skiljer sig från de du brukar träffa. Du upplever det som stimulerande och ett sätt för dig att vidga dina vyer. Söker du en partner finns det gott om möjligheter. Partnerskap är ett livsområde med stor tillväxtpotential. Februari och mars får Jupiter draghjälp av Venus i samma position.

Hemma är det idel förändringar. Vare sig du flyttar/har flyttat eller är kvar i samma bostad är det just i hem, släkt och familjeförhållanden som det djupaste och den mest gedigna utvecklingen sker. Det som händer på dessa områden speglar en djupare själslig utveckling. Förnyelse är ett nyckelord. För er födda 20-23/10 är förändringarna kännbara. Det krävs en insats för att det ska bli den efterlängtade förnyelsen men det är mödan värt.

Vänskap och engagemang inom olika grupperingar är i strålkastarljuset från juni till början av oktober. Du är inte gärna ensam under den tiden. Du är kontaktsugen och hittar de rätta konstellationerna. Möjligtvis får du anledning att ifrågasätta vissa vänskapsförhållanden i augusti. Du kan behöva ta dig en funderare vad gäller vissa kontakter du har men klarhet kommer att råda framåt mitten av oktober.

Studier och resor har, inledningsvis, hamnat på efterkälken. Du håller tillbaka lite och reserverar dig innan du fattar beslut i sådana frågor. Allmänt tänker du flera gånger innan du drar slutsatser i större spörsmål.

2023-2024 kommer att betyda en helt ny dag i kreativa sammanhang men även i ditt kärleksliv och i relation till barn. Oerhört spännande!

Redan på våren kan jobbet eller andra förpliktelser kännas aningen tunga. Är det dags att arbeta lite mindre, se till att få andra arbetsuppgifter eller helt enkelt hitta på något nytt? Inflytandet du får under året på detta livsområde syftar till att ”serva” i ödmjuk anda – och att hitta den rätta platsen att göra det. Fokus blir på perfektion – uppmärksamhet på de små detaljerna och att göra sådant som kommer andra till godo.

Resurser, egna eller delade, är som det varit i flera år ett tema i utveckling. Inflytanden är positiva men uppmuntrar inte till risktagande.

Barn eller dina nöjen kan visa sig kostsammare än vanligt under året. Redan på våren kommer dock ett välkomnat tillskott.

Planeten Mars står i ditt tecken från 28/8-12/10. Det blir en tid av ökad aktivitet. Din viljestyrka är på topp och du ser till att saker blir som du har tänkt. Glöm inte att ta hänsyn till andra – något som annars kännetecknar Vågen.

Venus, som aviserar kärlek och att njuta av livet är i ditt tecken 9/11-5/12. Då är du ditt vanliga älskvärda jag.

Lycka till 2023!


Skorpionen

Skorpionen

Välkommen till ett nytt år fylld med spännande upplevelser!

Det är fortfarande stark fokus på alla former av kommunikation: att skriva, studera och att låta nyfikenheten växa. Kommunikation inkluderar många ämnen. Innan man kan börja kommunicera pågår naturligtvis en tankeprocess Hos Skorpioner har det nu, under flera års tid, pågått en fördjupningsprocess. Det har funnits en önskan att förstå varför saker och ting är som de är och vad som finns under ytan som motiverar både dig själv och andra. Egentligen är detta inget nytt för Skorpionen som gärna vill ha ett rejält grepp om det som pågår men åren som gått har den egenskapen förstärkts. Det kan/kan ha utmynnat i helt nya insikter. Psykologi, forskning eller ockulta fenomen kan ha blivit av större intressen.

För er som funderar på att göra stora förändringar inom hemmet blir både 2023 och 2024 år då detta sker. Redan i år börjas det men stora ändringar eller justeringar inom hemmet och familjen och fortsätter nästa år. Du har en del att stå i där och behöver samarbete för att få det hela att fungera.

Goda möjligheter finns på arbetsfronten. Dörrar öppnas och nya möjligheter bjuds. Det är ett expansivt inflytande som råder.

Frågor som rör partnerskap får en skjuts framåt från maj och varar året ut. Söker du en partner får du gått om möjligheter att hitta någon som passar. Över huvud taget ökar din umgängeskrets. Du möter ett antal intressanta personer som berikar ditt liv.

Från juni och fram till början av oktober är kärleken din högsta prioritet. Venus, kärleks- och skönhetsgudinnan får då en framträdande plats i horoskopet. Under augusti stannar kärleken upp något och ger dig en chans att utvärdera det som hänt för att sedan i september vara mer säker på din sak. Kan en gammal kärlek också dyka upp?

Venus handlar om mer än kärlek. Venus vill skapa harmoni och skönhet. Det betyder att du är mer mån om att det är snyggt och trivsamt omkring dig och att relationerna fungerar väl för alla. Det ska råda rättvisa. Skapa mycket vackert: skriv, måla, fota eller vad du än väljer för att manifestera Venus energi.

Gemensamma frågor om ekonomin står och stampar vid årets början och fram till slutet av mars eller början av april. Aktiviteter rullar framåt efter det och du fattar kloka beslut.

Oktober och november står Mars i Skorpionens tecken. Det är en signal att det är dags att skrida till handling. Var stark och modig. Ta initiativ. Det är läge för det.

Lycka till 2023!


Skytten

Skytten

Jupiter, styraren av Skyttens tecken börjar året i Vädurens tecken. Placeringen manar till nystart, ökad initiativförmåga och mod att ta sig an utmaningar. Det är ett eldigt och varmt inflytande som ger ett spänningspåslag i tillvaron. Jupiter i Väduren kommer att sprida glädje inom kärleken. Barn och deras intressen är högaktuella då och du är mer intresserad av nöjen än av arbete. Sist men inte minst: skapa!

I maj lämnar Jupiter över stafetten till Oxens tecken. Jupiter skapar goda möjligheter då på arbetsfronten från maj och framåt. Söker du något nytt så finner du! Med Jupiter i Oxen råder större lugn. När du är ledig är du hellre hemma i trädgården eller på landet än i mer exotiska miljöer. Tryggheten är i fokus. Du kanske sparar mer eller lagar själv mat istället för att göra restaurangbesök.

Eftersom Uranus, som gärna bjuder in nytt i livet också är i den delen av horoskopet vi kopplar till arbete/dagliga sysslor och hälsa kan Skyttar räkna med nya och ibland oväntade inslag i sina rutiner. Uranus är med i leken för att se till att vi inte stagnerar.

Saturnus ligger kvar i den del av horoskopet som kopplas till kommunikation. Saturnus visar vikten av att ha alla fakta innan tankar och idéer uttalas eller sätts på pränt. Du kommer inte undan med misstag. Det seriösa tänket som råder kan medföra att du inte är ditt vanliga skojfriska jag men mentalt är det en viktig mognadsprocess. Ytterligare ett inflytande dyker upp i år på samma livsområde. Aldrig tidigare har tankar och de känslor de medför haft samma förmåga att ändra på livet som i år och även under 2024. Tänk på tankens kraft och vad den förmår!

På våren och året ut får du visa din duglighet inom hemmet. Det verkar som om du får anstränga dig en aning för att få det så mysigt som du vill ha det. Det gör du också men du behöver ha tålamod. Med det inflytande som råder går inget fort! Skyttar födda 15-19/12 kan vara speciellt påverkade.

Partnerskap och samarbete med andra verkar inte flyta som brukligt, åtminstone gör det inte det årets första kvartal. Sedan verkar kontakten med en partner eller andra samarbetspartners fungera med mindre friktion. Gammalt groll som behöver redas ut?

Juni och fram till början av oktober lockar resor eller studier. Det finns så mycket att utforska och lära sig och det passar de flesta Skyttar. Besöker du en kär plats igen? Livsfrågor blir ett viktigt ämne under samma period.

Du vill skapa klarhet i viktiga frågor, åtminstone så långt det går. Det i sig blir en spännande resa.

Lycka till 2023!


Stenbocken

Stenbocken

Många Stenbockar känner fortfarande av Plutos inflytande i ert tecken. Detta har signalerat en djup och intensiv utveckling. I år känner Stenbockar födda 17-20/1 det starkast.

Våren 2023 förflyttar sig Pluto till den andra delen av horoskopet som har att göra med materiella ting: mat, naturen, kroppen och den ekonomi som ger trygghet. Egentligen kommer Pluto att vandra fram och tillbaka från de datum som angavs ovan till Vattumannens början och då medföra det nämnda inflytande. Pluto går in i Vattumannen för att stanna i många år 2024 men redan i år märks det att det materiella/jordnära är ett ämne som växer i betydelse. Gemensamma resurser är också ett aktuellt ämne under sommaren och in på hösten.

Under de dryga två åren har det även funnits ett annat tema på samma område som manar till noggrann planering och struktur. Det brukar inte Stenbockar ha problem med! Extra utgifter kan huvudsakligen vara förknippade med hemmet, barn eller nöjen.

Vid årets början kan det kännas trögt på jobbet. Det känns som om du trampar vatten. Framåt våren går det lite lättare. Du känner att du får mer gjort. Hälsan är också viktig under året. Hälsan är alltid viktig men i år kan det hända att du tar steg som leder till en starkare kropp.

2023 Kan ge ökade möjligheter inom karriären eller för att förverkliga andra mål du satt upp för dig själv i livet. Du vill känna dig friare och mer självständig. Du funderar en hel del om hur ditt nya mål skulle kunna se ut men framåt hösten kan det vara dags att göra slag i saken och påbörja något nytt. Förverkliga en dröm du länge närt!

Sommaren och in på hösten funderar du på nödvändiga förändringar som behöver ske inom kärlekens område. August händer inte lika mycket. Du har ”pausat” för att senare vidareutveckla de tankar och känslor som har vuxit fram.

Saturnus påbörjar en genomresa i Stenbockens tredje hus (del) av horoskopet för att stanna i ett par års tid. Saturnus ställer krav – i det här fallet – på kommunikation i sina olika former. Först behövs nödvändig information. Blir det en kurs eller en utbildning? Om du känner för att skriva är perioden utmärkt för det. Du har många idéer som du vill se få konkret form. Man kan kommunicera genom ett foto, en sång, en dikt, till exempel. Du ställer höga krav på dig själv och under de närmaste åren handlar det om att tänka, resonera och förmedla information. Syskon

eller grannar kan stiga i betydelse under tiden, också. Du kan öva på din kommunikationsförmåga med dem.

Barn (en skapelse) eller andra sätt att skapa är aktuellt under året så som det varit i flera år tillbaka i tiden. Barnen ger stimulans och blir en källa till förnyelse. Förnyelser bör också äga rum i andra former av skapande verksamhet. Du har flyt på den fronten de närmaste åren.

Lycka till 2023!

Vattumannen

Vattumannen

Det mest spännande som händer Vattumannen 2023 är Plutos inträde i tecknet. Är du född 21/1 känner du av starka strömningar redan på våren och det är krafter som återkommer 2024. Pluto skapar djupa och bestående förändringar där han finns. Efter Plutos inflytande avtagit vet man att man inte år samma person man varit tidigare. Det är mycket som föds fram men första ska det till avslut i det som varit. Detta är ett berikande inflytande. 2023-2024 varslar om en helt ny tid.

Under ett par års tid har Saturnus befunnit sig i Vattumannens tecken. Oavsett ålder är det en tid av personlig mognad. Man åldras, kan man säga, oavsett sin kronologiska ålder. Saturnus begränsar oss för att vi bättre ska kunna fokusera på det som verkligen är viktigt. Inga splittrade energier! Vattumän har lärt sig tidens betydelse och att en strukturerad tillvaro är nödvändig. Höga prestationer har varit belöningen för de Vattumän som har lyssnat inåt och följt Saturnus uppmaningar. Födda 12-18/2 är mest påverkade nu och fram till våren.

Med början på våren blir det fokus på ekonomi. Inflytandet finns kvar hela året och fortsätter 2024. Åter är det Saturnus som kallar till ordning och reda, nu på den ekonomiska fronten. Trygghet är viktig och kan inte tas för givet. Mat för dagen och tak över huvudet – är teman men även kroppen och naturen. De hör också till det materiella.

Kärleken kan ha gått i stå framåt sommaren. Det reder ut sig när vi närmar oss hösten. Du behöver tänka efter och känna efter för att veta hur du ska få den romantik i livet som du längtar efter. En gammal kärlek kan göra sig påmind!

Partnerskap i alla dess former – privat och offentliga – finns det också eftertryck på i linje med det som står ovan. Hur möter jag andra och hur blir jag bemött? Väl, förmodligen men du kommer att lära dig mycket om hur du agerar och interagerar med andra under sommaren och hösten.

Du vill resa eller gå kurser 2023. Du är nyfiken på världen och att bredda dina horisonter. Det kan göras på många sätt. Du är nyfiken och kontaktsugen och kommer att knyta en hel del stimulerande kontakter.

Året medför ett vidgat inflytande i boendet. Flyttar du eller känns det friare och större nu? Vattumän har haft ett långvarigt inflytande från Uranus i hemmet och inom familjen under flertal år. Under året är Vattumän födda 5-12/2 som påverkar starkast.Förnyelse är nyckelordet. Att bjuda in vänner ökar stimulansen på hemmafronten. Är det dem som

står för en ansenlig del av förnyelsen? Bryt med traditioner för att komma närmare ditt äkta jag.

Lycka till 2023!

Fiskarna

Fiskarna

Extra tillskott i kassan väntar i början av året. Det är ett fint sätt att börja året på!

I mars känner alla Fiskar att nya vindar blåser. En period på två och ett halvt år börjas då du möter nya utmaningar. Det blir en tid att minnas. Du vill gärna ta dig an ett nytt ansvar vare sig det handlar om det privata eller mer offentliga. Livsvillkoren ändras och du har mer att göra och av ett allvarligare slag. Det är en markör för mognad och utveckling. När ett par år har passerat märker du hur mycket du har vuxit som människa. Fiskar födda 19-26/2 känner dessa strömningar starkast 2023.

Ditt välbefinnande rent fysiskt och hur du tillbringar din vardag är i fokus under sommaren och in på hösten. Det kan handla om ditt jobb men tänk i bredare termer. Det handlar om hur du tillbringar din tid; hur du engagerar dig i sådant andra kan få fördel av. Visa upp dina bästa sidor och gör det som bidrar till en skön och harmonisk miljö. Ta eventuellt motstånd med god min. 2023-2024 är tider då mycket som påverkar din vardag händer.

Framåt maj börjar du fundera på att skifta fokus i karriärfrågor. Det gör du med fördel! Du kanske väljer ett jordnära område: mat, natur, ekonomi.

Hemma går saker framåt i snigelfart åtminstone vid årets början. Tålamod är att rekommendera, inte fort och fel. Se till att dina önskemål respekteras. Eventuellt känner du att så inte är fallet – åtminstone inte tidigt på året.

Fiskar födda 13-18/3 är inne i en känslig period. Osäkerhet kan råda men dimman skingras med tiden. Då har du inhämtat en hel del inspiration och insikt och möter livet utrustad med nya egenskaper. Tiden är inne att ta upp yoga, meditation, sång och musik, drömtolkning eller annat som för dig bortom den materiella verkligheten. Du kan behöva mer tid i avskildhet för att ladda batterier innan du åter möter vardagen.

Du är inne i snilleblixtarnas tid. Sinnet har öppnat sig för nya idéer. Du har nya kunskaper och ser fler infallsvinklar är tidigare. Du har inget emot att presentera en åsikt som inte överensstämmer med andras. Originalitet och individualitet beskriver ditt sätt att tänka och kommunicera.

Fortsätt att engagera dig i sociala frågor, både stora och små. Solidaritet är viktigt och att förena dina krafter med andra för att uppnå resultat. Skapa i grupp är temat. Det kan inkludera barn, egna eller andras.

Fiskar har haft ett år av frihet och expansion. Nu kommer en tid då du villigt axlar ett nytt ansvar med aningen mindre frihet. Du kommer att trivas med det.

Lycka till 2023!

Kommentarer inaktiverade.