Aktuella årshoroskop 2024

Väduren 2024

Väduren

Året medför en mängd spänningsmoment och det gäller alla Vädurar! Redan 2023 var ett år av nya insikter och aktiviteter. Blickar riktas fortfarande mot dig. Många väntar på att se vad du får för dig härnäst. Du är nämligen inne i en period av stark utveckling. Det betyder att du inte står stilla helt enkelt. Det brukar du i och för sig inte göra men 2024 blir extra aktiva och på helt nya områden.

Ekonomin har fått ett uppsving och det håller i sig under 2024. Unna dig det ”lilla extra”. Redan under februari och mars märker du att pengarna rullar in, inte minst på grund av ett gediget arbete du utför. Du kämpar på för att få positiv uppmärksamhet då. Inflytanden kommer faktiskt och går under året och de flesta gynnar dig ekonomiskt. Var glad! Pengar hör till det materiella men det gör också skog och mark och kroppen – här på jorden i denna kropp! Njut av dina sinnen och närma dig Gaia.

Energin är på topp maj och in på juni då Mars är i ditt tecken. Mars – krigsguden – uppmuntrar dig att vara stark, våga visa dina ledaregenskaper och ta initiativ. Det går utmärkt att göra utan att skapa konflikter. Planeten Mars har också mycket att säga till om vad gäller kärlek och barn från november och året ut. Observera detta!

Mars och april månad hälsar ett par förmörkelser på som sätter fokus på Vädurar. Här kommer en tid då du kan vänta dig det oväntade. En utveckling eller insikt kan uppstå som betyder att ditt liv tar en liten annorlunda riktning. Tänk på att det som händer i livet under denna tid kanske inte blir verklighet förrän senare under året.

Vädurar födda 17-19 april står för ett år av intensiva förändringar. Avslut och ny början! Eftersom inflytandet inte är helt nytt för i år anar du redan åt vilket håll vinden blåser.

Från slutet av maj och året ut är fokus på kommunikation. Du reser mer, går kurser, är ännu mer aktiv på nätet, etc. Du är kontaktsugen helt enkelt, mer nyfiken och rörlig både mentalt och fokus. Har du syskon vidgas kontakten med dem. Grannar tar större plats i livet.

Våren 2024 tar du inledande steg in på nya livsområden förmodligen i något socialt sammanhang: klubb, förening, politiken till exempel. Du vill vara med och göra skillnad. Det kan också tyda på förändringar i vänskapskretsen.

Horoskopets 12:e hus är i fokus. För er som inte är bekant med denna del av horoskopet syftar hus 12 till inre krafter, de krafter som behövs innan man kan inleda en ny, mycket långvarig fas i livet. Vi gör upp med vårt förflutna, tar lärdom och växer på ett inre plan i förberedelse för det nya. Den andliga utvecklingen tar större plats. Likaså kreativiteten: dans, musik, poesi, drömmarnas värld. Allt detta utvecklas när vi tar ”time out” från det ofta hektiska vardagslivet. Vädurar vänder sig mer inåt, trots livets övriga krav.

Oxen 2024

Oxen

Frihet har varit nyckelordet för många Oxar året som gått och fortsätter att vara det vid årets början. Livet är stort och det finns många möjligheter för Oxar att ta vara på.

Oxar födda 10/5-17/5 är redo för ännu fler nyheter. Har du inte redan gjort revolution i ditt liv är tiden inne!

Redan på våren kommer även möjligheter att visa sig på den ekonomiska fronten – alltid uppskattade nyheter! Framåt sommaren har du fortfarande goda inflytanden men känner ett behov av att kontrollera utflödet av pengar. Planeten Mars hettar upp det ekonomiska temat. Du kan identifiera dig mer än vanligt med det du äger och har, spenderar mer och vill generellt hävda dig i ekonomiska sammanhang.

Nu gör du bestående förändringar på karriärfronten, åtminstone ”nosar” du lite på förändringar som kommer att se dagens ljus ett år framöver. Oxar vill ha en helt ny roll, ny mål. Det är Pluto som rullar in över målsättningsaxeln i horoskopet! Pluto lämnar inget oförändrat, och det på det djupa planet. Se till november och december 2024 för förändringar som påverkar både karriär och hem!

Framtidsmål i största sammanhang är under granskning. Två planeter, Saturnus och Neptunus uppmuntrar till nya ideal. Dessa två planeter är verksamma i horoskopets 11:e hus. Där hittar vi våra vänner, andras barn, vårt sociala engagemang och intresset för det som är nyskapande.

Saturnus syftar till ansvar och fokus. Det ni Oxar kommer att engagera er i kommer, med andra ord, att kräva en insats. Neptunus å andra sidan är känslig, kreativ och omtänksam. Det som du då gör i 11:e huset kan vara både andligt riktat och skapande. Vänner kan behöva stöd och inspiration. Samma egenskaper kan blomstra i andra sociala sammanhang. Augusti är kanon för kärleken!

10/6-20/7 är Mars i Oxens tecken. Se till att röra på dig. Mars styr kroppens muskulatur! De behöver användas. Tålamodet är inte lika starkt under perioden. Du vill få saker gjorda men framför allt vet du vad du vill!

September påbörjas ett längre besök av Mars i horoskopets 3:e hus. Det kommer att återupptas 2025 och ligga kvar första kvartalet 2025. Syskon blir viktiga i din utveckling, och grannar. Du har många att besöka, mejla och prata med. Du blir ”spindeln i nätet”. Du vill göra din röst hörd!

Tvillingarna 2024

Tvillingarna

Hela 2024 påverkar Saturnus dina målsättningar i livet. Du skördar det du tidigare sått! Ingen tvekan. Du har kämpat länge och hårt och nu kommer belöningen. Först och främst handlar det om din karriär. Generellt får du den respekt du vill ha för dina ansträngningar. Stundvis kan du känna att det är arbetsamt och att du tröttnar men det verkar vara det framgångarna kräver.

Å andra sidan har du ett mindre kravfyllt inflytande i form av Jupiter i ditt tecken från 26/5 och året ut. Jupiter har inte kallats för den stora gynnaren för inget! Du får medvind och allsköns möjligheter kommer din väg. Du upplever en större frihet och livet känns som ett stort äventyr. Dessutom kommer planeten Mars med all sin energi till Tvillingarnas tecken 21/7 och stannar kvar till 4/9. Då är det inte mycket som kan stoppa dig. Din handlingskraft är god och du tror på din förmåga att lyckas med det du företar dig.

Ett långvarigt inflytande finns i Tvillingarnas 9:e hus dit Pluto är på väg. Pluto har redan varit aktiv, varit i startgropen men backat. Nu och nästa år blir det ”på riktigt”. Vad finns i 9:e huset? Svar: vår livssyn, det vi tror på, vårt sökande efter sanningen. I vår strävan att utvecklas vidare på området brukar det innebära att vi studerar, reser, funderar över lag och rätt och vad vi tror på i religiös bemärkelse. Vi vill känna oss fria, att kunna röra oss fria i tanke och handling. Tvillingar kanske blir mer sportiga eller väljer mer tid ute i det fria istället för bakom ett skrivbord till exempel.

Bakom ett skrivbord är vi inte heller i horoskopets 12:e hus där Tvillingar har och har haft en tid, betydande inflytanden. I den 12:e huset är vi mer bakom kulisserna ibland frivilligt, ibland inte. Det är inte en praktisk del av horoskopet. Vi vaknar andligt där och kreativiteten väcks till liv. Även vår medkänsla och hur vi alla, trots yttre skillnader, är en del av en större helhet. Är du född 17/6-21/6 kan du ha ett extra behov av avkoppling och att arbeta på att stärka dina personliga gränser.

Kärleken och alla former av njutning träder fram starkt med Venus i Tvillingarna 24/5-17/6.

Ekonomin är superviktig under hösten. Här finns ett inflytande som talar för självhävdande på nämnda område och som spiller över till 2025. Inflytanden är goda och du planerar klokt. En kort period i slutet av oktober och i början av november bör du däremot gå lugnare framåt.

Det som händer i november och december i ditt utbyte med andra, generellt, är något som återkommer våren 2025.

Kräftan 2024

Kräftan

Kräftor har fortfarande broder- och systerskapstemat starkt i sina horoskop. Goda och jämlika relationer mår alla bra av. För många födda under Kräftans tecken handlar det inte enbart om familjerelationer utan kanske allra mest i mer vidgade kretsar. Du gör mycket gott i större grupper eller sammanhang där alla delar samma värderingar och arbetar mot samma mål. Det kan var allt från ett fotbollslag till gruppterapi eller ett socialt engagemang. Du är med och gör skillnad.

Du behöver kunna mycket för att komma till din rätt i olika sammanhang. Speciellt bör du lära dig mer om det som främjar din karriär. Det kommer du att bli glad att du gjort ett par år framöver. Dina kontakter kräver att du har vidgade vyer, kunskap om olika sätt att se på livet och har ordentligt ”på fötter” när du uttalar dig.

Planeten Mars ger dig ordentligt med krafter när han är på besök i ditt tecken mellan 5/9-4/11. Var uppmärksamt på denna period eftersom det som aktualiseras då kommer åter våren 2025. Vilka förändringar vill du göra? Hur ska du göra dig gällande på bästa sätt? Du kämpar och får framgång men det bestående resultatet kommer nästa år.

Pluto har snart jobbat klart i Stenbockens tecken. Det inflytandet har, för många Kräftor, betytt starka skiftningar i livsödet eftersom Pluto ställer krav på transformation som ofta innebär ett avslut av något slag. Ett sådant inflytande är påtagligt när Pluto blickat starkast på olika gradtal i tecknet. Just nu är det Kräftor födda sent i tecknet, 21/7-23/7 som har att tampas med Pluto. Pluto vill förnya. The bästa är att samarbeta! Det som kommer sen blir det nya jaget!

Pluto är på väg att byta tecken och gå in i Vattumannens tecken och då i Kräftans 8:e hus i horoskopet. För Kräftor har detta en djup innebörd vad gäller transformation. Vad kan man vänta sig, tro? I denna 8:e delen/huset i horoskopet gör vi djupdykningar i själ och psyke. Det blir en förnyelseprocess på olika nivåer. Ju mer grundläggande vi förändras desto större blir återverkningar på ett yttre plan. Ditt personliga inflytande tilltar. Ekonomiskt sett blir förändringarna betydande. Har man en partner märks det tydligt men även i relation till det vi kallar kollektiva eller samhälleliga resurser. November och december är fokus mest på egna resurser och värderingar.

Det inre livet låter sig inte förnekas. Från våren och året ut blir det ”osynliga livet” viktigare: det du känner, drömmer om, skapar.

Lejonet 2024

Lejonet

Jupiter kastar sina löftesrika krafter på karriärfrågor vid årets början och fram till slutet av maj 2024. Dörrar öppnas och du känner att du nu kan ta steg framåt och få ett större erkännande.

Uranus är fortfarande med vad gäller samma frågor och uppmuntrar till att hitta nya sätt att verka på. Det blåser friska vindar på yrkesfronten. April och maj ger Lejon utmärkta tillfällen att hitta en ställning som passar som handen i handsken!

Den delen av horoskopet där Jupiter och Uranus är verksamma i är 10:e huset. Där hittar vi livets mål. Det innebär därför inte enbart karriärfrågor. Det kan finnas annat som du vill prestera och få ett erkännande för. I så fall kommer både Jupiter och Uranus att skapa nya och större chanser att visa vad du kan och vad du anser är viktigt. I år, med Jupiter i Oxen pekar prioriteringarna till det som gynnar kroppen och naturen. Det känns viktigt att skapa stabilitet och trygghet, även materiellt. Där ser det lovande ut! När det gäller gemensamma ekonomiska frågor – med en partner eller myndigheter – har du kanske inte samma kontroll. Gör ditt bästa så klarnar bilden och känns inte lika krävande.

För en del Lejon, speciellt de födda 12/8-19/8 känns det speciellt angeläget att bryta vanor som känns förlegade. Du har egenskaper som du har lagt lock på och som nu vill ut. Låt de vara kreativa och uppbyggande.

Pluto, som skapar djupt gående förändringar ”sjunger på sista versen” i horoskopets 6:e hus. Där hittar vi frågor som rör vår vardag/arbete och hälsa. Inflytandet har pågått sedan 2008!! Under alla dessa år har alla Lejon lärt sig betydelsen av ordet service, oavsett hur arbetet har sett ut. Temat i 6:e huset är att stå till tjänst, helt enkelt, och att lära sig nya metoder som syftar till högre effektivitet, att kunna vara än mer hjälpsam. Ödmjukhet är ett nyckelord i sammanhanget. En mycket stark utveckling har pågått sedan 2008.

Hälsofrågor har också fått en större plats i livet. Justeringar i livsstil kan ha blivit resultatet. Pluto rensar och skapar nytt på det livsområde han befinner sig i.

Nästa anhalt för Pluto blir horoskopets 7:e hus där vi möter våra samarbetspartners. Nya ansikten dyker upp och ersätter gamla som inte längre kan figurera i Lejonets liv. Var uppmärksam på november och december då kontakter med andra kan visa sig intensiva. Då vill du vara

stark och mäter gärna dina krafter med andra. Liknande inflytanden finns åter våren 2025.

Vänner och grupper du tillhör blir mycket viktiga från maj och året ut. Vänta dig inte att det kommer att rulla på smärtfritt. Det krävs ömsesidig insikt och förståelse för att broar ska kunna byggas men det kan det vara värt. September och oktober kan du dock föredra att hålla en låg profil.

Kärleken, relationer till barn och din kreativitet kan är källor till lycka.

Jungfrun 2024

Jungfrun

Under januari och februari ger Mars dig önskad energi. Du känner dig social och kärlekslivet får en extra boost. Du deltar gärna i alla typer av aktiviteter, roar dig allt vad du orkar och låter dem du älskar visa dig sin uppskattning. Har du barn, har ni roligt tillsammans!

Under samma period är det hög tid att låta din kreativitet flöda. Den behöver ta fast form – inte bara sitta kvar i tankarna som en framtidsplan. Är du född 18/9-22/9 är du väldigt öppen för allt som ger inspiration men glöm inte att ha fötterna kvar på jorden. Jungfrur är annars i allra högst grad jordade. Om du råkar känna dig lite vilsen och undrar vilken väg att ta framöver är detta av övergående natur. Du behöver kanske känna efter lite – titta inåt innan du kan smida framtidsplaner.

Partnerskap i största allmänhet för med sig krav. Det blir du varse under året. Inget att oroa sig för. Du håller helt enkelt på att mogna i sammanhanget. Kanhända du möter nya människor i vardagen som har en ny uppsättning förväntningar på dig. Det är Saturnus som är i farten och han bär på ett tema som syftar till växt när det gäller relationer, i just Jungfruns fall, 2024. Inflytandet finns kvar även nästa år. Relationer du skapar när du studerar eller reser kommer att visa sig vara värdefulla. Det centrala är du rör dig utanför din vanliga, bekanta miljö – det är där många skatter finns!

Snart kommer ett mäktigt inflytande på arbetsfronten. Att du hittar nya sätt att sysselsätta dig på råder det ingen tvekan om. Du kanske redan känner att det är dags att bryta vardagsmönstret. Sannolikt kommer du att göra det fler än en gång de närmaste åren. Maj och juni ska du ”smida medan järnet är varmt”. Nya uppgifter väntar. Hälsan får också en skjuts framåt. Åren som kommer blir hälsotemat allt viktigare. Visserligen är hälsa ett grundtema för Jungfrur men nu kanske du hittar nya sätt att främja din fysiska hälsa.

I maj kommer Jupiter att göra entré i horoskopets 10:e hus. Den delen av horoskopet är kopplat till karriärfrågor men även annat som du vill ska uppmärksammas. Tionde huset i horoskopet visar på livets målsättningar och alla förstår vi att karriären inte är det enda vi vill bli hågkomna för! Tillsammans med det som skrevs ovan om arbetsfronten har Jungfrur stimulerande inflytanden att se fram emot! 2024 blir fylld med nya idéer och infallsvinklar. Kunskaperna flödar in. Ta emot dem.

I slutet av mars och under april är du på bettet. Du ser saker klart och räds inte en konflikt. När din styrare Merkurius uppehåller sig i Väduren stor del av mars, april och halva maj månad händer det verkligen saker!

Du är modig och vågar agera starkt. November och december är Merkurius i Skytten en längre tid och aktiverar hem- och familjeangelägenheter. Det är där dina krafter samlas då!

Vågen 2024

Vågen

Året börjar med mycket energi på hemmafronten. Det är Mars som vistas där större delen av januari och februari. Krafter lägger du på det som hör hem och familj till.

Pluto ligger kvar på samma livsområde som ovan men rör sig sakteligt till horoskopets 5:e hus. Där finns barn, kärlek och kreativitet. Barn kan komma till världen och har du barn kan du räkna med att de bidrar till en djupare utveckling för dig. Kärlekslivet kan knappast få ett starkare inflytande än detta! Det är passionen som råder. Det handlar om kärlekens makt och hur den kan förvandla livet. Den kreativa kraften som finns nu går förmodligen inte att jämföra med något du upplevt hittills. Visst är det mycket spännande som väntar. Ett sådant starkt inflytande början man nästan ana innan det faktiskt manifesteras.

Stora förändringar har ägt rum på senare år och en del stora sådana ägde rum redan 2023. Fortsättning följer….livet är fortfarande i en förändringsfas. Du förändras och fördjupas som person. Investeringar i dig själv eller någon typ av verksamhet visar sig vara gynnsamma på flera plan.

Från maj och året ut känner du extra stor reslust. Dags för jorden runt resan? Eller blir det första utlandsresan? I vilket fall som helst vill du vidga dina vyer. Din kunskapstörst tilltar. Eventuellt läser du mer, anmäler dig till en kurs eller varför inte skriva eller själv undervisa? Du behöver vara i rörelse både mentalt och fysiskt. Dags att skaffa ett gymkort kanske.

Saturnus gör nu en resa genom horoskopets 6:e hus. Där finns våra förpliktelser/arbete – hur vi tillbringar våra dagar. Även hälsan kommer i fokus. Saturnus tema är fokus och ansvar. Det är en mognadsprocess. Vardagen ska bidra till personlig växt men också till förfinade arbetsmetoder. Det behöver inte alltid vara kul men det blir definitivt lärorikt!

Partners är extra viktiga under året eftersom de noder (norra och södra) som bildas när solen och månens banor kontaktar varandra är nu i ett läge som påverkar Vågens relationer – personliga eller mer offentliga. Nodernas inflytande är kraftigt och ödesmättade. Mars och april kommer noderna i fokus. Då syns hur dina relationer fungerar. Allt syftar till vidare utveckling i positiv riktning.

September och oktober kämpar du på inom karriären eller för något annat ändamål som har hög prioritet hos dig. Det du engagerar dig i nu kommer åter på tapeten för vidare insatser hela våren 2025. Lycka till!

Skorpionen 2024

Skorpionen

När året börjar funderar Skorpioner vidare på stundande förändringar i bostads- eller familjesituationen. En ny dag gryr, helt enkelt, och det har

du redan på känn! Det närmaste året för med sig ändringar på hemmaplan och det ser ut som om det kan samtidigt äga rum betydande förändringar i dina livsmål. Livsmål kan vara karriärfrågor men även annat som du anser är viktigt för att du ska känna att du förverkligar dig – nå din fulla potential. Skorpioner födda 24-25/10 kommer att känna inflytande starkast men alla Skorpioner känner att det blåser nya vindar. Var uppmärksam under november och december. Då händer det grejor.

Både Jupiter och Uranus befinner sig i ditt horoskops 7:e hus av partnerrelationer. Jupiter lovar en vidgad kontaktyta och berikande relationer. Partnerskapsfrågor gynnas! Uranus har en lite annorlunda inflytande. Uranus söker stimulans och variation. Under det inflytandet kommer många olika typer av människor in i livet. Det ger variation, vänskap och en chans att uppleva sådant som hittills inte ingått i din vardag.

Mot slutet av maj och året ut kretsar tankarna kring en mängd omfattande förändringar som står för dörren. Du vill se över dina finanser, skriva dokument och söka efter information. Du gör djupdykningar i dina tankar och nöjer dig inte med enkla förklaringar. Det är mäktiga teman som fångar ditt intresse.

Resor, studier, juridiska spörsmål och livsfrågor kommer på tapeten under hösten. De intressen eller frågor du vill finna svar på kommer du att återaktualiseras 2025. Men andra ord påbörjas saker september och oktober 2024 som du jobbar vidare med nästa år.

Kärlekslivet får känna av Saturnus inflytande 2024. Saturnus tema är ”less is more” – högre kvalité med andra ord. Det kan kännas aningen begränsat men det som kommer in i ditt liv ska klara höga krav för att kunna bli beständigt. Har du barn (som omfattas av samma del av horoskopet) märker du verkligen vilka krav föräldraskap medför! De insatser du gör ger resultat på sikt. Saturnus vill ha kontroll och i måttliga mängder är det av godo. Stöd på området kommer från Jupiter som ger optimism och mod, speciellt i mars månad.

Skaparlusten kan vara svår att hitta men gör du det kommer du att prestera högt. Det är också ett Saturnustema.

Fokus på arbete och hälsa finns under året för alla Skorpioner. Mars och april visar på vilka sätt du behöver justera dina mål och förväntningar inför stundande förändringar. Allt syftar till utveckling. Lycka till!


Skytten 2024

Skytten

Jupiter, Skyttens styrare ligger kvar i Oxen fram till 25/5. Oxens tecken kretsar kring trygghet, inte minst den ekonomiska men har en vidare innebörd: att känna att man står stabilt på jorden, i den kropp man inkarnerat i. Maten, naturen och allt som är kroppsnära växer i betydelse. När Jupiter har skänkt oss en större uppskattning för Gaia och vår plats här går han vidare till Tvillingarnas tecken där han blir kvar året ut.

Tvillingarnas tecken handlar om mångfald. Helst vill vi vara på två ställen samtidigt, läsa två böcker samtidigt och har åsikter och idéer som stundvis går åt olika håll. Det blir en tid av ökad stimulans och aktiviteter. Skyttar kan känna att det är än mer viktigt att stilla nyfikenheten: att läsa, resa, gå kurser. Kanske lära sig ett nytt språk att kommunicera på.

Partnerskap gynnas i allra högsta grad. Jupiter brukar komma med gåvor. Hittar du den bästa partner någonsin? Nya människor kommer in i livet och de bär med sig gåvor i form av positiv uppmärksamhet och intressanta erfarenheter de gärna delar med sig av.

Nya uppgifter väntar dig på arbetet. Det är dörrar som öppnas på den fronten. Vill du hitta något nytt är chanserna goda att du gör det speciellt under våren. Skyttar har länge upplevt en berg-och-dalbana i vardagen. Än är det Uranus som manar till förnyelse. Du har förmodligen lärt dig att ”go with the flow” på jobbet. Det kan du fortsätta med 2024. Se det som den utvecklingen det är.

Saturnus uppmuntrar till fokus. Han ligger under året på ett av horoskopets axlar. När detta inträffar riktas uppmärksamheten till våra vägval. Främst kommer det att påverka livets rot – hemmet, men samtidigt var vi börjar livet, så att säga, även har en effekt på hur livsmål påverkas. Är det dags att ändra karriärriktning eller på något annat sätt projicera dig som person på din omvärld? Du har mycket att ge och nu har du motivationen som behövs för att förverkliga drömmar.

Pluto, som skapar varaktiga och djupt gående förändringar kommer strax att byta tecken och hus i Skyttens horoskop. Tankar går djupare än någonsin och du blir en sann forskare i livets hemligheter. Inflytandet har redan varit på kort besök men återkommer med förnyad styrka 2024. Syskon och grannar påverkar dig starkare.

Skyttar födda 18-22/12 kan fortfarande känna sig lite osäkra på vad de ska ta vägen här i livet och att energin inte är på topp men året ger mycket i form av ökad kreativitet och andlig utveckling.

Kärleken gynnas av Venus under april, maj och början av juni. Då är du öppen för romantik. Under samma period är fritiden definitivt mer intressant än karriären.

November och december är du full av energi, i synnerhet Skyttar födda 22-27/11. Det är full fart. Träffa folk, skriv, res!


Stenbocken 2024

Stenbocken

Så väldigt mycket har hänt Stenbockar sedan Pluto gjorde entré i ert tecken 2008! Många avgörande saker har hänt. Man kan tala om tiden före och efter detta hände. Pluto är kvar i ditt tecken men ”arbetar” fortfarande flitigt hos Stenbockar födda 18-19/1. Tänk pånyttfödelse. Det är en del inslag som varit en del av livet som inte längre är det och mycket nytt som flutit in.

Januari och februari står Mars i ditt tecken och ger dig energi och mod som behövs inför nya utmaningar. Du är stark nu. Ta ett längre träningspass! Visa initiativförmåga.

Venus kommer också att vistas i Stenbocken från slutet av januari till 16/2. Kan det bli bättre? Unna dig att njuta av det goda som kommer din väg, inte minst på kärleksfronten. Maj till 20/7 är också en ganska häftig period då kärleken, kreativiteten och barn förgyllar tillvaron. Både Venus och Mars är då aktiva i horoskopets femte hus. Där har leken, kärleken och kreativiteten sin hemvist. Du lever bland höga energier.

Uranus ligger kvar på samma livsområde som ovan. Där har han varit i flera år. Uranus ger omväxling i kärlekslivet och kärleken kan slå ner som en blixt från en klarblå himmel.

Tack vare Uranus är lekfullheten på topp. Du hittar på mycket roligt att göra som piggar upp vardagen. Uppfinningsrikedomen är det inget fel på! Skapa med känsla och intellekt.

Relationer är synnerligen viktiga i karriärfrågor vare sig sådana frågor ingår i verksamheten eller inte. Att komma överens med andra blir jätteviktigt. Mars och april ser du detta tydligt. Rättvisa blir en hög prioritet. Lever saker och ting inte upp till dina förväntningar kan du välja att satsa mindre på den karriär du har nu.

Mars och april hettar det till hemma – kanske på ett positivt sätt. Du kan skapa eller bygga nytt. Hursomhelst lägger du ner mycket energi på hemmaplan.

Pappersarbete kräver mer av din tid 2024. Mycket information och god dokumentation är på tapeten. Deppa inte ihop om det verkar vara lite väl mycket. Det tar slut så småningom. Kombinera inspiration med fakta och se på livets ljusa sida.

September och oktober gäller diplomati. Det gäller i både privata och mer offentliga sammanhang. Månadsskiftet oktober-november blir detta mest påtagligt.

Obs! Förändringar på gång på arbetsfronten efter maj. Vardagen med sina förpliktelser har fått en ny nyans.

Vattumannen 2024

Vattumannen

Vattumän ligger i startgropen för en helomvändning i livet. Särskilt påverkade är Vattumän födda tidigt i tecknet, 20-22/1. Många tror jag redan känner på sig att livet håller på att ta sig en ny vändning. Du ändrar skepnad; en förändring som kommer inifrån för att sedan vara synlig för alla i din närvaro. Vänta er ett rikare liv.

Hemmet är fortfarande föremål för förnyelse ännu mera så när Mars aktiverar allt som har att göra med hem, familj och rötter under juni och juli. Eftersom både Uranus och Jupiter är aktiva i horoskopets nedre del – hemmet, vår språngbräda ut i livet – betyder hemmet extra mycket under året. Var, hur och med vem man delar ett hem är aktuella frågor.

Jupiter rör sig vidare i horoskopet i maj 2024 och sprider sina gåvor i horoskopets femte hus. Barn blir ett centralt tema. Kärleken får ökad kraft. Tillflödet av kärlek växer. Du vill vara en skapande människa. Har du en speciell talang du vill utveckla är det läge att göra det nu. Jupiter ger tillväxt så älska, lek, skapa som sällan förr!

2024 visar dig vikten av att kunna förmedla dig på ett effektivt men ändå diplomatiskt sätt. Mars och april är du speciellt kontaktsugen. Man kan kommunicera på ett flertal sätt. Man kan mejla, skriva poesi eller ta en bild till exempel. Du har idéer och inspiration som ska ut bland folk. Tiden lämpas också till långa eller korta resor, kurser som har en kreativ koppling eller att främja goda kontakter mellan syskon eller grannar.

Årets första månader ligger du lite lågt. Du drar dig tillbaka något och söker dig inåt för insikt och förståelse innan du inleder en mer aktiv fas 14/2. Då ger Mars dig krafter och lust att vara mer aktiv. Du får mycket gjort men ha inte bråttom och var inte otålig. Mars är en gåva när hans krafter används konstruktivt. Tänk på vad du själv vill. Du har den mod som krävs för att driva igen idéer eller projekt.

Två planeter i den delen av horoskopet som styr materiella frågor riktar uppmärksamheten till det mest materiella: jorden, naturen och kroppen. Du inspireras av naturens skönhet och den glädje och njutning kroppen skänker – inte minst en härlig massage eller god mat.

Ytterligare en dimension av detta materiella är förstås ekonomin. Saturnus i samme del av horoskopet berättar att inget kan tas för givet och att mognad och ansvarskänsla behövs för att du inte ska stöta på

problem. Neptunus också på plats varnar för önsketänk eller överdriven optimism. Neptunus tar även fram Vattumannens altruistiska sida.

November och december är det stark fokus på relationer och hur viktiga de är för att bättre förstå sig själv. Låt dig inte provoceras.

Fiskarna 2024

Fiskarna

Än är Neptunus kvar i Fiskarnas tecken och påverkar starkast Fiskar födda 16-20/3. Känsligheten och inlevelseförmågan är starkare än någonsin. Neptunus har herraväldet över drömmar, mystik, musik, dans och poesi. Låt dig färdas in i vackrare världar med hjälp av Neptunus. Akta dig för att vara kvar alltför länge i din egen bubbla. Det finns en hel värld där ute som vill ha ditt sällskap.

Saturnus har nu tagit ett fast grepp om Fiskarnas tecken. Nya ansvarsområden väntar och i de flesta fall välkomnar du det nya du ska ta dig an. Året blir en milstolpe i din utveckling speciellt för er födda 20/2-9/3. Tänk på att just detta inflytande dyker upp med 28-30 års intervaller. Det blir många nya erfarenheter, ökad mogna och medvetenheten om dig själv som en person man kan räkna med. Tiden kan bli en bristvara. Se till att få behövlig vila emellan alla åtaganden. Stelhet i kroppen kan bli resultatet av spänningar som uppstår när du försöker ha kontroll av så mycket som möjligt inom kort tid.

Vardagen fortsätter att vara fylld av kontraster. Det är många som hör av sig och lika många som väntar på att du ska ta kontakt med dem. Det är, med andra ord, livligt på diskussionsfronten! Ofta är det konkreta, materiella frågor som kommer på tal. Dina tankar är praktiskt inriktade.

Efter maj månad börja det röra på sig hemma. Där kommer då Jupiter att befinna sig resten av året. Med Jupiter som då kommer att vara i Tvillingarna i Fiskarnas fjärde hus i horoskopet kan du eventuellt uppleva en del splittring. Tvillingarnas tecken har att göra med dualitet. Känner du att du behöver befinna dig på två ”hemmafronter” samtidigt? Det kan vara intressant men samtidigt nervpåfrestande. Allt kopplat till kommunikation – post, mejl, internet, diskussioner – blir aktiva ämnen. Syskon och grannar figurerar i större utsträckning när tankarna kretsar kring hemmet.

Venus i Fiskarna 12/3-5/4 gör dig medveten om relationer och hur viktiga de är. Många stunder av lycka finns då du skördar både andras generositet och positiv uppmärksamhet.

Mars sätter fart på Fiskar mellan 23/3-30/4. Mars är aktiv, energisk och räds inte tuffa situationer. Du visar vad du går för. Som alltid med ett Marsinflytande får man lägga band på humöret, otåligheten och impulsiviteten. Temperaturen i livet ökar och det kan kännas upplivande.

Under året kommer Pluto att vandra fram och tillbaka mellan två tecken – Stenbocken och Vattumannen. Kort sagt visar sig vänner eller sociala grupperingar vara källor till en för dig djup omvandlingsprocess i Stenbocken. Pluto i Vattumannen leder Fiskar in i andliga och skapande processer.

Ekonomiska frågor är prioriterade på våren. Mars och april kommer nya, vägvisande inflytanden på detta område.

Kommentarer inaktiverade.