Aktuella årshoroskop 2021

Väduren

Väduren

När året inleds befinner sig Mars fortfarande i Vädurens tecken där han har uppehållit sig sedan sommaren 2020. Det var säkert ett halvår att minnas – en tid av nya initiativ, en tid att vara modig och visa handlingskraft.

En vecka in på det nya året shiftar din fokus till trygghets-frågor. Du vill se om ditt hus och skapa en förutsägbar framtid. Det ”hus” vi alla bor i, kroppen, förtjänar positiv uppmärksamhet och får det under året. Sedan är det också den planet som vi bor på, och det hon ger oss i form av vacker natur och den mat vi äter och som nu tar nu en större plats i dina tankar. Februari, juni och december är de månader du lägger ner krafter på att hitta kreativa lösningar på eventuella problem på detta jordnära ämne. I december vill du tänka extra noga om dina resurser ska delas mellan dig och andra. 

Vädurar födda 15-17 april är inne i en period av omvandling. Du återskapar dig själv! Du har lagt en del hittills centrala bitar i ditt liv bakom dig och ser nu fram emot att träda fram i ny skepnad. Det känns som en omtumlande process ibland men den år mödan värt.

2021 blir ett år av vidgade sociala kontakter. Laganda blir ett ord med allt större innebörd för dig. Du hittar de grupper du känner bäst speglar dina intressen och värderingar. Att just detta livsområde blir så viktigt nu och framöver är just att det händer mycket nytt och stimulerande samtidigt som du känner att du verkligen vill göra skillnad.  En ny dag gryr i alla sorters sociala sammanhang!

Fortfarande kallar Neptunus på dig! Neptunus leder dig in i den andliga världen och väntar tålmodigt på att uppmärksammas än mer. Konst, musik och drömmarnas värld finns för dig att utforska.

Juni och juli skänker en blandning av kärlek och nöjen. Var öppen för en ny kärlek, kanske någon som inte passar in i ditt vanliga mönster på området och var villig att satsa på allvar. Fina upplevelser väntar!

Oxen

Oxen

Så länge Uranus stannar kvar i Oxens tecken (fram till våren 2026) blir det inte en tid av status quo. Friska vindar blåser och för med sig nya inslag på livets olika områden. Just 2021 är det speciellt Oxar födda 27/4-5/5 som känner av Uranus energier starkast. Befrielse är ett nyckelord för Uranus – att kliva ur invanda mönster och prova på något nytt.

Under januari och februari är ni många som har bråttom och vill få så mycket ur händerna som möjligt. Energin tilltar och lika så initiativförmågan. Du kommer att behöva ett utlopp för dina energier. Kanske du vill börja träna eller dra igång ett nytt projekt. Tiden är inne. Du ser ut att dras till nya människor och aktiviteter, även om det du företar dig kräver en större insats från din sida.

En av årets stora nyheter för alla Oxar är den fokus som läggs på karriärfrågor. Du skördar framgångar och når mål du tidigare drömt om. Detta gäller alla Oxar men är du född 20/4-4/5 märker du att du verkligen skördar frukten av tidigare ansträngningar. Viljan finns hos dig att göra det lilla extra för att få det stora erkännande du söker.

Alla former av kunskapssökande fortsätter att berika. Du kan resa, studera och fördjupa dig i de stora livsfrågorna. Du blir den som ser ”den stora bilden”.

Även under 2021 vill du hitta dem som söker din hjälp eller dig som inspirationskälla. När du är i grupp med andra vill du helst att ni delar ett andligt eller humanitärt intresse men olika konstformer får även en plats i sällskapet.

Året inspirerar dig till att berätta eller skriva om vikten av att värna Moder Jord och det hon ger oss. Det är något du tänker ofta på men även om kroppen som bär oss fram i livet och hur vi bäst tar hand om den. Maj och juni är månader som blir viktiga i sammanhanget. Då vill du även ta en extra titt på andra resurser du har och hur du bäst kan förvalta dem. Venus är generös med sina gåvor under senare delen av juli och i augusti. Du känner dig uppskattad och älskat och får tid att bara vara!


Tvillingarna

Tvillingarna

2021 bjuder på exotiska upplevelser! Du längtar ut i världen och når till de platser som lockar dig mest. Du kommer i kontakt med andra kulturer och människor och riktigt känner hur ditt liv förnyas genom allt detta. Då du njuter i fulla drag har du samtidigt förpliktelser kopplade till all det nya, förpliktelser som bidrar till din vidare utveckling. Redan i början av året smider du planer. I mars månad då planeten Mars gör sitt inträde i Tvillingarnas tecken är du redo att verkställa dina planer.

Maj, juni och in i juli är du strängt upptagen med att få ordning på diverse detaljer. Det finns många kontakter att knyta, samtal att ringa, papper att fylla i. Splittra dig inte. Ta en sak i taget i vetskap om att alla bitar faller på plats så småningom.

Tvillingar är fortfarande inne i en långvarig period av inre utveckling som finner en slags motsvarighet på det yttre planet i behovet av att göra sig av med mycket gammalt – på alla nivåer – från det materiella till gamla mönster som står i vägen för förnyelse.

Innan du rasar iväg i hög fart mot nya mål kommer du, trots yttre aktivitet vända dig inåt och göra ett slags ”bokslut” över ett flertal år som passerat. Du ser till det som blivit som du tänkt men även det som känns som misslyckanden. Undvik självkritik och ta ödmjukt emot de insikter som når dig nu.

Allt som rör kärlekslivet tar fart i mitten av augusti men det är i september och oktober då det verkligen hettar till. Då är det hög aktivitet på kärlekens område. Du har karisma! Du leker och roar dig. Snart nog kallar plikterna men det låter sig vänta till slutet av oktober.

September, oktober och början av november kretsar tankarna mycket kring ovan teman. Du har beslut att fatta och det verkar vara kloka sådana du fattar. Samma period engagerar du dig extra mycket med barn och deras relationer. Har du skrivarambitioner är 2021 året du känner att du har den gnistan som behövs för att komma igång. Låt andra ta del av det du lärt dig. Dela med dig av dina kunskaper. Du har ”ordet”  i din hand.

Kräftan

Kräftan

Du rivstartar 2021 speciellt om du är född 20-22/7. Du har ambitioner och kör hårt för att fullborda dem.

Under året fokuserar alla Kräftor på att formulera framtidsplaner. Det är dags för nya mål och du letar med lampa och lykta för att hitta det som passar dig. En del idéer och intressanta människor kan komma din väg helt oväntade och du kan göra tvärvändningar utifrån det du sysslar med just nu.

Är du född 15/7-17/7 väntar ett år av lite mer dramatik. Du lever livet med större intensitet än tidigare. Du dras till mer komplexa situationer och människor. Detta blir vägen till djupare självkännedom och ger dig möjligheter att lämna ett större avtryck i situationer där du varit med.

Partnerrelationer är spännande om än lite laddade. De du möter, inte enbart din partner, är kanaler till utveckling!

Alla Kräftor har enormt mycket att bidra med i alla sorters sociala sammanhang – från vanligt kamratskap till grupper av unga eller gamla där du kan göra insatser som främjar gruppens intressen. Där vill du verka för allas rättigheter. Du hanterar alla de resurser som finns tillgängliga för att bana för en rikare framtid.

Tankar och planer som rör hemmet och familjen upptar dig under hösten. Det kan handla om relationerna inom familjen eller praktiska bestyr. Dina planer går i lås och du gör nödvändiga förändringar fastän en del kan vara aningen krävande.

I slutet av oktober är det dags att lägga extra krut på jobbet. Du vill också se till att du är i bra form för att kunna göra ditt allra bästa. Kom i form! Det du gör nu för att främja hälsan och för att förbättra dina färdigheter på jobbet ger utdelning! Försaka inte den andliga verkligheten. Den kallar på dig. Det kanske du har märkt. Att tillbringa mer tid för dig själv kan vara välgörande. Även musiken och meditationen kan åstadkomma under när du vill finna ro. Du tänker mer och mer på det som finns bortom det allra mest uppenbara. Snart kan du börja låta andra ta del av den insikt du uppnår nu.


Lejonet

Lejonet

Förändringar på karriärfronten hägrar fortfarande för alla Lejon. Ni födda 29/7-6/8 känner starkast av lusten att byta bana eller åtminstone hitta nya arbetsrutiner som ger en känsla av förnyelse. Utsikterna är goda! Var den som kommer med konstruktiva förslag på hur nya tillvägagångssätt inom verksamheten kan bidra till utvecklingen på alla plan.

2021 bjuder på många nya relationer både privat och på arbetet. Det blir oerhört spännande möten som kommer att färga ditt liv i flera år framöver. Du kommer att möta individer som skiljer sig markant från de du känner i dag. Visst har du kvar många av dina gamla kontakter men de behöver lämna plats i ditt liv för de nya som kommer in i ditt liv. Det känns dessutom som om ni kommer att ha någon typ av gemensamt uppdrag – något viktigt som ni vill åstadkomma gemensamt. Det bör handla om det som är socialt i karaktär eller något som syftar framåt för kollektivet. Kanske det handlar om teknik eller alternativa lösningar på gamla problem.

Så länge Pluto är kvar i Lejonets 6:e hus av arbete och hälsa (ytterligare fyra år) är det av central vikt att alla Lejon förfina sina färdigheter. Fundera på hur du kan göra mest nytta och vad som ger vardagen ett rikt innehåll, inte enbart för dig själv utan även andra. Dessutom är det fokus på sunt leverne. Att se till att ”instrumentet”, kroppen är i den form som behövs för att underlätta i det dagliga arbetet. ”Rengöring” eller utrensning är nyckelord i sammanhanget. 

Kärleken är mycket viktig under året och 2021 kan visa sig bli ettår som skänker dig en mer berikande och beständig kärlek än du upplevt på länge. Kreativiteten är också på topp. Dessutom tar du dina talanger på stort allvar och lägger ner både tid och krafter för att ge uttryck för dem. Belöningen finns inom räckhåll! Barn är också ett uttryck för skaparkraft och 2021 är även ett stort år i det sammanhanget. Du axlar ansvaret med glädje.

Vänner finns det gott om, nya som gamla. Eventuellt har ni mycket att diskutera och sätta på pränt.   September och oktober är du i full gång. Livet är fullt av detaljer som ska redas ut. Du är strängt upptagen och full av energi!

Jungfrun

Jungfrun

Redan i januari fylls energierna på! Du vill gärna komma ut i naturen eller varför inte sikta på lite mer avlägsna platser. Alla Jungfrur vill uppleva större frihet och kanske lite mer äventyr. Bland det viktigaste kommer att bli att vara i rörelse eftersom det är också en form av frihet – att inte vara stillasittande.

Många Jungfrur kommer att fördjupa sig i studier av något slag. Det kan förstås vara en formell utbildning eller så bedriver du egna, enskilda studier som främjar en större förståelse för världen vi lever i. Din livssyn förändras.

Vardagslivet blir mer och mer spännande. Tillbringar du vardagarna på en arbetsplats märker du att det är stora förändring som ligger på lut. Du kommer att gilla de nya inslagen i vardagen. Du lär dig mycket nytt och kommer i kontakt med en ny typ av individ som blir den friska fläkten som behövs. Det ansvar du kommer att få skiljer sig från det du har gjort tidigare. Du får också mer frihet att utvecklas med de nya rutinerna.

Håll ett öga på september och oktober. Då verkar det som om karriärfrågor är på tapeten men även dina relationer – privata såväl som på arbetet. Samma period tar du en extra titta på din ekonomi. Villa du förhandla om din lön eller se över dina utgifter? Tiden är då inne för att skapa klarhet i ekonomiska frågor. På det stora hela är utsikterna goda för att skapa en än bättre ekonomi i synnerhet mot oktober månads slut.

Kärleksrelationer men även relationer till barn har länge varit ett livsområde i stark utveckling. Detta fortsätter med ett lättsammare tempo under året. Juni och augusti är de månader då du skördar framgångar. Under samma månader känner du dig mer energisk än på länge. Det är dags att lägga in en högre växel! En prioritet under året kommer att vara att agera som språkrör. Du har viktiga budskap eller information att förmedla. Du blir spindeln i det berömda nätet. Det passar dig väl och under året kommer den information du förmedlar inte enbart att handla om praktiska frågor (Jungfruns starka sida!) utan även ta din fantasi och din inlevelseförmåga i anspråk.

Vågen

Vågen

Den långa resan med inflytande i horoskopets 4:e hus av hem, familj och rötter, fortsätter med något förminskade krafter dock är det fortfarande det livsområde där de djupaste och mest beständiga krafter utspelas. Det kan handla om relationers utveckling på denna skådeplats eller store yttre förändringar hemma som speglar de andra stora omställningarna som äger rum inombords. Är du född mellan 18/10-21/10 är dynamiken extra kännbar. Fortsättning följer – i ytterligare fyra år. Hur du definierar ett hem kommer att omvandlas.

Fritiden tar sig an en allvarligare ton. Du vill att den ska vara så innehållsrik som möjligt. Du vill ha mer än bara roligt. Du vill att leklusten ska spegla din kärlek till livet och din utveckling som en kreativ individ.

Kreativiteten och kärleken till barn blir alltmer framträdande. Du tar dig an ett större ansvar som samtidigt hjälper dig att växa som människa, delvis genom att du bjuder in i livet människor och intressen som skiljer sig från de du haft tidigare. Det blir förnyelse i kvadrat!

På arbetet verkar det som om du följer med i strömmen och har inte alltid möjlighet att styra saker och tings riktning. Just nu är det ödmjukhet som gäller.

I mitten av augusti och fram till början av november råder starka inflytanden i Vågens tecken. Mars i Vågens tecken tyder på ökat aktivitet och handlingskraft – på det smidiga sättet Vågen är så välkänd för! Venus och Merkurius kommer också att hälsa på i Vågens tecken vilket tyder på fokus på relationer och den estetiska sidan av livet. Vad är snyggt? Vad passar sig? Det är dock Merkurius, kommunikationsplaneten och budbäraren som står längst i tecknet i år. Innebörden blir extra mycket info! Detaljer, detaljer! Och inte minst diskussioner. Du kan känna dig rastlös och sugen på stimulerande kontakter. Eventuellt är du på resande fot. Du lär knappast bli uttråkad.

Det är fokus på konsumtionsvanor september och november. Du vill ta en närmare titt på hur du hanterar din ekonomi så att den blir så bra som möjligt. 2021 blir ett år i din smak. Det är mycket gott som väntar Vågen.


Skorpionen

Skorpionen

Är du född mellan 30/10-8/11 märker du att ingenting står stilla när det gäller partnerskap. Nya mönster behövs för att du ska kunna fortsätta att växa inom relationens ramar. Samtidigt strömmar det in nya personer i ditt liv som ger livet en extra krydda. Det kan bli snabba växlingar på relationsområdet men en del kontakter blir kvar för att stanna. Det är dock viktigt att vara flexibel och öppen. Det inflytande som finns nu främjar inte gamla mönster.

Vad behöver förnyas hemma? En hel del förmodligen nu när två starka inflytanden gör sig gällande på hemmafronten. Du kan välja att flytta eller vara kvar där du är men om det är det sist nämnda står renoveringar på schemat eller så kommer ditt hem att bli den plats där människor möts och det blir dem som står för den nya och fräsch atmosfären hemma.

Skorpioner födda 24/10-5/11 märker att året ställer lite större krav. Det kan vara själva behovet att förnyelse som gör att du behöver lägga manken till. Kanske nya vänner eller grupper du är aktiv inom gör anspråk på din tid och dina krafter. Det är i så fall utmaningar som du axlar och som du, i vanlig ordning, utför galant.

Du tanker så det knakar. Du letar dig bortom enkla förklaringar och söker den djupare meningen med saker och ting. Detta är en process som pågått länge. Vardagliga kontakter så som med grannar eller syskon tar sig an en allvarligare ton. Tankar och ord är makt märker du.

Ibland kan det kännas som om du inte har förmågan att påverka i hjärtefrågor, vare sig det är frågan om barn eller någon annan du älskar. Du lär dig att lita på din intuition och att ha tillit till att det som sker är menat.

September och oktober är tider av större inåtvändhet. Det är en tid av meditation och inre sökande. Du gör då inte saker styrd av egot utan hjälper de som har behov av din styrka eller som hämtar inspiration från dig. Desto större aktivitet råder när planeten Mars går in i Skorpionens tecken. Detta blir i november och fram till mitten av december. Då är du redo att skrida till handling. Inget kan då stå i din väg! Du är modig.


Skytten

Skytten

2021 inleds med besök av planeten Venus. Kan det vara bättre? Venus representerar nöjen, goda relationer och njutning. Hon kommer åter i Skyttens tecken andra veckan i oktober och stannar till 5/11.

Fortfarande är ekonomin ett högaktuellt ämne för Skyttar. Värderingar utvecklas och omvandlas. Det som var viktigt en gång i tiden kanske inte längre är det. Din relation till din kropp kan förändras till det bättre och naturen kan bli en djupare källa till återhämtning från den stress dagens samhälle står för. November och december riktas blickarna åter igen till samma livsområde. Du fattar viktiga beslut som påverkar dig lång tid framöver.

Du arbetar hårt under året under växlande omständigheter. Nya inslag i rutinerna gör att du aldrig hinner bli uttråkad. Du behöver en bra mix mellan det beprövade och nya rutiner för att utveckling ska kunna äga rum. Redan under januari och februari känner du trycket på jobbet och dessutom erfar du hur viktigt det är att vara i form. Hälsan får en högre prioritet.

Året lämpar sig väl för Skyttar som är intresserade av resor – vilket många är! Men också för alla former av informationsförmedlande. Gå en kurs eller led själv en kurs! Skriv. Nå ut till många i din omgivning och låt dem ta del av de kunskaper du samlat på dig. Du når ut vitt och brett. Detta håller i sig hela året och krafterna ökar allt vart eftersom men redan i januari och fram till mitten av mars känner du att du har mycket att säga, skriva och inte minst, platser att se.

Hemma trivs du även när du är själv. Det är din tillflyktsort, platsen där meditationen äger rum och din kreativitet blomstrar. Behövs uppoffringar i livet kan det vara där eller inom familjen du blir ombedd att göra dem. Maj och juni ser dig ute bland folk. Möten och träffar avlöser varandra. Det blir en stadig ström av tankar och idéer som utvecklas. Du märker tydligt betydelsen av ömsesidig påverkan. Många vänner strömmar till i mitten av augusti till slutet av oktober Då har du många järn i elden. Mars i ditt tecken i december gör dig redo för nya äventyr.


Stenbocken

Stenbocken

Det har varit stor fokus på Stenbockens tecken under senare tid eftersom ett flertal planeter har uppehållit sig i just Stenbockens tecken. 2021 är endast Pluto kvar i Stenbockens tecken – av de planeter som rör sig långsamt genom zodiaken. Stenbockar födda 14/1-16/1 känner av Plutos transformerande inflytande under året. Du går igenom djupgående och beständiga förändringar som speglar en ny identitet.

Arbete och utveckling inom det området är aktuellt under året. Din talang för att hålla ordning på saker och ting kommer till sin rätt. Du får uppskattning för dina insatser och blir glad när detta syns även på den lön du får. Inkomsterna ser ut att öka. Just dessa frågor kan vara på tapeten redan årets första månader. Sen vår och tidig sommar kretsar diskussionerna mycket kring dina arbetsuppgifter. Ibland kan det kännas svårt att göra din röst hörd men du är inte den som ger upp och du verkar för att skapa större förståelse för de krav ditt arbete ställer.

Vare sig det gäller din karriär eller andra mål du har i livet är hösten en extra viktig period för dig. Starka energier ger dig det bränsle du behöver för att ta de steg nödvändiga för att åstadkomma förändringar inom karriären. Men, som sagt, du kan även ha talanger eller egenskaper som du vill ska uppmärksammas och nu vill du nå ut till en bredare publik med dem.

Naturen och maten spelar en viktig roll i ditt liv 2021. Du kommer med nya och originella idéer på dessa områden och de kommer att uppskattas av många. Eventuellt tittar du närmare på barnen och deras näringsbehov. Du kan vilja engagera dig i grupper som har miljön som tema.  

Kärleken och relationer i största allmänhet upptar dina tankar årets sista månader. Venus uppehåller sig i Stenbockens tecken november och hela december! Och faktiskt in i 2022! Kärleken är prio 1. Du vet vad du vill och hur du vill hur saker ska utvecklas. Lägg dessa månader på minnet. De blir oförglömliga.


Vattumannen

Vattumannen

Du står inför ett år av stora möjligheter och ett kall till att formulera nya mål i livet.

Jupiter, den stora gynnaren, har nu gjort sitt inträde i Vattumannens tecken. Du törstar efter större frihet och det får du. Dörrarna till livet står på vid gavel. Du kan ta dig ut i världen eller helt enkelt utomhus. Du erfar hur rikt livet kan vara.

Samtidigt har nu Saturnus också påbörjat sin resa i Vattumannens tecken. Är du född 20/1-2/2 gör inflytandet sig gällande under hela året. Trots ett stort frihetsbehov vill du formulera en plan för hur åren framöver ska gestalta sig. Du ser till att det du företar dig faktiskt manifesteras. Det är konkreta resultat du siktar på. Det kan handla om din karriär eller helt personliga intressen. Året är som ”klippt och skuret” för framgångar. Du tar dig själv och dina uppgifter på största allvar.

Redan årets första månader är det hög aktivitet. Du är efterfrågad och känner att dina dagar fylls av givande kontakter. När Venus besöker Vattumannens tecken i februari blir livet än ljuvligare. Du ser att du har beundrare och uppskattar den positiva uppmärksamheten du får.

Mars månad och fram till början av juni tar du fram både dina mest lekfulla och kärleksfulla sidor. Du vill du njuta hellre än göra nytta. Kärleken blomstrar, du umgås med barn och ger uttryck för din kreativitet. Håll dock hårt i plånboken under tiden.

Hemma verkar det finnas nya inslag, speciellt för er födda 26/1-3/2. Förnyelse är nyckelordet. Även på detta livsområde är det ett tema av större frihet men som också kräver en gedigen insats från din sida för att allt ska bli bra.  

Neptunus står kvar i den delen av horoskopet som styr bland annat, ekonomin. Där Neptunus står behöver vi vara idealistiska, ha tilltro men kontroll fungerar mindre bra. Ekonomin kan få en skjuts framåt i februari och november inte minst på grund av att du visar framfötterna inom karriären då.


Fiskarna

Fiskarna

Om du funderar på att slå in på en ny livsväg är 2021 perfekt för det. Du har både de möjligheterna och beslutsamheten som behövs. Du vill skaffa dig nya erfarenheter, komma ut bland folk samtidigt vill du hitta något som ger uttryck för ditt människointresse.

Är du född 9/3-14/3 känner du starkt Neptunus krafter. Din känslighet tilltar och du kanske känner att du behöver mer tid att ladda innan du möter omvärlden. Musik och meditation mår du gott av. Neptunus främjar inte egoism och nu känner du hur gärna du vill finnas till för andra mindre lyckligt lottade – utan att du räknar med att få något åter. Neptunus är ju den planet vi kopplar till just ditt tecken så det som skrivs nu passar in på de flesta Fiskar. I år förhöjs Neptuns inflytande för en del av er. Neptunus kommer att vara i Fiskarnas tecken ytterligare cirka fyra år. Vilka underbara energier som förhöjs nu!

Arbete i grupp eller med grupper står för den djupa utvecklingen. Detta är inte nytt för dagen utan har pågått i flera år. Det känns viktigt att kunna göra skillnad och du möter dynamiska människor som ibland provocerar men belyser en del av dina inre egenskaper. Kanhända du även har kontakter som tar fram din förmåga att hjälpa människor i kris. Just detta livsområde: vänner eller sammanslutningar av olika slag blir ett högaktuellt intresseområde för dig årets sista månader.

Det är du som har de originella idéerna i år. Du tänker i nya banor och öppnar dig för nya strömningar. Det är ett tema av förnyelse på tankeplanet.

Det inre livet som är så viktigt och framträdande hos dig som Fisk accentueras i år. En känsla av att det inre livet är det ”verkliga livet” stärks. Du kan vilja dra dig tillbaka en aning. Samtidigt stärks din inlevelseförmåga och du odlar ett kreativt intresse du länge närt.

Ekonomiska frågor tar din uppmärksamhet i anspråk till hösten Du har diskussioner med din partner om kostnader och investeringar, till exempel. Du tänker dessutom på ett djupare plan och utforskar dina egna och andras känslor. Det kan behövas förnyelse på flera områden och du är villig att se till att de kommer till stånd.

Maj och juni är det din fritid, dina barn och kärleken som dominerar. Fina upplevelser väntar!

Kommentarer inaktiverade.