Aktuellt på Himlavalvet

Den tid det tar för varje himlakropp att transitera ETT tecken (undantaget retrogradarörelser):

SOLEN – 30 dagar

MÅNEN – 28 dagar

MERKURIUS – 14-30 dagar

VENUS – 23 dagar

MARS – 1,5 månader

JUPITER – 1 år

SATURNUS – 2,5 år

URANUS – 7 år

NEPTUNUS – 14 år 

PLUTO – 11-30 år

NODERNA – 1,5 år (alltid retrograda)

Retrograda planeter 2022-2023

Merkurius

Merkurius

2022 rör sig Merkurius retrograd huvudsakligen i lufttecken. Merkurius retrograda rörelse äger rum tre (ibland fyra) gånger årligen. Jordtecken dominerar  2023 med undantag för en avstickare i Skytten december 2023. Då har Merkurius redan varit i Stenbocken men har rört sig tillbaka till föregående tecken, Skytten, innan den åter transiterar tillbaka till Stenbocken. 2022 inleds varje retrograda transit i luft för att återgå till det föregående tecknet i jord. Jordtecken dominerar 2023 med inleds redan i december 2022.

Merkurius dominerar i ett element varje år i sin retrograda rörelse. Med jordtecken som huvudsakliga tema är det fokus på den materiella verkligheten: praktiska, jordnära frågor. Vi tänker på ekonomin, vår kost, konkreta mål, hälsan, miljöfrågor och det kroppsnära. Vi lever i en kropp här på jorden! Och vi ska klara oss bra!

Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

När Merkurius står i lufttecken uppmanas vi att se på livet med objektivitet. Våra tankar och diskussioner ska inte påverkas starkt av känslor som ibland leder oss på villovägar. Vi lär oss att se på saker och ting med andras ögon. Lufttecken är intresserade av idéer, tar gärna en diskussion och öppnar sig för nya intryck. Det gamla, beprövade väcker inte intresse! Sociala frågor kommer ”på tapeten” och vi tänker på vad som är bäst för de flesta.

Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen

Merkurius

Merkurius Retrograd 2022

Retrograd 14/1 – 10 grader Vattumannen
Direkt 2/2 – 24 grader Stenbocken

Retrograd 10/5 – 4 grader Tvillingarna
Direkt 3/6 – 26 grader Oxen

Retrograd 10/5 – 4 grader Tvillingarna
Direkt 3/6 – 26 grader Oxen

Retrograd 10/9 – 8 grader Vågen
Direkt 2/10 – 24 grader Jungfrun

Retrograd 29/12 – 24 grader Stenbocken
Direkt 2/1 2023- 23 grader Stenbocken

Merkurius Retrograd 2023

Direkt (se ovan) 2/1 – 23 grader Stenbocken

Retrograd 21/4 – 15 grader Oxen
Direkt 15/5 – 5 grader Oxen

Retrograd 23/8 – 21 grader Jungfrun
Direkt 15/9 – 8 grader Jungfrun

Retrograd 13/12 – 8 grader Stenbocken
Direkt 2/1 – 22 grader Skytten (2024)

Venus

Venus

2022 inleds med Venus retrograd i Stenbockens tecken. Den retrograda rörelsen påbörjades 19/12 2021 med Venus på 26 grader Stenbocken.

Venus gick direkt igen 29/1 2022 på 11 grader Stenbocken. Se separat artikel om Venus cykel!

Venus förblir sedan i direkt rörelse 2022.

2023 går Venus åter igen retrograd, denna gång i Lejonets tecken. Venus går retrograd på 28 grader Lejonet 23/7 2023 och återgår till direkt rörelse på 12 grader Lejonet 4/9 2023.

Mars

Mars är i direkt rörelse vid årets början men inleder en retrograd rörelse 30/10 2022. Då är Mars på 25 grader i Tvillingarna. Mars förblir retrograd året ut. Den direkta rörelsen äger rum 12/1 2023, åtta grader Tvillingarna.

Se separat artikel om Mars retrograda rörelse under Artiklar.

Jupiter

Skytten - Jupiter


Smid planer som bär frukt även efter den retrograda rörelsen upphört. Inre resor är minst lika givande som de yttre. Du granskar vad du tror på och varför. En ny livsfilosofi tar form.

Jupiter är i direkt rörelse vid 2022 års början i Fiskarnas tecken.

11/5 går Jupiter (fortfarande direkt) in i Vädurens tecken.

28/7 2022 inleder Jupiter sin retrograda fas, på åtta grader Väduren.

29/10 ”backar” retrograd Mars tillbaka till Fiskarnas tecken och går i direkt rörelse 23/11 2022 på 28 grader Fiskarna.

21/12 2022 är Jupiter åter i Väduren och är i direkt rörelse

17/5 2023 går Jupiter in i Oxens tecken och är i direkt rörelse fram till 4/9 2023. Då går Jupiter retrograd på 15 grader Oxen och fortsätter att gå retrograd resten av 2023.


Saturnus

Saturnus är retrograd ungefär en tredjedel av året. Det skänker gott om tid att värdera/omvärdera våra mål!

Vilka mål vill du uppnå? Under den retrograda perioden kan du ”backa bandet” och revidera dina planer. De mål du formulerar speglar nu en djupare insikt om vad du är ämnad för.

Året börjar med Saturnus direkt på 11 grader Vattumannen.

Retrograda fasen börjar 4/6 2022 på 25 grader Vattumannen.

Saturnus går direkt 23/10 på 18 grader Vattumannen

Saturnus går in i Fiskarnas tecken 8/3 2023, i direkt rörelse

Saturnus retrograda rörelse 2023 börjar 17/6 2023 på 7 grader Fiskarna.

Saturnus är åter direkt 4/11 2023 på 0 grader Fiskarna.

Uranus

Uranus

Nydanande är inte i avtagande! Dina egna bidrag till förnyelse av alla de slag kommer att ge resultat. Nu kan det handla om sådant som legat och väntat på rätta tillfället att manifestera. I sociala sammanhang söker du en djupare mening.

Uranus är retrograd ungefär fem månader varje år.

2022 inleds med Uranus direkt på 10 grader Oxen.

Den retrograda rörelse startar 24/8 på 18 grader Oxen.

Den direkta rörelsen börjar igen 22/1 2023 på 14 grader Oxen.

28/8 2023 går Uranus retrograd på 23 grader Oxen och förblir retrograd 2023 ut. I december, vid årets slut, är Uranus retrograd på 19 grader Oxen.

Neptunus

Neptunus

Drömmar du länge burit på länge förverkligas. Du förvaltar dina inre rikedomar väl. Var jordad dock! Då får du bäst resultat.

Neptunus är i retrograd rörelse 5-6 månader varje år.

Januari 2022 är Neptunus direkt på 20 grader Fiskarna.

Den retrograda fasen för året påbörjas 28/6 2022 med Neptunus på 25 grader Fiskarna och går direkt igen 3/12 2022 på 22 grader Fiskarna.

30/6 2023 går Neptunus retrograd på 27 grader Fiskarna fram till 6/12 2023. Då är Neptunus åter direkt på 24 grader Fiskarna.

Pluto

Pluto

Förmågan och viljan att påverka kan avta – något som kan visa sig positiv i längden. De starkaste krafterna finns inom dig själv. De kan du använda för att transformera dig själv och världen omkring dig.

Pluto retrograda rörelse varar nästan ett halvår i taget.

2022 inleds med Pluto direkt på 25 grader Stenbocken.

29/4 2022 börjar Pluto gå retrograd, 28 grader Stenbocken

8/10 2022 går Pluto direkt, 26 grader Stenbocken

24/3 2023 gör Pluto sitt inträde i Vattumannen, fortfarande direkt.

2/6 2023 går Pluto retrograd på 0 grader Vattumannen

10/10 2023 är Pluto direkt, nu tillbaka i Stenbockens tecken på 27 grader.

Denna retrograda period varar 2023 ut.

Förmörkelser 2022-2023

Noderna byter nu tecken. De rör sig från Tvillingarna (Norra noden)-Skytten (Södra noden) till Oxen (Norra noden)-Skorpionen (Södra noden)

Noderna stannar i samma tecken i cirka 1,5 år. Då börjar ånyo resan från det förflutna (Södra noden) till de mål vi kallas till (Norra noden). De arbetar i par – inte i inre konflikt med varandra som så ofta antas. Man kan ha god hjälp av Södra nodens kvalitéer för att utveckla de teman Norra noden strävar emot. Juli 2023 byter Noderna tecken igen.

Har du planeter på eller nära gradtalen ovan, eller din ascendent eller MC kan du vänta dig en stark utveckling på området som beskrivs av planeten eller axeln. Det blir en vändpunkt. Vidare utveckling väntar!

2022:

30/4 – 10 grader Oxen (sol)

16/5 – 25 grader Skorpionen (mån)

25/10 – 2 grader Skorpionen (sol)

8/11 – 16 grader Oxen (mån)

2023:

20/4 – 29 grader Väduren (sol) – nära noden 4 grader Oxen

5/5 – 14 grader Skorpionen (mån)            

14/10 – 21 grader Vågen (sol)

28/10 – 5 grader Oxen (mån)

Kommentarer inaktiverade.