Aktuella årshoroskop 2023

För 2024, scrolla ner!

Väduren

Väduren

2023 är möjligheternas år! Jupiter i Vädurens tecken lovar nya chanser på livets alla områden. Du känner dig fri och öppen att motta det som erbjuds. Det känns som om du har tur men i själva verket är det goda som kommer din väg ett uttryck för ditt öppnare och mer positiva sinne. Det blir en stor resa under året – på ett yttre eller inre plan.

När året börjar står din styrare Mars i Tvillingarnas tecken där Mars har uppehållit sig sedan augusti 2022. Inte förrän 25/3 2023 lämnar Mars Tvillingarna. Innebörden av att din styrare står i Tvillingarna lägger fokus på alla former av kommunikation. Det känns viktigt att du hörs och att dina tankar och idéer blir tagna på allvar. Tankeprocesserna går på högvarv. Vänta med avgörande beslut till slutet av januari. Du kan märka att du har fler kontakter än tidigare och att du blir som ”spindelns i nätet”. Du är betydligt rörligare än tidigare även fysiskt.

För Vädurar födda 17-19/4 kommer året att bli en omvandling av identiteten. Du skalar bort egenskaper som inte längre tjänar dina högre syften i livet och blir mer och mer ditt äkta jag. Året blir intensivt och djupt utvecklande. Du ”städar” i ditt liv. Eventuellt hittar du nya karriärmål.

Är du född omkring 18/4 blir året speciellt spännande då du får mycket uppmärksamhet.

Friska vindar blåser på den ekonomiska fronten. Uranus budskap är att vara öppen för förändringar och att inte fastna i gamla mönster. Det är just Uranus som är verksam på detta området under, inte enbart 2023, utan flera år framöver. Överraskningarna kan vara av både det glada och mer utmanande slaget. Tryggheten känns extra viktig och att inte vara alltför beroende av utomstående spelare dock ser tiden från maj och fram till årets slut väldigt lovande ut.

Hemma händer det saker, speciellt under april och maj. Det är där dina krafter kommer till sin rätt. Under maj månad är det en bra idé att hålla humöret i styr och inte envisa med att genomdriva din egen vilja.

Vädurar går verkligen en härlig tid till mötes med början i juni och hela vägen fram till de första dagarna i oktober. Kärlen är verkligen på tapeten och det kan betyda både en ny kärlek eller att du återupptar en gammal relation. Ha tålamod om allt inte går dig rakt i händerna från slutet av juli och in i början av september. Du behöver tid att reflektera över det som händer innan du fattar avgörande beslut. Är du kreativ är detta en

utmärkt tid att odla din konstnärliga ådra. Barn är utöver det vanliga ett mycket viktigt inslag i ditt liv.

Vänner och/eller ett engagemang i olika sammanslutningar är ett viktigt område även 2023 fram till våren. Du inser värdet av de kontakter du har och förstår att det kräver ett bidrag från din sida för att de/det ska frodas.

Från våren och året ut blir det åter fokus på det inre livet. Ta vara på de inre rikedomarna. Du kan åstadkomma mycket i enrum.

Lycka till 2023!

Oxen

Oxen

Det finns mycket att fira 2023. Det börjar med ett mycket gynnsamt inflytande som gör sig gällande redan i maj och varar dessutom hela året. Du känner dig friare än på länge och märker att det mesta går dig väl i händerna. Dörrar öppnas. Ta klivet ut i livet. Inga överdrifter dock. Förbli jordad och tänk på att det kommer en morgondag efter dagar och månader av överflöd.

Uranus – upprorsmakaren – är fortfarande kvar i ditt tecken och kan göra dig otålig med invanda mönster och förväntningar. Bryt loss! Är du född 5-15/5 är detta inflytande speciellt kännbart.

2023 kan bli det år du helt vänder riktning inom karriären. Helt klart är att en ny dag gryr. Vid årets början tänker du fortfarande på livets stora frågor och hur du ställer dig till olika saker och ting. Det kommer att visa sig vad du kommer fram till när du under det närmaste året väljer att byta bana. Eventuellt har du gått en utbildning i förberedelse för en ny roll i det ”offentliga” livet. Tappa inte tålamodet om inte allt faller på plats omgående. Det kommer att göra det!

Ekonomin kan lida av lite stiltje vid årets början. Gör upp en budget och tänk på det du kan spara in på. Det inflytande som finns nu är till för att stanna upp och reflektera, att samla krafter, inte rusa framåt i ekonomiska sammanhang.

Du njuter som mest när du är på hemmaplan, åtminstone mellan juni och fram till början av oktober. Relationerna på hemmaplan och inom familjen är extra viktiga och du prioriterar dem före övriga intressen. Dock kan det känns som om du slits mellan hem och karriär.

Från slutet av juli och till början av september funderar du extra mycket på dina närmaste relationer och vad du kan bidra med för att de ska fungera så smidigt som möjligt. Eventuellt behöver andra även anpassa sig lite efter dina behov! Perioden kan ge dig värdefulla insikter. Det blir framåt marsch senare i september! När du ändå är hemma kan du passa på att försköna din hemmiljö. Venus, kärleks- och skönhetsgudinnan är ju på besök hemma hos dig.

Vänner kan ge dig gott stöd när det behövs och du finns också till för dem. Det blir ett fint ömsesidigt givande. Även syskon och grannar kan visa sig vara värdefulla vänner.

Kärleken får extra krydda juli och augusti. Det finns mycket energi på det område då. Barn och nöjen av skilda slag är även det du helst lägger krut på.

Oxar står inför stora förändringar 2023. De banar väg för ett nytt sätta att leva livet.

Lycka till 2023!

Tvillingarna

Tvillingarna

Det saknas inte energi för Tvillingarna 2023. Den högre energinivån börjades redan hösten 2022. Viljestyrkan saknas inte eller handlingskraften. Ta det sakta i backarna! Det kan bli tröttsamt. Vid årets början kan du känna att du behöver pausa.

Tvillingar födda 5-21/6 får speciellt god utdelning av insatser som har gjorts under de senaste par åren. Grattis!

Mars 2023 går Saturnus in i Fiskarnas tecken och sätter lite press på Tvillingar födda 22-29/5. Anta utmaningar som bjuds. Du växer som individ. Hinder är till för att övervinna och du kan rentav njuta av att svara upp till uppgifter och möten som är nya för dig.

Inom karriären finns utmärkta möjligheter att visa vad du går får. Du kan vara med och påverka till varaktiga förändringar på just ditt område. Karriärfrågor kommer att vara högaktuella för Tvillingarna ett par år framöver. Börja nu att förverkliga dina mål i livet.

Under första kvartalet 2023 är det dags att tänka eller studera färdigt. Du är nu i en position där du kan visa vad du har lärt dig eller erfarit. Din livssyn har genomgått en mognadsprocess de senaste åren.

April och maj läggs fokus på ekonomin. Här finns goda möjligheter till framgång. Det ser även ut som om du gör en eller annan större investering. Se över utgifter och inkomster (aldrig en dålig idé) eftersom det verkar som om ditt ekonomiska välbefinnande är delvis beroende av andra aktörer.

Från juni till början av oktober rusar tankarna. Varför inte sätta dem på pränt? Du är full av idéer och planer av alla de slag. Mycket av det som intresserar är av kreativt slag men även kärleken tar stor plats. Har du skrivkramp 23/7-4/9 bli inte uppgiven. Du behöver bara lite tid att smälta alla känslor och intryck för att du ska åter kunna låta kreativiteten flöda – och kärleken!

Nya miljöer som skolor, andra länder, arenor för livs- och rättsfrågor står för de riktigt stora förändringar som ligger på lut och kommer att vara aktuella ett flertal år framöver. Det är sådant som passar de flesta nyfikna Tvillingar. Starkast påverkade 2023 är de födda 22/5.

Knyt kontakter med vänner eller grupper där du känner att ni har mycket gemensamt. Tillsammans går det att göra intryck och skapa förändringar. Du är uppfinningsrik och har mycket att ge. Dessutom

möter du många som har den initiativkraft som behövs – tillsammans med din egen, förstås.

Intresset för det inre livet fortsätter att växa och står för ett inre uppvaknande. Drömmar kan vara speciellt intressanta.

Din humanism kommer andra till godo.

Lycka till 2023!

Kräftan

Kräftan

Chanser till framgång inom karriären finns under 2023. Smida medan järnet är varmt årets första kvartal.

När du är inne maj finns fortfarande goda möjligheter att få positiv uppmärksamhet på jobbet men det expansiva inflytande som funnits har nu förflyttat sig till ett annat livsområde: det sociala. Det sociala kan spänna sig från vänskap till större sammanhang där du kan vara med och kan göra din röst hörd. Det finns ett behov av att vara verksam i sociala sammanhang vare sig grupperingarna är stora eller små. De speglar ditt intresse för samhällsfrågor och för sådant som är banbrytande. Det kan handla om allt från teknik till alternativa sätt att se på tillvaron.

Partnerskap och ditt umgänge med andra i största sammanhang står fortfarande för den mest genomgripande utvecklingen hos all födda under Kräftans tecken. Du speglar dig verkligen i andra! Ibland är speglandet smickrande och upplyftande och ibland ger den anledning till eftertanke.

Basala frågor om mat, husrum och de egna resurserna fångar dina intressen hela sommaren och in på hösten. Från slutet av juli och till början av september kan du behöva dra in på utgifterna – dra in svångremmen som det brukar heta. 2023 påbörjas ett långvarigt inflytande på det ekonomiska området.

Allt vart eftersom året går och även nästa år märker du behovet av att göra större och större insatser för att skapa förändringar inte enbart i ditt eget liv men även i andras. Åter finns det sociala intresset med ett tillskott av gedigna resurser till ditt förfogande.

Första kvartalet 2023 kan du känna att du vill vara lite mer för dig själv. Det behöver inte innebära ensamhet. Snarare händer det mycket inombords – tankar och känslor som du vill ha lugn och ro att bearbeta. Eventuellt kan din närmaste omgivning ha svårt att nå dig just då. 26/3 går planeten Mars in i Kräftans tecken och då är det full fräs. Du visar vad du vill (efter noga eftertanke) och skrider till handling. Var modig och visa din initiativförmåga. Ta det lite lugnare mot slutet av maj då du kan utmana ödet. Det är onödigt att väcka motstånd. Resonemang funkar bäst.

Kräftor födda 22-30/6 märker att det de har byggt sten-för-sten har gett resultat.

Hälsan är också en prioritet under årets början. Dags för nya rutiner? Du har den viljan och beslutsamhet som behövs.

Lycka till 2023!

Lejonet

Lejonet

De senaste par åren har varit mycket speciella för de flesta Lejon. Det har varit en brytningstid då tidigare vanor, sysslor, relationer, etc. har fått ge vika för nya strömningar. I mångt och mycket har detta banat väg för förnyelseprocesser som nu är i full gång.

2023 fortsätter Lejon att bryta ny mark. Efter alla förändringar finns ett behov av att förstå den djupare innebörden av tiden som gått. Detta kan uppnås på olika sätt. Sökandet för en andlig eller psykologisk insikt kan växa fram. Det är en djup och berikande tid du går till mötes.

Resurser kommer under granskning, både känslomässiga och ekonomiska. På det stora hela är inflytanden gynnsamma men du ser lite närmare på vad du ger och vad du får i gengäld. Syftet är att skapa jämvikt. Tänk på att det kan gälla både nära personliga relationer såväl som andra relationer där du har gjort någon typ av investering.

Under året är Lejon som inte redan gjort radikala förändringar på karriärfronten redo att bryta gamla mönster. Är du född 7-17/8 är du speciellt angelägen om att komma till skott med framtida jobb eller andra mål du har satt upp för dig själv.

Just när det gäller jobb råder intensiva krafter. Du söker ständigt efter utveckling inom just ditt område. Förfina dina färdigheter. Var uppmärksam på alla de små detaljerna. Intensiva energier har varit verksamma på området jobb men också hälsa under flera år. Snart har du avslutat processen och är helt redo att visa upp dina färdigheter för andra. Hälsan har, som sagt, också varit i fokus. Du har utvecklat ett större intresse för hur du ska leva för att må så gott som möjligt.

Redan i år kommer du märka att dina kontaktar börja ändra karaktär, inte minst på det personliga planet. Atmosfären har ändrats. Relationer fördjupas och intensifieras. Den ömsesidiga påverkan tilltar. Helst ska vi hjälpa varandra att växa som människor men bra är det inte om vi ingriper alltför mycket i andras liv eller låter dem göra något dylikt i våra egna. Under åren som kommer väntar en stark utveckling på relationsområdet. Starkast påverkade just nu är Lejon födda 22/8.

Strålkastarljuset lyser verkligen starkt på Lejon 2023 från juni till början av oktober då Venus – kärleksgudinnan – kommer att befinna sig i just Lejonets tecken. Från slutet av juli och fram till början av september vill du emellertid stanna upp lite och tänka efter. Hur vill du att relationen ska utvecklas framöver? Är detta rätt? Vid periodens slut har du kommit fram

till de rätta svaren. Gamla relationer kan göra sig påminda. Ni kanske fortfarande har något att ge varandra. En sak är klar: kärleken är prio ett under en betydande del av året. Eftersom Venus också söker rättvisa och skönhet är det läge att piffa upp både dig själv och din omgivning. Dessutom lägger du dig vinn om att alla ska få den respekt de förtjänar.

Vänner bör du välkomna in i livet. Eventuellt har de inte fått tillräckligt utrymme i ditt liv på senare tid. Dags att ändra på det!

Lycka till 2023!

Jungfrun

Jungfrun

Du välkomnar året med huvudet fullt av nya idéer. Detta är inget nytt. Du har klurat på ett antal frågor nu under flera års tid. Sakta men säkert håller din livssyn att förändras. Nya tankeströmningar ger förnyelse!

Karriärmässigt kan det kännas som om du står stilla. Det kommer att ändra sig längre fram på våren. Än behöver du känna efter vad du verkligen vill och hur landet ligger, så att säga.

Att du byter jobb och/eller vardagsrutiner råder det ingen tvekan om. Du behöver göra något alldeles nytt. Egentligen pågår en längre process vad gäller arbete som kommer att vara aktuellt ett drygt år fram och tillbaka. Det är som om du skiftar fokus ett par gånger. När processen är klar ser du att du går en helt ny vardag till mötes.

Nu är även tiden inne för ett hälsosammare liv. Hälsan brukar vara ett kärt ämne för de flesta Jungfrur. Det är naturligtvis aldrig fel att leva ett hälsosamt liv men Jungfrur ägnar mer tid än de flesta åt att värna sitt fysiska välbefinnande. En förnyad syn på hur det hela bör gå till för din del står för dörren.

Hemma har du vissa låsningar att tampas med. En förnyelse av något slag väntar och under tiden tar du eventuella hinder som kan uppstå under tiden med ro. Det för med sig något gott!

Barn fortsätter att vara det ämne som bidrar med den djupaste utvecklingen. Liksom det nu har gjort under flera års tid. Barn är en skapelse tillsammans med mycket annat. Låt den kreativiteten du bär på (alla är vi kreativa i något avseende!) få se dagens ljus. Det du skapar blir en gåva från djupet inom dig till andra.

Sommaren och till tidig höst vill du gärna ta det lite lugnt. Visst kan du vara sällskaplig men det verkar som om du trivs väldigt bra i ditt eget sällskap. Använd tiden till att ta fram den kreativitet som nämnts tidigare. De inre dimensionerna kallar! Du kommer också att vilja vara ett stöd för andra som kan vara i behov av din omtanke och hjälpsamhet.

Din styrare, Merkurius stannar upp (går retrograd) i samma tecken tre-fyra gånger varje år. De perioderna är värda att uppmärksamma. Under 2023 blir det i Stenbockens tecken under januari och fram till 11/2. Den tiden är det barn, kärlek och kreativitet som är i fokus. Nästa liknande period blir april, maj och fram till 11/6 då i Oxens tecken. Där blir fokus på böcker, resor och ”livets stora frågor”. Sedan kommer ett uppehåll i

ditt eget tecken Jungfrun med början i slutet av juli och fram till 5/10. Då har du ovanligt många kontakter, platser att besöka, människor att träffa. Det blir en stimulerande tid både för dig och alla som korsar din väg. Det fjärde uppehållet i år äger rum i Stenbockens tecken igen och Skytten. Det börjar med Skytten 11/11 för att fortsätta i Stenbockens tecken. Allt som all i dessa två tecken fram till början av februari 2024. Hem och familj blir föremål för din uppmärksamhet och åter igen barn, kärlek och kreativitet. Enjoy!

Lycka till 2023!

Vågen

Vågen

Vid årets början står expansiva Jupiter i Vågens sjunde hus av partnerskap och samarbete. Indikationer på en större kontaktyta än tidigare finns. Möjligtvis träffar du fler personer än vanligt som har mycket att bidra med kunskap- och erfarenhetsmässigt. De skiljer sig från de du brukar träffa. Du upplever det som stimulerande och ett sätt för dig att vidga dina vyer. Söker du en partner finns det gott om möjligheter. Partnerskap är ett livsområde med stor tillväxtpotential. Februari och mars får Jupiter draghjälp av Venus i samma position.

Hemma är det idel förändringar. Vare sig du flyttar/har flyttat eller är kvar i samma bostad är det just i hem, släkt och familjeförhållanden som det djupaste och den mest gedigna utvecklingen sker. Det som händer på dessa områden speglar en djupare själslig utveckling. Förnyelse är ett nyckelord. För er födda 20-23/10 är förändringarna kännbara. Det krävs en insats för att det ska bli den efterlängtade förnyelsen men det är mödan värt.

Vänskap och engagemang inom olika grupperingar är i strålkastarljuset från juni till början av oktober. Du är inte gärna ensam under den tiden. Du är kontaktsugen och hittar de rätta konstellationerna. Möjligtvis får du anledning att ifrågasätta vissa vänskapsförhållanden i augusti. Du kan behöva ta dig en funderare vad gäller vissa kontakter du har men klarhet kommer att råda framåt mitten av oktober.

Studier och resor har, inledningsvis, hamnat på efterkälken. Du håller tillbaka lite och reserverar dig innan du fattar beslut i sådana frågor. Allmänt tänker du flera gånger innan du drar slutsatser i större spörsmål.

2023-2024 kommer att betyda en helt ny dag i kreativa sammanhang men även i ditt kärleksliv och i relation till barn. Oerhört spännande!

Redan på våren kan jobbet eller andra förpliktelser kännas aningen tunga. Är det dags att arbeta lite mindre, se till att få andra arbetsuppgifter eller helt enkelt hitta på något nytt? Inflytandet du får under året på detta livsområde syftar till att ”serva” i ödmjuk anda – och att hitta den rätta platsen att göra det. Fokus blir på perfektion – uppmärksamhet på de små detaljerna och att göra sådant som kommer andra till godo.

Resurser, egna eller delade, är som det varit i flera år ett tema i utveckling. Inflytanden är positiva men uppmuntrar inte till risktagande.

Barn eller dina nöjen kan visa sig kostsammare än vanligt under året. Redan på våren kommer dock ett välkomnat tillskott.

Planeten Mars står i ditt tecken från 28/8-12/10. Det blir en tid av ökad aktivitet. Din viljestyrka är på topp och du ser till att saker blir som du har tänkt. Glöm inte att ta hänsyn till andra – något som annars kännetecknar Vågen.

Venus, som aviserar kärlek och att njuta av livet är i ditt tecken 9/11-5/12. Då är du ditt vanliga älskvärda jag.

Lycka till 2023!


Skorpionen

Skorpionen

Välkommen till ett nytt år fylld med spännande upplevelser!

Det är fortfarande stark fokus på alla former av kommunikation: att skriva, studera och att låta nyfikenheten växa. Kommunikation inkluderar många ämnen. Innan man kan börja kommunicera pågår naturligtvis en tankeprocess Hos Skorpioner har det nu, under flera års tid, pågått en fördjupningsprocess. Det har funnits en önskan att förstå varför saker och ting är som de är och vad som finns under ytan som motiverar både dig själv och andra. Egentligen är detta inget nytt för Skorpionen som gärna vill ha ett rejält grepp om det som pågår men åren som gått har den egenskapen förstärkts. Det kan/kan ha utmynnat i helt nya insikter. Psykologi, forskning eller ockulta fenomen kan ha blivit av större intressen.

För er som funderar på att göra stora förändringar inom hemmet blir både 2023 och 2024 år då detta sker. Redan i år börjas det men stora ändringar eller justeringar inom hemmet och familjen och fortsätter nästa år. Du har en del att stå i där och behöver samarbete för att få det hela att fungera.

Goda möjligheter finns på arbetsfronten. Dörrar öppnas och nya möjligheter bjuds. Det är ett expansivt inflytande som råder.

Frågor som rör partnerskap får en skjuts framåt från maj och varar året ut. Söker du en partner får du gått om möjligheter att hitta någon som passar. Över huvud taget ökar din umgängeskrets. Du möter ett antal intressanta personer som berikar ditt liv.

Från juni och fram till början av oktober är kärleken din högsta prioritet. Venus, kärleks- och skönhetsgudinnan får då en framträdande plats i horoskopet. Under augusti stannar kärleken upp något och ger dig en chans att utvärdera det som hänt för att sedan i september vara mer säker på din sak. Kan en gammal kärlek också dyka upp?

Venus handlar om mer än kärlek. Venus vill skapa harmoni och skönhet. Det betyder att du är mer mån om att det är snyggt och trivsamt omkring dig och att relationerna fungerar väl för alla. Det ska råda rättvisa. Skapa mycket vackert: skriv, måla, fota eller vad du än väljer för att manifestera Venus energi.

Gemensamma frågor om ekonomin står och stampar vid årets början och fram till slutet av mars eller början av april. Aktiviteter rullar framåt efter det och du fattar kloka beslut.

Oktober och november står Mars i Skorpionens tecken. Det är en signal att det är dags att skrida till handling. Var stark och modig. Ta initiativ. Det är läge för det.

Lycka till 2023!


Skytten

Skytten

Jupiter, styraren av Skyttens tecken börjar året i Vädurens tecken. Placeringen manar till nystart, ökad initiativförmåga och mod att ta sig an utmaningar. Det är ett eldigt och varmt inflytande som ger ett spänningspåslag i tillvaron. Jupiter i Väduren kommer att sprida glädje inom kärleken. Barn och deras intressen är högaktuella då och du är mer intresserad av nöjen än av arbete. Sist men inte minst: skapa!

I maj lämnar Jupiter över stafetten till Oxens tecken. Jupiter skapar goda möjligheter då på arbetsfronten från maj och framåt. Söker du något nytt så finner du! Med Jupiter i Oxen råder större lugn. När du är ledig är du hellre hemma i trädgården eller på landet än i mer exotiska miljöer. Tryggheten är i fokus. Du kanske sparar mer eller lagar själv mat istället för att göra restaurangbesök.

Eftersom Uranus, som gärna bjuder in nytt i livet också är i den delen av horoskopet vi kopplar till arbete/dagliga sysslor och hälsa kan Skyttar räkna med nya och ibland oväntade inslag i sina rutiner. Uranus är med i leken för att se till att vi inte stagnerar.

Saturnus ligger kvar i den del av horoskopet som kopplas till kommunikation. Saturnus visar vikten av att ha alla fakta innan tankar och idéer uttalas eller sätts på pränt. Du kommer inte undan med misstag. Det seriösa tänket som råder kan medföra att du inte är ditt vanliga skojfriska jag men mentalt är det en viktig mognadsprocess. Ytterligare ett inflytande dyker upp i år på samma livsområde. Aldrig tidigare har tankar och de känslor de medför haft samma förmåga att ändra på livet som i år och även under 2024. Tänk på tankens kraft och vad den förmår!

På våren och året ut får du visa din duglighet inom hemmet. Det verkar som om du får anstränga dig en aning för att få det så mysigt som du vill ha det. Det gör du också men du behöver ha tålamod. Med det inflytande som råder går inget fort! Skyttar födda 15-19/12 kan vara speciellt påverkade.

Partnerskap och samarbete med andra verkar inte flyta som brukligt, åtminstone gör det inte det årets första kvartal. Sedan verkar kontakten med en partner eller andra samarbetspartners fungera med mindre friktion. Gammalt groll som behöver redas ut?

Juni och fram till början av oktober lockar resor eller studier. Det finns så mycket att utforska och lära sig och det passar de flesta Skyttar. Besöker du en kär plats igen? Livsfrågor blir ett viktigt ämne under samma period.

Du vill skapa klarhet i viktiga frågor, åtminstone så långt det går. Det i sig blir en spännande resa.

Lycka till 2023!


Stenbocken

Stenbocken

Många Stenbockar känner fortfarande av Plutos inflytande i ert tecken. Detta har signalerat en djup och intensiv utveckling. I år känner Stenbockar födda 17-20/1 det starkast.

Våren 2023 förflyttar sig Pluto till den andra delen av horoskopet som har att göra med materiella ting: mat, naturen, kroppen och den ekonomi som ger trygghet. Egentligen kommer Pluto att vandra fram och tillbaka från de datum som angavs ovan till Vattumannens början och då medföra det nämnda inflytande. Pluto går in i Vattumannen för att stanna i många år 2024 men redan i år märks det att det materiella/jordnära är ett ämne som växer i betydelse. Gemensamma resurser är också ett aktuellt ämne under sommaren och in på hösten.

Under de dryga två åren har det även funnits ett annat tema på samma område som manar till noggrann planering och struktur. Det brukar inte Stenbockar ha problem med! Extra utgifter kan huvudsakligen vara förknippade med hemmet, barn eller nöjen.

Vid årets början kan det kännas trögt på jobbet. Det känns som om du trampar vatten. Framåt våren går det lite lättare. Du känner att du får mer gjort. Hälsan är också viktig under året. Hälsan är alltid viktig men i år kan det hända att du tar steg som leder till en starkare kropp.

2023 Kan ge ökade möjligheter inom karriären eller för att förverkliga andra mål du satt upp för dig själv i livet. Du vill känna dig friare och mer självständig. Du funderar en hel del om hur ditt nya mål skulle kunna se ut men framåt hösten kan det vara dags att göra slag i saken och påbörja något nytt. Förverkliga en dröm du länge närt!

Sommaren och in på hösten funderar du på nödvändiga förändringar som behöver ske inom kärlekens område. August händer inte lika mycket. Du har ”pausat” för att senare vidareutveckla de tankar och känslor som har vuxit fram.

Saturnus påbörjar en genomresa i Stenbockens tredje hus (del) av horoskopet för att stanna i ett par års tid. Saturnus ställer krav – i det här fallet – på kommunikation i sina olika former. Först behövs nödvändig information. Blir det en kurs eller en utbildning? Om du känner för att skriva är perioden utmärkt för det. Du har många idéer som du vill se få konkret form. Man kan kommunicera genom ett foto, en sång, en dikt, till exempel. Du ställer höga krav på dig själv och under de närmaste åren handlar det om att tänka, resonera och förmedla information. Syskon

eller grannar kan stiga i betydelse under tiden, också. Du kan öva på din kommunikationsförmåga med dem.

Barn (en skapelse) eller andra sätt att skapa är aktuellt under året så som det varit i flera år tillbaka i tiden. Barnen ger stimulans och blir en källa till förnyelse. Förnyelser bör också äga rum i andra former av skapande verksamhet. Du har flyt på den fronten de närmaste åren.

Lycka till 2023!

Vattumannen

Vattumannen

Det mest spännande som händer Vattumannen 2023 är Plutos inträde i tecknet. Är du född 21/1 känner du av starka strömningar redan på våren och det är krafter som återkommer 2024. Pluto skapar djupa och bestående förändringar där han finns. Efter Plutos inflytande avtagit vet man att man inte år samma person man varit tidigare. Det är mycket som föds fram men första ska det till avslut i det som varit. Detta är ett berikande inflytande. 2023-2024 varslar om en helt ny tid.

Under ett par års tid har Saturnus befunnit sig i Vattumannens tecken. Oavsett ålder är det en tid av personlig mognad. Man åldras, kan man säga, oavsett sin kronologiska ålder. Saturnus begränsar oss för att vi bättre ska kunna fokusera på det som verkligen är viktigt. Inga splittrade energier! Vattumän har lärt sig tidens betydelse och att en strukturerad tillvaro är nödvändig. Höga prestationer har varit belöningen för de Vattumän som har lyssnat inåt och följt Saturnus uppmaningar. Födda 12-18/2 är mest påverkade nu och fram till våren.

Med början på våren blir det fokus på ekonomi. Inflytandet finns kvar hela året och fortsätter 2024. Åter är det Saturnus som kallar till ordning och reda, nu på den ekonomiska fronten. Trygghet är viktig och kan inte tas för givet. Mat för dagen och tak över huvudet – är teman men även kroppen och naturen. De hör också till det materiella.

Kärleken kan ha gått i stå framåt sommaren. Det reder ut sig när vi närmar oss hösten. Du behöver tänka efter och känna efter för att veta hur du ska få den romantik i livet som du längtar efter. En gammal kärlek kan göra sig påmind!

Partnerskap i alla dess former – privat och offentliga – finns det också eftertryck på i linje med det som står ovan. Hur möter jag andra och hur blir jag bemött? Väl, förmodligen men du kommer att lära dig mycket om hur du agerar och interagerar med andra under sommaren och hösten.

Du vill resa eller gå kurser 2023. Du är nyfiken på världen och att bredda dina horisonter. Det kan göras på många sätt. Du är nyfiken och kontaktsugen och kommer att knyta en hel del stimulerande kontakter.

Året medför ett vidgat inflytande i boendet. Flyttar du eller känns det friare och större nu? Vattumän har haft ett långvarigt inflytande från Uranus i hemmet och inom familjen under flertal år. Under året är Vattumän födda 5-12/2 som påverkar starkast.Förnyelse är nyckelordet. Att bjuda in vänner ökar stimulansen på hemmafronten. Är det dem som

står för en ansenlig del av förnyelsen? Bryt med traditioner för att komma närmare ditt äkta jag.

Lycka till 2023!

Fiskarna

Fiskarna

Extra tillskott i kassan väntar i början av året. Det är ett fint sätt att börja året på!

I mars känner alla Fiskar att nya vindar blåser. En period på två och ett halvt år börjas då du möter nya utmaningar. Det blir en tid att minnas. Du vill gärna ta dig an ett nytt ansvar vare sig det handlar om det privata eller mer offentliga. Livsvillkoren ändras och du har mer att göra och av ett allvarligare slag. Det är en markör för mognad och utveckling. När ett par år har passerat märker du hur mycket du har vuxit som människa. Fiskar födda 19-26/2 känner dessa strömningar starkast 2023.

Ditt välbefinnande rent fysiskt och hur du tillbringar din vardag är i fokus under sommaren och in på hösten. Det kan handla om ditt jobb men tänk i bredare termer. Det handlar om hur du tillbringar din tid; hur du engagerar dig i sådant andra kan få fördel av. Visa upp dina bästa sidor och gör det som bidrar till en skön och harmonisk miljö. Ta eventuellt motstånd med god min. 2023-2024 är tider då mycket som påverkar din vardag händer.

Framåt maj börjar du fundera på att skifta fokus i karriärfrågor. Det gör du med fördel! Du kanske väljer ett jordnära område: mat, natur, ekonomi.

Hemma går saker framåt i snigelfart åtminstone vid årets början. Tålamod är att rekommendera, inte fort och fel. Se till att dina önskemål respekteras. Eventuellt känner du att så inte är fallet – åtminstone inte tidigt på året.

Fiskar födda 13-18/3 är inne i en känslig period. Osäkerhet kan råda men dimman skingras med tiden. Då har du inhämtat en hel del inspiration och insikt och möter livet utrustad med nya egenskaper. Tiden är inne att ta upp yoga, meditation, sång och musik, drömtolkning eller annat som för dig bortom den materiella verkligheten. Du kan behöva mer tid i avskildhet för att ladda batterier innan du åter möter vardagen.

Du är inne i snilleblixtarnas tid. Sinnet har öppnat sig för nya idéer. Du har nya kunskaper och ser fler infallsvinklar är tidigare. Du har inget emot att presentera en åsikt som inte överensstämmer med andras. Originalitet och individualitet beskriver ditt sätt att tänka och kommunicera.

Fortsätt att engagera dig i sociala frågor, både stora och små. Solidaritet är viktigt och att förena dina krafter med andra för att uppnå resultat. Skapa i grupp är temat. Det kan inkludera barn, egna eller andras.

Fiskar har haft ett år av frihet och expansion. Nu kommer en tid då du villigt axlar ett nytt ansvar med aningen mindre frihet. Du kommer att trivas med det.

Lycka till 2023!

Aktuella årshoroskop 2024

Väduren 2024

Väduren

Året medför en mängd spänningsmoment och det gäller alla Vädurar! Redan 2023 var ett år av nya insikter och aktiviteter. Blickar riktas fortfarande mot dig. Många väntar på att se vad du får för dig härnäst. Du är nämligen inne i en period av stark utveckling. Det betyder att du inte står stilla helt enkelt. Det brukar du i och för sig inte göra men 2024 blir extra aktiva och på helt nya områden.

Ekonomin har fått ett uppsving och det håller i sig under 2024. Unna dig det ”lilla extra”. Redan under februari och mars märker du att pengarna rullar in, inte minst på grund av ett gediget arbete du utför. Du kämpar på för att få positiv uppmärksamhet då. Inflytanden kommer faktiskt och går under året och de flesta gynnar dig ekonomiskt. Var glad! Pengar hör till det materiella men det gör också skog och mark och kroppen – här på jorden i denna kropp! Njut av dina sinnen och närma dig Gaia.

Energin är på topp maj och in på juni då Mars är i ditt tecken. Mars – krigsguden – uppmuntrar dig att vara stark, våga visa dina ledaregenskaper och ta initiativ. Det går utmärkt att göra utan att skapa konflikter. Planeten Mars har också mycket att säga till om vad gäller kärlek och barn från november och året ut. Observera detta!

Mars och april månad hälsar ett par förmörkelser på som sätter fokus på Vädurar. Här kommer en tid då du kan vänta dig det oväntade. En utveckling eller insikt kan uppstå som betyder att ditt liv tar en liten annorlunda riktning. Tänk på att det som händer i livet under denna tid kanske inte blir verklighet förrän senare under året.

Vädurar födda 17-19 april står för ett år av intensiva förändringar. Avslut och ny början! Eftersom inflytandet inte är helt nytt för i år anar du redan åt vilket håll vinden blåser.

Från slutet av maj och året ut är fokus på kommunikation. Du reser mer, går kurser, är ännu mer aktiv på nätet, etc. Du är kontaktsugen helt enkelt, mer nyfiken och rörlig både mentalt och fokus. Har du syskon vidgas kontakten med dem. Grannar tar större plats i livet.

Våren 2024 tar du inledande steg in på nya livsområden förmodligen i något socialt sammanhang: klubb, förening, politiken till exempel. Du vill vara med och göra skillnad. Det kan också tyda på förändringar i vänskapskretsen.

Horoskopets 12:e hus är i fokus. För er som inte är bekant med denna del av horoskopet syftar hus 12 till inre krafter, de krafter som behövs innan man kan inleda en ny, mycket långvarig fas i livet. Vi gör upp med vårt förflutna, tar lärdom och växer på ett inre plan i förberedelse för det nya. Den andliga utvecklingen tar större plats. Likaså kreativiteten: dans, musik, poesi, drömmarnas värld. Allt detta utvecklas när vi tar ”time out” från det ofta hektiska vardagslivet. Vädurar vänder sig mer inåt, trots livets övriga krav.

Oxen 2024

Oxen

Frihet har varit nyckelordet för många Oxar året som gått och fortsätter att vara det vid årets början. Livet är stort och det finns många möjligheter för Oxar att ta vara på.

Oxar födda 10/5-17/5 är redo för ännu fler nyheter. Har du inte redan gjort revolution i ditt liv är tiden inne!

Redan på våren kommer även möjligheter att visa sig på den ekonomiska fronten – alltid uppskattade nyheter! Framåt sommaren har du fortfarande goda inflytanden men känner ett behov av att kontrollera utflödet av pengar. Planeten Mars hettar upp det ekonomiska temat. Du kan identifiera dig mer än vanligt med det du äger och har, spenderar mer och vill generellt hävda dig i ekonomiska sammanhang.

Nu gör du bestående förändringar på karriärfronten, åtminstone ”nosar” du lite på förändringar som kommer att se dagens ljus ett år framöver. Oxar vill ha en helt ny roll, ny mål. Det är Pluto som rullar in över målsättningsaxeln i horoskopet! Pluto lämnar inget oförändrat, och det på det djupa planet. Se till november och december 2024 för förändringar som påverkar både karriär och hem!

Framtidsmål i största sammanhang är under granskning. Två planeter, Saturnus och Neptunus uppmuntrar till nya ideal. Dessa två planeter är verksamma i horoskopets 11:e hus. Där hittar vi våra vänner, andras barn, vårt sociala engagemang och intresset för det som är nyskapande.

Saturnus syftar till ansvar och fokus. Det ni Oxar kommer att engagera er i kommer, med andra ord, att kräva en insats. Neptunus å andra sidan är känslig, kreativ och omtänksam. Det som du då gör i 11:e huset kan vara både andligt riktat och skapande. Vänner kan behöva stöd och inspiration. Samma egenskaper kan blomstra i andra sociala sammanhang. Augusti är kanon för kärleken!

10/6-20/7 är Mars i Oxens tecken. Se till att röra på dig. Mars styr kroppens muskulatur! De behöver användas. Tålamodet är inte lika starkt under perioden. Du vill få saker gjorda men framför allt vet du vad du vill!

September påbörjas ett längre besök av Mars i horoskopets 3:e hus. Det kommer att återupptas 2025 och ligga kvar första kvartalet 2025. Syskon blir viktiga i din utveckling, och grannar. Du har många att besöka, mejla och prata med. Du blir ”spindeln i nätet”. Du vill göra din röst hörd!

Tvillingarna 2024

Tvillingarna

Hela 2024 påverkar Saturnus dina målsättningar i livet. Du skördar det du tidigare sått! Ingen tvekan. Du har kämpat länge och hårt och nu kommer belöningen. Först och främst handlar det om din karriär. Generellt får du den respekt du vill ha för dina ansträngningar. Stundvis kan du känna att det är arbetsamt och att du tröttnar men det verkar vara det framgångarna kräver.

Å andra sidan har du ett mindre kravfyllt inflytande i form av Jupiter i ditt tecken från 26/5 och året ut. Jupiter har inte kallats för den stora gynnaren för inget! Du får medvind och allsköns möjligheter kommer din väg. Du upplever en större frihet och livet känns som ett stort äventyr. Dessutom kommer planeten Mars med all sin energi till Tvillingarnas tecken 21/7 och stannar kvar till 4/9. Då är det inte mycket som kan stoppa dig. Din handlingskraft är god och du tror på din förmåga att lyckas med det du företar dig.

Ett långvarigt inflytande finns i Tvillingarnas 9:e hus dit Pluto är på väg. Pluto har redan varit aktiv, varit i startgropen men backat. Nu och nästa år blir det ”på riktigt”. Vad finns i 9:e huset? Svar: vår livssyn, det vi tror på, vårt sökande efter sanningen. I vår strävan att utvecklas vidare på området brukar det innebära att vi studerar, reser, funderar över lag och rätt och vad vi tror på i religiös bemärkelse. Vi vill känna oss fria, att kunna röra oss fria i tanke och handling. Tvillingar kanske blir mer sportiga eller väljer mer tid ute i det fria istället för bakom ett skrivbord till exempel.

Bakom ett skrivbord är vi inte heller i horoskopets 12:e hus där Tvillingar har och har haft en tid, betydande inflytanden. I den 12:e huset är vi mer bakom kulisserna ibland frivilligt, ibland inte. Det är inte en praktisk del av horoskopet. Vi vaknar andligt där och kreativiteten väcks till liv. Även vår medkänsla och hur vi alla, trots yttre skillnader, är en del av en större helhet. Är du född 17/6-21/6 kan du ha ett extra behov av avkoppling och att arbeta på att stärka dina personliga gränser.

Kärleken och alla former av njutning träder fram starkt med Venus i Tvillingarna 24/5-17/6.

Ekonomin är superviktig under hösten. Här finns ett inflytande som talar för självhävdande på nämnda område och som spiller över till 2025. Inflytanden är goda och du planerar klokt. En kort period i slutet av oktober och i början av november bör du däremot gå lugnare framåt.

Det som händer i november och december i ditt utbyte med andra, generellt, är något som återkommer våren 2025.

Kräftan 2024

Kräftan

Kräftor har fortfarande broder- och systerskapstemat starkt i sina horoskop. Goda och jämlika relationer mår alla bra av. För många födda under Kräftans tecken handlar det inte enbart om familjerelationer utan kanske allra mest i mer vidgade kretsar. Du gör mycket gott i större grupper eller sammanhang där alla delar samma värderingar och arbetar mot samma mål. Det kan var allt från ett fotbollslag till gruppterapi eller ett socialt engagemang. Du är med och gör skillnad.

Du behöver kunna mycket för att komma till din rätt i olika sammanhang. Speciellt bör du lära dig mer om det som främjar din karriär. Det kommer du att bli glad att du gjort ett par år framöver. Dina kontakter kräver att du har vidgade vyer, kunskap om olika sätt att se på livet och har ordentligt ”på fötter” när du uttalar dig.

Planeten Mars ger dig ordentligt med krafter när han är på besök i ditt tecken mellan 5/9-4/11. Var uppmärksamt på denna period eftersom det som aktualiseras då kommer åter våren 2025. Vilka förändringar vill du göra? Hur ska du göra dig gällande på bästa sätt? Du kämpar och får framgång men det bestående resultatet kommer nästa år.

Pluto har snart jobbat klart i Stenbockens tecken. Det inflytandet har, för många Kräftor, betytt starka skiftningar i livsödet eftersom Pluto ställer krav på transformation som ofta innebär ett avslut av något slag. Ett sådant inflytande är påtagligt när Pluto blickat starkast på olika gradtal i tecknet. Just nu är det Kräftor födda sent i tecknet, 21/7-23/7 som har att tampas med Pluto. Pluto vill förnya. The bästa är att samarbeta! Det som kommer sen blir det nya jaget!

Pluto är på väg att byta tecken och gå in i Vattumannens tecken och då i Kräftans 8:e hus i horoskopet. För Kräftor har detta en djup innebörd vad gäller transformation. Vad kan man vänta sig, tro? I denna 8:e delen/huset i horoskopet gör vi djupdykningar i själ och psyke. Det blir en förnyelseprocess på olika nivåer. Ju mer grundläggande vi förändras desto större blir återverkningar på ett yttre plan. Ditt personliga inflytande tilltar. Ekonomiskt sett blir förändringarna betydande. Har man en partner märks det tydligt men även i relation till det vi kallar kollektiva eller samhälleliga resurser. November och december är fokus mest på egna resurser och värderingar.

Det inre livet låter sig inte förnekas. Från våren och året ut blir det ”osynliga livet” viktigare: det du känner, drömmer om, skapar.

Lejonet 2024

Lejonet

Jupiter kastar sina löftesrika krafter på karriärfrågor vid årets början och fram till slutet av maj 2024. Dörrar öppnas och du känner att du nu kan ta steg framåt och få ett större erkännande.

Uranus är fortfarande med vad gäller samma frågor och uppmuntrar till att hitta nya sätt att verka på. Det blåser friska vindar på yrkesfronten. April och maj ger Lejon utmärkta tillfällen att hitta en ställning som passar som handen i handsken!

Den delen av horoskopet där Jupiter och Uranus är verksamma i är 10:e huset. Där hittar vi livets mål. Det innebär därför inte enbart karriärfrågor. Det kan finnas annat som du vill prestera och få ett erkännande för. I så fall kommer både Jupiter och Uranus att skapa nya och större chanser att visa vad du kan och vad du anser är viktigt. I år, med Jupiter i Oxen pekar prioriteringarna till det som gynnar kroppen och naturen. Det känns viktigt att skapa stabilitet och trygghet, även materiellt. Där ser det lovande ut! När det gäller gemensamma ekonomiska frågor – med en partner eller myndigheter – har du kanske inte samma kontroll. Gör ditt bästa så klarnar bilden och känns inte lika krävande.

För en del Lejon, speciellt de födda 12/8-19/8 känns det speciellt angeläget att bryta vanor som känns förlegade. Du har egenskaper som du har lagt lock på och som nu vill ut. Låt de vara kreativa och uppbyggande.

Pluto, som skapar djupt gående förändringar ”sjunger på sista versen” i horoskopets 6:e hus. Där hittar vi frågor som rör vår vardag/arbete och hälsa. Inflytandet har pågått sedan 2008!! Under alla dessa år har alla Lejon lärt sig betydelsen av ordet service, oavsett hur arbetet har sett ut. Temat i 6:e huset är att stå till tjänst, helt enkelt, och att lära sig nya metoder som syftar till högre effektivitet, att kunna vara än mer hjälpsam. Ödmjukhet är ett nyckelord i sammanhanget. En mycket stark utveckling har pågått sedan 2008.

Hälsofrågor har också fått en större plats i livet. Justeringar i livsstil kan ha blivit resultatet. Pluto rensar och skapar nytt på det livsområde han befinner sig i.

Nästa anhalt för Pluto blir horoskopets 7:e hus där vi möter våra samarbetspartners. Nya ansikten dyker upp och ersätter gamla som inte längre kan figurera i Lejonets liv. Var uppmärksam på november och december då kontakter med andra kan visa sig intensiva. Då vill du vara

stark och mäter gärna dina krafter med andra. Liknande inflytanden finns åter våren 2025.

Vänner och grupper du tillhör blir mycket viktiga från maj och året ut. Vänta dig inte att det kommer att rulla på smärtfritt. Det krävs ömsesidig insikt och förståelse för att broar ska kunna byggas men det kan det vara värt. September och oktober kan du dock föredra att hålla en låg profil.

Kärleken, relationer till barn och din kreativitet kan är källor till lycka.

Jungfrun 2024

Jungfrun

Under januari och februari ger Mars dig önskad energi. Du känner dig social och kärlekslivet får en extra boost. Du deltar gärna i alla typer av aktiviteter, roar dig allt vad du orkar och låter dem du älskar visa dig sin uppskattning. Har du barn, har ni roligt tillsammans!

Under samma period är det hög tid att låta din kreativitet flöda. Den behöver ta fast form – inte bara sitta kvar i tankarna som en framtidsplan. Är du född 18/9-22/9 är du väldigt öppen för allt som ger inspiration men glöm inte att ha fötterna kvar på jorden. Jungfrur är annars i allra högst grad jordade. Om du råkar känna dig lite vilsen och undrar vilken väg att ta framöver är detta av övergående natur. Du behöver kanske känna efter lite – titta inåt innan du kan smida framtidsplaner.

Partnerskap i största allmänhet för med sig krav. Det blir du varse under året. Inget att oroa sig för. Du håller helt enkelt på att mogna i sammanhanget. Kanhända du möter nya människor i vardagen som har en ny uppsättning förväntningar på dig. Det är Saturnus som är i farten och han bär på ett tema som syftar till växt när det gäller relationer, i just Jungfruns fall, 2024. Inflytandet finns kvar även nästa år. Relationer du skapar när du studerar eller reser kommer att visa sig vara värdefulla. Det centrala är du rör dig utanför din vanliga, bekanta miljö – det är där många skatter finns!

Snart kommer ett mäktigt inflytande på arbetsfronten. Att du hittar nya sätt att sysselsätta dig på råder det ingen tvekan om. Du kanske redan känner att det är dags att bryta vardagsmönstret. Sannolikt kommer du att göra det fler än en gång de närmaste åren. Maj och juni ska du ”smida medan järnet är varmt”. Nya uppgifter väntar. Hälsan får också en skjuts framåt. Åren som kommer blir hälsotemat allt viktigare. Visserligen är hälsa ett grundtema för Jungfrur men nu kanske du hittar nya sätt att främja din fysiska hälsa.

I maj kommer Jupiter att göra entré i horoskopets 10:e hus. Den delen av horoskopet är kopplat till karriärfrågor men även annat som du vill ska uppmärksammas. Tionde huset i horoskopet visar på livets målsättningar och alla förstår vi att karriären inte är det enda vi vill bli hågkomna för! Tillsammans med det som skrevs ovan om arbetsfronten har Jungfrur stimulerande inflytanden att se fram emot! 2024 blir fylld med nya idéer och infallsvinklar. Kunskaperna flödar in. Ta emot dem.

I slutet av mars och under april är du på bettet. Du ser saker klart och räds inte en konflikt. När din styrare Merkurius uppehåller sig i Väduren stor del av mars, april och halva maj månad händer det verkligen saker!

Du är modig och vågar agera starkt. November och december är Merkurius i Skytten en längre tid och aktiverar hem- och familjeangelägenheter. Det är där dina krafter samlas då!

Vågen 2024

Vågen

Året börjar med mycket energi på hemmafronten. Det är Mars som vistas där större delen av januari och februari. Krafter lägger du på det som hör hem och familj till.

Pluto ligger kvar på samma livsområde som ovan men rör sig sakteligt till horoskopets 5:e hus. Där finns barn, kärlek och kreativitet. Barn kan komma till världen och har du barn kan du räkna med att de bidrar till en djupare utveckling för dig. Kärlekslivet kan knappast få ett starkare inflytande än detta! Det är passionen som råder. Det handlar om kärlekens makt och hur den kan förvandla livet. Den kreativa kraften som finns nu går förmodligen inte att jämföra med något du upplevt hittills. Visst är det mycket spännande som väntar. Ett sådant starkt inflytande början man nästan ana innan det faktiskt manifesteras.

Stora förändringar har ägt rum på senare år och en del stora sådana ägde rum redan 2023. Fortsättning följer….livet är fortfarande i en förändringsfas. Du förändras och fördjupas som person. Investeringar i dig själv eller någon typ av verksamhet visar sig vara gynnsamma på flera plan.

Från maj och året ut känner du extra stor reslust. Dags för jorden runt resan? Eller blir det första utlandsresan? I vilket fall som helst vill du vidga dina vyer. Din kunskapstörst tilltar. Eventuellt läser du mer, anmäler dig till en kurs eller varför inte skriva eller själv undervisa? Du behöver vara i rörelse både mentalt och fysiskt. Dags att skaffa ett gymkort kanske.

Saturnus gör nu en resa genom horoskopets 6:e hus. Där finns våra förpliktelser/arbete – hur vi tillbringar våra dagar. Även hälsan kommer i fokus. Saturnus tema är fokus och ansvar. Det är en mognadsprocess. Vardagen ska bidra till personlig växt men också till förfinade arbetsmetoder. Det behöver inte alltid vara kul men det blir definitivt lärorikt!

Partners är extra viktiga under året eftersom de noder (norra och södra) som bildas när solen och månens banor kontaktar varandra är nu i ett läge som påverkar Vågens relationer – personliga eller mer offentliga. Nodernas inflytande är kraftigt och ödesmättade. Mars och april kommer noderna i fokus. Då syns hur dina relationer fungerar. Allt syftar till vidare utveckling i positiv riktning.

September och oktober kämpar du på inom karriären eller för något annat ändamål som har hög prioritet hos dig. Det du engagerar dig i nu kommer åter på tapeten för vidare insatser hela våren 2025. Lycka till!

Skorpionen 2024

Skorpionen

När året börjar funderar Skorpioner vidare på stundande förändringar i bostads- eller familjesituationen. En ny dag gryr, helt enkelt, och det har

du redan på känn! Det närmaste året för med sig ändringar på hemmaplan och det ser ut som om det kan samtidigt äga rum betydande förändringar i dina livsmål. Livsmål kan vara karriärfrågor men även annat som du anser är viktigt för att du ska känna att du förverkligar dig – nå din fulla potential. Skorpioner födda 24-25/10 kommer att känna inflytande starkast men alla Skorpioner känner att det blåser nya vindar. Var uppmärksam under november och december. Då händer det grejor.

Både Jupiter och Uranus befinner sig i ditt horoskops 7:e hus av partnerrelationer. Jupiter lovar en vidgad kontaktyta och berikande relationer. Partnerskapsfrågor gynnas! Uranus har en lite annorlunda inflytande. Uranus söker stimulans och variation. Under det inflytandet kommer många olika typer av människor in i livet. Det ger variation, vänskap och en chans att uppleva sådant som hittills inte ingått i din vardag.

Mot slutet av maj och året ut kretsar tankarna kring en mängd omfattande förändringar som står för dörren. Du vill se över dina finanser, skriva dokument och söka efter information. Du gör djupdykningar i dina tankar och nöjer dig inte med enkla förklaringar. Det är mäktiga teman som fångar ditt intresse.

Resor, studier, juridiska spörsmål och livsfrågor kommer på tapeten under hösten. De intressen eller frågor du vill finna svar på kommer du att återaktualiseras 2025. Men andra ord påbörjas saker september och oktober 2024 som du jobbar vidare med nästa år.

Kärlekslivet får känna av Saturnus inflytande 2024. Saturnus tema är ”less is more” – högre kvalité med andra ord. Det kan kännas aningen begränsat men det som kommer in i ditt liv ska klara höga krav för att kunna bli beständigt. Har du barn (som omfattas av samma del av horoskopet) märker du verkligen vilka krav föräldraskap medför! De insatser du gör ger resultat på sikt. Saturnus vill ha kontroll och i måttliga mängder är det av godo. Stöd på området kommer från Jupiter som ger optimism och mod, speciellt i mars månad.

Skaparlusten kan vara svår att hitta men gör du det kommer du att prestera högt. Det är också ett Saturnustema.

Fokus på arbete och hälsa finns under året för alla Skorpioner. Mars och april visar på vilka sätt du behöver justera dina mål och förväntningar inför stundande förändringar. Allt syftar till utveckling. Lycka till!


Skytten 2024

Skytten

Jupiter, Skyttens styrare ligger kvar i Oxen fram till 25/5. Oxens tecken kretsar kring trygghet, inte minst den ekonomiska men har en vidare innebörd: att känna att man står stabilt på jorden, i den kropp man inkarnerat i. Maten, naturen och allt som är kroppsnära växer i betydelse. När Jupiter har skänkt oss en större uppskattning för Gaia och vår plats här går han vidare till Tvillingarnas tecken där han blir kvar året ut.

Tvillingarnas tecken handlar om mångfald. Helst vill vi vara på två ställen samtidigt, läsa två böcker samtidigt och har åsikter och idéer som stundvis går åt olika håll. Det blir en tid av ökad stimulans och aktiviteter. Skyttar kan känna att det är än mer viktigt att stilla nyfikenheten: att läsa, resa, gå kurser. Kanske lära sig ett nytt språk att kommunicera på.

Partnerskap gynnas i allra högsta grad. Jupiter brukar komma med gåvor. Hittar du den bästa partner någonsin? Nya människor kommer in i livet och de bär med sig gåvor i form av positiv uppmärksamhet och intressanta erfarenheter de gärna delar med sig av.

Nya uppgifter väntar dig på arbetet. Det är dörrar som öppnas på den fronten. Vill du hitta något nytt är chanserna goda att du gör det speciellt under våren. Skyttar har länge upplevt en berg-och-dalbana i vardagen. Än är det Uranus som manar till förnyelse. Du har förmodligen lärt dig att ”go with the flow” på jobbet. Det kan du fortsätta med 2024. Se det som den utvecklingen det är.

Saturnus uppmuntrar till fokus. Han ligger under året på ett av horoskopets axlar. När detta inträffar riktas uppmärksamheten till våra vägval. Främst kommer det att påverka livets rot – hemmet, men samtidigt var vi börjar livet, så att säga, även har en effekt på hur livsmål påverkas. Är det dags att ändra karriärriktning eller på något annat sätt projicera dig som person på din omvärld? Du har mycket att ge och nu har du motivationen som behövs för att förverkliga drömmar.

Pluto, som skapar varaktiga och djupt gående förändringar kommer strax att byta tecken och hus i Skyttens horoskop. Tankar går djupare än någonsin och du blir en sann forskare i livets hemligheter. Inflytandet har redan varit på kort besök men återkommer med förnyad styrka 2024. Syskon och grannar påverkar dig starkare.

Skyttar födda 18-22/12 kan fortfarande känna sig lite osäkra på vad de ska ta vägen här i livet och att energin inte är på topp men året ger mycket i form av ökad kreativitet och andlig utveckling.

Kärleken gynnas av Venus under april, maj och början av juni. Då är du öppen för romantik. Under samma period är fritiden definitivt mer intressant än karriären.

November och december är du full av energi, i synnerhet Skyttar födda 22-27/11. Det är full fart. Träffa folk, skriv, res!


Stenbocken 2024

Stenbocken

Så väldigt mycket har hänt Stenbockar sedan Pluto gjorde entré i ert tecken 2008! Många avgörande saker har hänt. Man kan tala om tiden före och efter detta hände. Pluto är kvar i ditt tecken men ”arbetar” fortfarande flitigt hos Stenbockar födda 18-19/1. Tänk pånyttfödelse. Det är en del inslag som varit en del av livet som inte längre är det och mycket nytt som flutit in.

Januari och februari står Mars i ditt tecken och ger dig energi och mod som behövs inför nya utmaningar. Du är stark nu. Ta ett längre träningspass! Visa initiativförmåga.

Venus kommer också att vistas i Stenbocken från slutet av januari till 16/2. Kan det bli bättre? Unna dig att njuta av det goda som kommer din väg, inte minst på kärleksfronten. Maj till 20/7 är också en ganska häftig period då kärleken, kreativiteten och barn förgyllar tillvaron. Både Venus och Mars är då aktiva i horoskopets femte hus. Där har leken, kärleken och kreativiteten sin hemvist. Du lever bland höga energier.

Uranus ligger kvar på samma livsområde som ovan. Där har han varit i flera år. Uranus ger omväxling i kärlekslivet och kärleken kan slå ner som en blixt från en klarblå himmel.

Tack vare Uranus är lekfullheten på topp. Du hittar på mycket roligt att göra som piggar upp vardagen. Uppfinningsrikedomen är det inget fel på! Skapa med känsla och intellekt.

Relationer är synnerligen viktiga i karriärfrågor vare sig sådana frågor ingår i verksamheten eller inte. Att komma överens med andra blir jätteviktigt. Mars och april ser du detta tydligt. Rättvisa blir en hög prioritet. Lever saker och ting inte upp till dina förväntningar kan du välja att satsa mindre på den karriär du har nu.

Mars och april hettar det till hemma – kanske på ett positivt sätt. Du kan skapa eller bygga nytt. Hursomhelst lägger du ner mycket energi på hemmaplan.

Pappersarbete kräver mer av din tid 2024. Mycket information och god dokumentation är på tapeten. Deppa inte ihop om det verkar vara lite väl mycket. Det tar slut så småningom. Kombinera inspiration med fakta och se på livets ljusa sida.

September och oktober gäller diplomati. Det gäller i både privata och mer offentliga sammanhang. Månadsskiftet oktober-november blir detta mest påtagligt.

Obs! Förändringar på gång på arbetsfronten efter maj. Vardagen med sina förpliktelser har fått en ny nyans.

Vattumannen 2024

Vattumannen

Vattumän ligger i startgropen för en helomvändning i livet. Särskilt påverkade är Vattumän födda tidigt i tecknet, 20-22/1. Många tror jag redan känner på sig att livet håller på att ta sig en ny vändning. Du ändrar skepnad; en förändring som kommer inifrån för att sedan vara synlig för alla i din närvaro. Vänta er ett rikare liv.

Hemmet är fortfarande föremål för förnyelse ännu mera så när Mars aktiverar allt som har att göra med hem, familj och rötter under juni och juli. Eftersom både Uranus och Jupiter är aktiva i horoskopets nedre del – hemmet, vår språngbräda ut i livet – betyder hemmet extra mycket under året. Var, hur och med vem man delar ett hem är aktuella frågor.

Jupiter rör sig vidare i horoskopet i maj 2024 och sprider sina gåvor i horoskopets femte hus. Barn blir ett centralt tema. Kärleken får ökad kraft. Tillflödet av kärlek växer. Du vill vara en skapande människa. Har du en speciell talang du vill utveckla är det läge att göra det nu. Jupiter ger tillväxt så älska, lek, skapa som sällan förr!

2024 visar dig vikten av att kunna förmedla dig på ett effektivt men ändå diplomatiskt sätt. Mars och april är du speciellt kontaktsugen. Man kan kommunicera på ett flertal sätt. Man kan mejla, skriva poesi eller ta en bild till exempel. Du har idéer och inspiration som ska ut bland folk. Tiden lämpas också till långa eller korta resor, kurser som har en kreativ koppling eller att främja goda kontakter mellan syskon eller grannar.

Årets första månader ligger du lite lågt. Du drar dig tillbaka något och söker dig inåt för insikt och förståelse innan du inleder en mer aktiv fas 14/2. Då ger Mars dig krafter och lust att vara mer aktiv. Du får mycket gjort men ha inte bråttom och var inte otålig. Mars är en gåva när hans krafter används konstruktivt. Tänk på vad du själv vill. Du har den mod som krävs för att driva igen idéer eller projekt.

Två planeter i den delen av horoskopet som styr materiella frågor riktar uppmärksamheten till det mest materiella: jorden, naturen och kroppen. Du inspireras av naturens skönhet och den glädje och njutning kroppen skänker – inte minst en härlig massage eller god mat.

Ytterligare en dimension av detta materiella är förstås ekonomin. Saturnus i samme del av horoskopet berättar att inget kan tas för givet och att mognad och ansvarskänsla behövs för att du inte ska stöta på

problem. Neptunus också på plats varnar för önsketänk eller överdriven optimism. Neptunus tar även fram Vattumannens altruistiska sida.

November och december är det stark fokus på relationer och hur viktiga de är för att bättre förstå sig själv. Låt dig inte provoceras.

Fiskarna 2024

Fiskarna

Än är Neptunus kvar i Fiskarnas tecken och påverkar starkast Fiskar födda 16-20/3. Känsligheten och inlevelseförmågan är starkare än någonsin. Neptunus har herraväldet över drömmar, mystik, musik, dans och poesi. Låt dig färdas in i vackrare världar med hjälp av Neptunus. Akta dig för att vara kvar alltför länge i din egen bubbla. Det finns en hel värld där ute som vill ha ditt sällskap.

Saturnus har nu tagit ett fast grepp om Fiskarnas tecken. Nya ansvarsområden väntar och i de flesta fall välkomnar du det nya du ska ta dig an. Året blir en milstolpe i din utveckling speciellt för er födda 20/2-9/3. Tänk på att just detta inflytande dyker upp med 28-30 års intervaller. Det blir många nya erfarenheter, ökad mogna och medvetenheten om dig själv som en person man kan räkna med. Tiden kan bli en bristvara. Se till att få behövlig vila emellan alla åtaganden. Stelhet i kroppen kan bli resultatet av spänningar som uppstår när du försöker ha kontroll av så mycket som möjligt inom kort tid.

Vardagen fortsätter att vara fylld av kontraster. Det är många som hör av sig och lika många som väntar på att du ska ta kontakt med dem. Det är, med andra ord, livligt på diskussionsfronten! Ofta är det konkreta, materiella frågor som kommer på tal. Dina tankar är praktiskt inriktade.

Efter maj månad börja det röra på sig hemma. Där kommer då Jupiter att befinna sig resten av året. Med Jupiter som då kommer att vara i Tvillingarna i Fiskarnas fjärde hus i horoskopet kan du eventuellt uppleva en del splittring. Tvillingarnas tecken har att göra med dualitet. Känner du att du behöver befinna dig på två ”hemmafronter” samtidigt? Det kan vara intressant men samtidigt nervpåfrestande. Allt kopplat till kommunikation – post, mejl, internet, diskussioner – blir aktiva ämnen. Syskon och grannar figurerar i större utsträckning när tankarna kretsar kring hemmet.

Venus i Fiskarna 12/3-5/4 gör dig medveten om relationer och hur viktiga de är. Många stunder av lycka finns då du skördar både andras generositet och positiv uppmärksamhet.

Mars sätter fart på Fiskar mellan 23/3-30/4. Mars är aktiv, energisk och räds inte tuffa situationer. Du visar vad du går för. Som alltid med ett Marsinflytande får man lägga band på humöret, otåligheten och impulsiviteten. Temperaturen i livet ökar och det kan kännas upplivande.

Under året kommer Pluto att vandra fram och tillbaka mellan två tecken – Stenbocken och Vattumannen. Kort sagt visar sig vänner eller sociala grupperingar vara källor till en för dig djup omvandlingsprocess i Stenbocken. Pluto i Vattumannen leder Fiskar in i andliga och skapande processer.

Ekonomiska frågor är prioriterade på våren. Mars och april kommer nya, vägvisande inflytanden på detta område.

Kommentarer inaktiverade.