Anne Frank

”Det här är er dotter Annes testamente” var de ord Otto Frank hörde när hans yngsta dotters dagbok överlämnades till honom. Otto Frank blev den ende i familjen Frank som överlevde koncentrationslägren.

Dagboken gick till historien. Likaså den unga flickan som skrev den, en flicka som när hon fick den i födelsedagspresent den 12 juni 1942 fyllde 13 år. Då hade hon knappt tre år kvar att leva! Strax efter att hon hade inlett sin vänskapsförbindelse med Kitty, den kompis dagboken skulle komma att bli, tvingades familjen Frank gå under jorden till följd av judeutrensningen som då pågick i Holland.

Anne Franks horoskop

Anne började sitt jordeliv under en tid då Pluto och Uranus bildade kvadratur, något som sker ungefär vart 32:a år. Denna aspekt varskor om en tid då plötsliga men också djupgående förändringar står för dörren. I hennes fall skulle detta innebära en resa in i 12:e huset där Annes Pluto är placerad. Men eftersom Annes Uranus står i 10:e huset skulle detta också innebära att det som sedan uppdagades skulle skapa en framträdande plats i historien åt henne. Resan in i exil inleddes med Jupiter, som i transit passerade gränsen till 12:e huset.

En dagbok – den ideala presenten för en flicka med Solen och Merkurius i Tvillingarnas tecken! Att klä tankar och känslor i ord var en nödvändighet för Anne, som kunde fresta på omgivningens nerver med ett aldrig sinande behov av att samtala, ställa frågor. Tvillingarnas tecken är ju känt som ett kommunikationstecken, ett tecken som samlar på sig information och hur skall man kunna göra det utan att ställa frågor? Hon berättar själv i dagboken att hennes lärare, i ett förtvivlat försök att få tyst på henne gav henne en extra hemläxa: Att skriva en uppsats med titeln ”En pratmakerska”. När inte det fungerade fick hon skriva en uppföljare, ”Den oförbätterliga pratmakerskan”. Anne hade nog rätt när hon konstaterade att ”Papper är tålmodigare än människor”. Papperet finns alltid till hands när omgivningen inte längre orkar lyssna. Hon säger också i dagboken att hon ville leva vidare efter döden, vilket hon fick göra om än inte på det sätt hon hade tänkt. Det var hennes käraste önskan att bli en berömd journalist och författare. Hon ville börja med att ge ut en bok om livet under jorden.

Tvillingar är informationsförmedlare, på ett eller annat sätt, i stort som i smått.

Styraren för Annes Sol i Tvillingarna är Merkurius, också den i Tvillingarna. Nyfikenheten tilltar och visar på ett intellekt som aldrig vilar – ett känsligt nervsystem. Redan innan livet under jorden ansåg hon sig ensam trots sina vänner. Saturnus i opposition till Solen i 11:e huset av vänner ger förklaringen: Aspekten tyder på en känsla av isolation och att inte känna sig accepterad som man är. Kanhända just därför gjorde hon dagboken till en kompis – Kitty. Samma Saturnusopposition hindrade henne från att någonsin känna sig riktigt ung inombords.

Emellertid är Merkurius puer aeternus – den eviga ungdomen. Utåt lekfull, obenägen att ta saker och ting på allvar. Anne beskrevs av andra som gladlynt,

skojfrisk. Som många Tvillingar hade hon lärt sig efterapningens konst. Hon härmade allt från kattens jamande till lärarnas auktoritativa stämmor. Auktoriteter var ett problem för Anne med Saturnus i opposition till Solen, men även Uranus i konjunktion med MC talar för en person som ser sig själv som en rebell. Själv skrev hon ”…det är inte nån småsak precis att vara den ouppfostrade medelpunkten i en alltid kritiserande och uppfostrande underjordisk familj!”

Anne föddes då hennes styrare Merkurius befann sig i retrograd rörelse. Hon såg på livet genom en annan lins. Hennes iakttagelser och slutsatser fick en stark subjektiv prägel och faktiskt en viss integritet. Hon ”lånade” inte andras synpunkter utan det som framfördes hade den integritet som uppstår när idéer, attityder, etc., är en produkt av en inre dialog. Retrograd Merkurius resulterar i ett tydligt introvert drag.

Ändå var hon inte känd som tillbakadragen. Men det vore osannolikt med de framträdande Lejonenergier hennes horoskop uppvisar. Ascendenten i Lejonet vill gärna hitta en scen att stå på och mottaga applåder från en uppskattande publik. Och hon underhöll på sitt vis och var mån om sitt utseende. Hon satte upp håret som filmstjärnorna vars bilder hon samlade på. Lejontemat vittnar om driften att skapa, och den stolthet som inte tillät att andra satt sig på henne. Lejonets tecken har dessutom en fast kvalité som förklarar den framgång hon ofta hade när det gällde att hävda sina rättigheter inom den lilla skara i vilken hon var yngst.

Månen i Lejonet i konjunktion med Neptunus förtjänar speciell uppmärksamhet.

Neptunus med dess diffusa inflytande skapar en otrygg känsla i 2:a huset som vill vidmakthålla liv. Samma diffusa känsla genomsyrade Annes relation till modern som symboliseras av Månen. Upprepade gånger uttryckte hon besvikelse över sin mor. ”För mitt inre öga ser jag ett moders- och kvinnoideal, men jag finner inget av det hos henne, som jag måste kalla för mamma.” Det var kanske inte lätt för hennes mor att leva upp till det ideal Anne skapade med Neptunus i konjunktion med Månen. Den kvadratur Jupiter bildade skapade dessutom en spänning vad gäller livssyn och Anne frågade sig varför hennes mor tvingade henne att vara troende. Anne kände sig moderlös. Hemlös blev hon också. Samma konjunktion beskriver detta tillstånd, eller kanske det hemliga hemmet? Ett tillstånd av exil både känslomässigt och faktiskt. Hade hon inte behövt gå under jorden hade hennes ”exil” sett annorlunda ut. Hon berättar att hon separerat från familjen, och nu seglade sin egen skuta. Det hade hon gjort i vilket fall som helst.

Styraren för 4:e huset av hemmet och rötterna är Venus i Annes horoskop. Venus står i Oxens tecken och är oaspekterad. Som signifikator för hemmet gör man gärna en jämförelse med en båt utan roder. Eller Annes skuta. I Oxens tecken blir det en fokusering på de materiella aspekterna av livet vilka inte förblir givna; inte heller kan styras. Notera att även Norra Noden stod i Oxens tecken där ren kroppslig överlevnad är temat.

Det måste ha varit en utmaning att leva så tätt inpå andra (de var 8 stycken) med denna Mån-Neptunuskonjunktion som så snabbt suger in stämningar. Emellertid ser vi Pluto i Annes 12:e hus och förstår nödvändigheten för henne att forska i det under-ytan-liggande både hos sig själv och andra. Pluto tvingar den berörda in i någon form av avskildhet för att där urskilja de omedvetna drivkrafterna – psykets alla sidor. Det var en smärtsam process som Anne genomgick under sina dryga två år under jorden då först Jupiter ”öppnade” 12:e huset genom transit varpå Saturnus följde. Saturnus, som manar fram den nödvändiga klarheten. Men verkligheten hade frestat på redan innan, då Saturnus kontaktade Annes Sol och Merkurius. Hon hade ställts inför en ny uppsättning livsvillkor som i hennes fall var synnerligen svåra. Hon medicinerades dagligen mot den ångest och depression som tyngde henne men sannolikt föddes skrivandet med dess ”hjärteutgjutelser” som ett resultat av detta.

Den 4:e augusti 1944 hämtades familjen Frank och de övriga av Gestapo. Pluto bildade kvadratur till Venus, styrare för 4:e huset och det som var undangömt såg dagens ljus. Anne Frank dog i koncentrationslägret Bergen-Belsen i mars 1945 då Norra Noden hade nått fram till Pluto i Annes 12:e hus. Då knöt hon sin allra mäktigaste kontakt. Hon frågade i sin dagbok ”Vem utom jag ska en gång läsa dessa brev?” Hon kunde inte ana att svaret skulle bli: Många tusentals, för henne okända.

Kommentarer inaktiverade.