Eris

Eris är ett spännande tillägg till de himlakroppar vi är medvetna om och som vi kommer att ha anledning att använda oss av framöver i tolkningssyfte inte minst för de individer/länder med planeter i ledande/kardinala tecken: Väduren, Kräftan,  Vågen och Stenbocken

Relevanta horoskop finns vid artikelns slut. För vissa horoskop saknas ett födelseklockslag. I dessa fall har jag använt klockan 12 på dagen för, uträkningen av horoskopet. Detta innebär att det i de flesta fall är endast månens position som är osäker. Månen rör sig i en snitthastighet av en grad på två timmar. Symbolen för Eris kan se ut på två olika sätt:

Jag använder mig av den andra av de två.

Eris upptäcktes 2003 när hon fotograferades och sedan officiellt 2005. Hon är en dvärgplanet med en omloppstid på 557 år vilket blir cirka två grader per år. Det bör noteras att på grund av Eris oregelbundna omloppsbana kan detta variera.

När en ny himlakropp upptäcks eller rättare sagt, kommer in i vårt medvetande innebär det att vårt individuella och kollektiva medvetande vidgas. Det flyttas framåt på samma sätt som Uranus (1781, omlopps tid 84 år)) förde oss in i en tid av revolution (franska, amerikanska och den industriella) och idéer om individuell frihet; Neptunus (1846, omloppstid 165 år) gav oss filmen, Teosoferna med Madam Blavatsky och ett tilltagande intresse för det ockulta/icke materiella fenomen; Pluto (1930, omloppstid 248 år) gav oss kärnkraft, nazism och organiserad brottslighet. Listan på effekterna på vår värld av dessa tre planeters upptäckt är förstås än mer långtgående.

Vad kan vi vänta oss av Eris? Först och främst behöver vi veta att hon står nu i Vädurens tecken, i den sista dekanen (tecknets sista tio grader). Hon har befunnit sig i Vädurens tecken sedan 1926! Kvar blir hon till 2048. I Vädurens tecken framhävs styrka, initiativförmåga och självständighet.

Av stort intresse är det faktum att vi nu har fyra representanter för den feminina kraften i horoskopet: månen, Venus, Ceres (också en dvärgplanet) och nu Eris. Detta måste betyda något. Än är det en övervikt av maskulina energier i horoskopet men det börjar jämna ut sig.

Myten om Eris

Hon har kallats osämjan och kaosets gudinna, född av Nyx, natten och skuggornas drottning.

I Rom var hennes namn Discordia (osämja) och hennes motsats Concordia (enighet). Bland grekerna var hennes motsats Harmonia (harmoni).

Eris måne bär namnet Disnomia (laglöshet).

Det började med bröllopet mellan Peleus och Thetis till vilket Eris inte fick en inbjudan, just på grund av hennes konfliktbenägenhet. Övriga med Olympus som hemvist var inbjudna inklusive Hera, Pallas och Aphrodite. Förargad över att inte bli bjuden till bröllopet gick Eris ändå dit och väl framme kastade in ett gyllene äpple där det stod skrivet ”Till den skönaste”. Frågan blev förstås vem som skulle få äran att tilldelas äpplet. Zeus bestämde att Paris, prinsen av Troja skulle få utnämna vinnaren. Favoriterna i tävlingen var Hera, Pallas och Aphrodite. Paris erbjöds makt av Hera, vishet av Pallas och den vackraste kvinnan i världen av Aphrodite. Han valde Aphrodite och fick då Helena av Troja – som tyvärr redan var gift med då bortreste Menelaus av Sparta. Paris tog inte hänsyn till det faktum att hon redan var gift och tog Helena med sig till Troja. Det som följde var det Trojanska kriget.

Det finns mycket att säga om Eris, den oinbjudna, men det hör saken till att hon inte ansågs särskilt vacker. Desto bittrare måste det ha känts för henne att då Aphrodite fick äpplet – hon som lovade Paris den vackraste kvinnan i världen. Men här har vi en ledtråd som tar oss en bit på vägen i förståelsen av Eris. Hon var den oinbjudna – en outsider. Hon hade ett problem med att ”den skönaste” innebar endast den yttre skönheten. Andra erbjudanden förkastades. I den tid vi nu lever i skattas den yttre skönheten högt. Varje år utförs 25 000 skönhetsoperationer. 80% görs av kvinnor. Får kvinnor med fördelaktigt utseende företräde/fördelar i olika sammanhang? Det kan mycket väl förhålla sig så. Eris kan markera en tid då detta noteras i allt högre grad och därmed vår utseendefixering och dess negativa följder. Den amerikanska astrologen Steven Forrest har mycket att säga om detta. Hans artiklar om Eris, som finns på nätet, är läsvärda.

Att Eris var en outsider är vårt att notera. Att stå vid sidan om sakernas händelse är långt ifrån en negativ egenskap. Det kan skapa större klarhet än att befinna sig i händelsernas mitt.

Den grekiska filosofen Hesiod (600-700 BC) skrev utförligt om Eris. I Verk och Dagar menade han att Eris var dubbel till sin natur: Eris, den upproriska, hämndlystna och hänsynslösa och den ”goda” Eris, den dotter Nyx fick med Saturnus, jordad och som hyllade idogt arbete och sund konkurrens. Hesiod menade att Eris uppmanar till framgång – att människan inspireras och uppmuntras till olika bedrifter när vi ser det välstånd andra åtnjuter av det arbete de gjort. Här kan man förstås fundera om detta med att jämföra sig med andra som den ”goda” Eris förespråkade är positivt eller ej!

Eris är otvetydigt en feminine kraft av det mäktiga slaget. I en mans horoskop betyder det möte med en avsevärd kvinnokraft.

Se horoskopen för Steve Jobs, Bill Cosby, Julian Assange och Bill Clinton:

Steve Jobs

Bill Cosby

Julian Assange

Bill Clinton

Eris upptäckt

När Eris officiellt upptäcktes steg 11 grader i Vädurens tecken – så passande!

Lucy Lawless

Serien Xena: Warrior Princess banade väg för upptäckten av Eris redan innan den var ett faktum 2005. Xena var, förresten, det namnet Eris ursprungligen fick innan hon döptes om. Huvudrollsinnehavaren Lucy Lawless (notera namnet!) föddes med ascendenten, solen, månen Saturnus Mars och Norra Noden i Väduren. Mars/Saturnus mittpunkten ligger på ascendenten for Eris upptäckt. Och Eris, på Lucy Lawless födelsedag, stod i konjunktion med hennes Norra Nod. Synchroniciteten är fantastisk.

Angelina Jolie

Angeline Jolie i Lara Croft: Tomb Raider och som Maleficent ger oss ytterligare en smak av Eris. Som Lara Croft visade hon prov på styrka och handlingskraft – på slutet för den ”goda” sidan. I Maleficent speglar hon som Ondskans härskarinna tydligt Eris mindre önskvärda tema. Även här drivs hennes lust för hämnd av att inte bli bjuden, denna gång, till ett dop. Åter igen ser vi den oinbjudna.

Kamala Harris

Kamala Harris har, i dagsläget Eris på väg mot månen och då i opposition till hennes sol i Vågen. Kamala Harris kommer att bli en kraft att räkna med. Vi kan nog förvänta oss att den andra Eris Hesiod skrev om kommer att göra sig till känna.

Ruth Bader Ginsberg

Ruth Bader Ginsberg föddes med Eris i 10:e huset. Hon var den andra kvinnan att sitta i U.S.A.’s högsta domstol (den första var Sandra Day O’Connor som har Eris endast tre grader från sin sol i Väduren). Främst är RBG känd för sitt arbete för jämställdhet mellan könen/kvinnors rättigheter. När Eris bildade konjunktion med RBG’s Merkurius 1956 började hon på Harvard Law School där hon var en av nio kvinnliga studenter bland 500. 2007 när Eris stod i konjunktion med Uranus på 21 grader Väduren väckte hon uppmärksamhet i debatten kring rätten till abort och lika lön.

I mitt arbete kring Eris fann jag en mängd slående exempel på Eriskraften: både den beryktade men även den beundransvärda. Eris kan föra den goda kampen, som en ”outsider” om det så behövs. Hon står för ett kreativt kaos och som inspirationskälla till prestationer där erkännandet inte är kopplad till yttre/ytliga egenskaper – en sund konkurrens.

Kommentarer inaktiverade.