Aktuella Kvartalshoroskop



Fjärde kvartalet 2019 - Oktober, November, December


Väduren

Under en längre period har du strävat uppåt inom karriären och denna sista period av 2019 fortsätter du att göra dig känd för dina goda insatser. Du är uppskattad! Gör dig redo för ytterligare utmaningar när året närmar sig sitt slut. Är du född 11-19 april kulminerar inflytanden inom karriären då men också i början av nästa år. Vad blir nästa steg? Partnerskap och samarbete är nyckelord för nästan hela oktober och november. Du testas i din förmåga att komma överens med andra – att vara den som kan ”gjuta olja på vågorna”. Du erfar hur väl du lyckats när du ser det gensvar du får. Du vill känna dig stolt och stark på relationsfronten. Senare delen av november och under hela december funderar du på att göra djupgående och bestående förändringar i ditt liv. Börja med att göra dig av med allt som är förlegat och onödigt. Du ska ha en fräsch start på ditt nya liv. Kanhända att en större investering är på gång. Tänk dig allmän transformation. Du är intensiv och mycket fokuserad på det som komma skall. Mitt i allt det ovan nämnda är det bra om du tar dig tid att röra på dig. Kroppen behöver också arbeta. Resor och utbildningar är också på tapeten.


Oxen

Det känns extra viktigt för dig vid periodens början att se att du verkligen behövs på din arbetsplats. Det gör du och du möter de utmaningar som dyker upp tidigt i oktober med lugn och tålamod. Du är inne i en lång period av inlärning. Du blir klokare och mer vidsynt allt vartefter tiden går. Hela oktober och november är du den person andra kan vända sig till när problemen hopar sig. Du ser på djupet och förstår stora förändringars inneboende potential – även för egen del. Planerar du för större skiftningar i ditt eget liv är november den tid bäst lämpad för reflektioner och den senare delen av november och december för att bestämma i vilken riktning du vill gå. Ekonomiska frågor ingår säkert i de planer du nu smider. Oxar födda 23-27 april har fått nog av konventioner och vill bryta sig loss och gå sin egen väg. Minns denna tid! Den är mycket speciell. Du visar fram din originalitet. Du skapar, inte minst en ny livsstil. Din styrare, Venus, kallar dig till äventyr under november och december. Det hinner du säkert med trots att andra pockar på din uppmärksamhet. Känner du att du måste vara hemmavid se då till att anmäla dig till en kurs. Du behöver uppleva något som inte rör din vanliga vardag. I relationer ökas intensiteten mot slutet av november och in i december. Du kliver in i rampljuset och får uppmärksamhet. Bibehåll den lugn du som Oxe är så väl känd för.


Tvillingarna

Inledningsvis är det fokus på hjärtefrågor. Du vill påverka utvecklingen i en viss riktning men det är inte säkert att du får som du vill. Koppla av och låt energierna flöda fritt. Då landar du rätt. November lovar okomplicerade relationer som du njuter av. Alla Tvillingar känner av reslusten i år. Är du född 10-21 juni är impulsen att resa mycket stark. Samma inflytanden drar dig in i böckernas värld. Vill du skriva en egen bok? Då är tiden inne. Arbetsrelaterade frågor är en hög prioritet hela oktober, november och in i december. Du kan ha svårt att välja mellan olika alternativ men mot slutet av november börjar du förstå hur du vill att situationen ska utvecklas. Kraftfulla energier råder! Under samma period lägger du ner krafter på allt vad hälsa och sunt leverne heter. Du vill vara i toppform när du går nya utmaningar till mötes. Du är rustad med de nödvändiga resurserna för att skapa bestående förändringar i ditt liv – sådana som du planerat för under flera års tid. En inre kraft finns som manar dig framåt och djupare. Det är inga små vardagsfrågor du intresserar dig för! All resurser, andliga och materiella ska till för att ro dina planer i land. I december är du nyfiken på alla de nya kontakterna knyter. Livliga diskussioner ger dig stimulans. Du möter många som är beresta och belästa. Det gillar du!


Kräftan

Det finns mycket att göra hemma i början av oktober. Du vill att det ska vara fint och att harmoni ska råda. En del mothugg kan du räkna med vad gäller några av dina planer. Kompromiss är nyckeln till goda relationer. Större delen av årets fjärde kvartal handlar om kärlek, barn, din fritid och kreativitet. Du lägger ner hjärta och själ på ett eller flera av dessa områden. Här hittar du din identitet just nu. Här kretsar dina tankar! Dynamiska kontakter är dina under kvartalet. Du utväxlar djupare tankar och idéer med andra. Någon annan får prata om väder och vind! Du har möjlighet och påverka andra i en positiv riktning i livet men samtidigt påverkas du och du märker att du mognar som människa. Det blir en konstruktivt ömsesidig utveckling. Inom arbetet råder det fortfarande ett möjligheternas tema. Du har chansen att arbeta med sådant som känns spännande och lärorikt. Dessutom har du en frihet inom arbetet som inte funnits tidigare. Alla Kräftor har varit inne i en period av stark personlig utveckling under en del år, inte minst 2019. Kräftor födda 12-16 juli vet att nu är det stor saker på gång. Det är slut på en fas i livet och början på något alldeles nytt med nya utmaningar och glädjeämnen. Att du är pånyttfödd går inte att ta miste på. Ditt nya jag bekräftas av din omgivning!


Lejonet

Lejon födda 23-29 augusti märker att tiden för kreativa förändringar står för dörren. Du kan känna en rastlöshet och en ovilja att fortsätta i samma livsmönster som tidigare. Känn dig fri att ägna dig åt det som speglar ditt unika jag. Känner du att du behöver hitta nya mål i livet så gör det! Det kan handlar om din karriär eller ett annat område som intresserar dig. Det nya du gör kommer att väcka uppmärksamhet. Kvartalets inflytanden riktar sig även mot hem och familj. Vad är det som behöver rustas upp? Det kan handla om både fysiska föremål och relationer! Du kan fundera över vad som behövs för att du ska känna trivsel. Tankar går fram och tillbaka men innan årets slut är du klar över hur du vill ha det. Arbeta och hälsa fortsätter att vara ett livsområde där din anpassningsförmåga sätts på prov. Det är en kravfylld uppsättning inflytanden som finns just nu men ändå mycket lärorika. Du gör en stor insättning i ”erfarenhetsbanken”. Vid årets slut har du goda möjligheter att hitta en ny tjänst om det är det du vill ha. Samtidigt riktas din uppmärksamhet på vad du behöver för att känna att du är i god form – den goda formen du vill ha när du går in i en ny vardagssituation. Årets sista kvartal fortsätter, som tidigare i år, att lova mycket nöjen. Det är alltså inte bara en fråga om slit och släp! Barn skänker stor glädje, du roar dig kungligt – förstås, och njuter av att känna dig högt älskad.


Jungfrun

Jungfruns styrare, Merkurius, inleder kvartalet med en resa genom Skorpionens tecken. Dina tankar rör sig på ett djupt plan och du strävar efter en djupare förståelse av det som händer runt omkring dig och i världen. Måla inte upp en mörk bild i ditt inre utan se det som händer som en process som pågår i vår kollektiva utveckling. När vi ser det som felar är vi rustade att arbeta mot en ny tid. I ditt eget liv kanske det finns turbulenta inslag just nu. Du vill vara med som en lugnande, helande kraft och det kan du mycket väl vara. Du delar andliga och känslomässiga resurser med andra. På ett materiellt plan kanske du också delar med dig men dessutom känns det angeläget att ”se om ditt eget hus”. Upplysningens tid har nyss börjat för alla Jungfrur. Det kommer in så mycket ny information och nya infallsvinklar på sådant du alltid varit intresserad av. Många stimulerande kontakter kommer från olika håll – både när och fjärran. Böcker och resor ger alltid intellektuell och andlig stimulans. Hjärtefrågor: barn, kärlek och din kreativa ådra är områden som står för en omfattande utveckling. Du behöver, och vill, fokusera på det som hjärtat längtar efter att uttrycka. Detta är inget nytt utan har varit framträdande frågor en längre tid. Vid årets slut utvidgas ditt intresse och engagemang. Är du född 14-19 september känner du tar stora steg framåt i din utvecklig på dessa områden men alla Jungfrur märker att barn, kärlek och kreativitet tar en allt större plats i livet. Du utvecklas när du ”leker”.


Vågen

Du är i fin form när kvartalet börjar. Du sprudlar av energi och entusiasm inför nya möten och utmaningar. Du är orädd och visar dig vara en äkta handlingsmänniska. I början av november möter ni födda 8-19 oktober krävande uppgifter så här gäller det att lägga manken till. Den envishet du då uppvisar kan både hjälpa och stjälpa. Granska dina motiv i olika sammanhang. Att ses som duktig är viktig just nu men se också till att du väljer dina åtaganden med omsorg! Vågens styrare Venus, uppehåller sig i Skorpionen merparten av oktober. Då är du som mest passionerad och vill ha bevis för att du är högt älskad. Ingen kan ersätta dig! Oktober och november intresserar du dig för ekonomiska frågor. Du vill veta vilka resurser du har och hur du bäst kan förvalta dem. Under november kan du ha anledning att ändra dig när det gäller en ekonomisk fråga. Var konservativa när du planerar och ”spika” inget förrän slutet av november. Kvartalet lovar fortsatta kurser och resor. Du tänker globalt och intresserar dig än mer för frågor som rör livssyn och värderingar. Kanhända att du träffar likasinnade som du kan utbyta kunskaper och insikter med. Mot slutet av året ökar familjefrågor i vikt. Vilka förändringar står på lut som förbättrar och vidgar familjeförhållanden och boendet? Du får gynnsamma inflytanden!


Skorpionen

Om kvartalet börjar like hackigt på kärleksfronten blir det desto lugnare redan efter första veckan i oktober. Dina relationer då är mer djupgående och stabila. Du vet vilka du kan räkna med. Nya kontakter finns med i bilden och allt vartefter veckorna går märker du hur väl du trivs med din partner såväl som andra du har kontakt med. Alla Skorpioner fortsätter att möta mäktiga krafter som ifrågasätter dina uppfattningar om hur saker och ting här i livet förhåller sig. Det är stora ord men under en lång period som ännu inte är slut utvecklas du rent mentalt. Dina tankestrukturer ändras, helt enkelt. Gamla föreställningar försvinner när nya kunskaper och erfarenheter slår rot i ditt sinne. Den innevarande tiden är som klippt och skuren för studier och att skap ett större nätverk av kontakter. Vill du själv vara den som presenterar ny information eller samverkar med andra för att nå ut med ett budskap så tveka inte. Under oktober och november är du speciellt kontaktsugen och kanske lite rastlös. Gör upp planer för vad du vill göra eller lära dig sen se hur dina ansträngning ger resultat framåt slutet av november och i december. Skorpioner födda 26-29 oktober har det väldigt spännande nu när frihetsplaneten Uranus blickar mot dem. Du markerar din individualitet. Samtidigt väcks ditt intresse för sociala frågor såväl som alternativa sätt att se på livet


Skytten

Skytten

Vilket år det har varit med Jupiters gynnsamma inflytande i just Skyttens tecken – där Jupiter faktiskt hör hemma. Det har varit ett expansivt år med ett flertal äventyr och därmed vidgade vyer. Jupiter rör sig vidare till nästa tecken, Stenbocken, i december. Det betyder inte att äventyren försvinner för det gör de aldrig för en Skytt. Däremot blir det större fokus på att uppnå andra, konkreta mål du har satt för dig själv. Det kan innebära att du frivilligt begränsar dina aktiviteter för att lägga mer krut på ett eller vissa projekt du har på gång som du tycker är extra viktiga. Venus i Skyttens tecken i november lovar positiv uppmärksamhet. Det lovar också en större kontaktyta som blir ömsesidigt givande. Vad mer kan man begära av livet? Du unnar dig mycket gott men det kan bli lite sig problematiskt om det visar sig att du nu behöver köpa kläder i en större storlek eller att du spenderat mer än du hade tänkt! Ditt förhållningssätt till det materiella är fortsatt i utveckling. Du blir allt mer medveten om att du lever i din kropp här på jorden. Naturen och det naturen ger oss för vår överlevnad tar du inte för givna. Ekonomin är också med under rubriken ”materiellt”. Inflytandet antyder inte hurdan ekonomin är, endast att förhållningssättet är under utveckling. Oktober och november är goda tider att reflektera över den riktning livet nu tar. Du arbetar inåt även om både oktober och november samtidigt, och lite paradoxalt, talar för mycket umgänge i vänners sällskap. Du kräver mycket av dig själv i lag med andra och ser hur gemenskapen bidrar till ömsesidig utveckling.


Stenbocken

Stenbocken

Det är hög tid att visa dig ambitiös i karriärsammanhang. Hela oktober och en stor del av november tyder på att du strävar uppåt och vill åstadkomma förändringar. Kan hända att du i början av november slutgiltigt bryter dina rutiner och satsar på något nytt. Årets sista kvartal erbjuder utmärkta inflytanden om du vill föra fram kreativa eller andliga budskap. Du är enormt inspirerad. Alla Stenbockar kan förmedla något som inspirerar eller är till hjälp för andra. Källan till detta ligger inombords och väntar på att få se dagens ljus. När december kommer, gör även en tid av personlig expansion men detta är bara början! 2020 blir ett rikedomens ord i vid bemärkelse. Är du född 22-29 december anar du redan vad som står för dörren. Du känner hur nya möjligheter börjar komma din väg. Kärleken får en skjuts framåt. Barn skänker stor glädje och du skapar från djupet av ditt hjärta. Alla Stenbockar har upplevt starka energier under ett flertal år. Sista kvartalet 2019 erfar ni födda 5-13 januari att livet står långt ifrån stilla. Planer formuleras och följs upp tills de nya tar manifest form. Du visar disciplin och uthållighet. Du känner att din integritet står på spel. Varken du eller ditt liv kommer att vara sig likt när perioden är över. Du är född på nytt! Oktober och november kallar både unga och gamla dig sin vän. Du fungerar väl i lag och tar dig villigt på dig ett större ansvar.


Vattumannen

Har du inte börjat motioner mera kanske du börjar gör det, detta sista kvartal 2019. Du behöver ut och röra på dig: promenera, spring eller rid på en häst, men rör på dig. Tänker du i större sammanhang kanske du reser bort. Kvartalet talar för en önskan att känna sig fri men också att insupa inspiration. Hitta de rätta källorna! Planeten Mars riktar sin uppmärksamhet mot Vattumän under sista delen av november och under hela december. Du vet vad du vill och kämpar för att få din vilja igen. Du vågar rätt mycket dessutom. Gå försiktigt fram om du vill förhindra en konflikt. Hösten ser dig djupt försjunken i tankar kring vad du tycker är allra viktigast i livet. Vissa inslag i vardagen tycker du behöver rensas bort. Fråga är bara vad du behöver eliminera. Du är jordad samtidigt som din intuition är på topp. Därför fattar du de rätta besluten när november lider mot sitt slut. Vänskap och laganda är centrala teman för Vattumänn. Hela året har varit en tid då vänskapskretsen har vidgats och många av er har valt att engagera er i någon form av rörelse eller grupp som speglar era intressen. Sista kvartalet är inget undantag. Faktiskt kan november och december se en ökning i vänskapskapitalet. Åter blickar du som Vattuman in i den andliga verkligheten. Oberoende av yttre omständigheter är du aldrig ensam. Du förstår mer och mer av livet intuitivt och behöver inte alltid förlita dig till intellektet. Det är en fantastisk värld som öppnas för dig.


Fiskarna

De flesta av er har redan skördat karriärframgångar 2019. Har du inte det så tänk på att året ännu inte har nått sitt slut! Är du född 5-20 mars har du fortfarande goda möjligheter att uppnå nya mål. Under oktober och november kretsar tankarna till framtida investeringar, förmodligen tillsammans med en partner. Samtidigt kan olika former av samarbete komma under luppen. Status quo fungerar inte längre och relationer behöver anpassas efter nya förhållanden. Det gäller mest i vänskaps- eller lagsammanhang. Förnyelse är nyckelordet. Är du född 5-7 mars är du inne i en känslig period. Tillfället är gott för att utveckla dina andliga förmågor. Du längtar bort ifrån vardagen och kan ta din tillflykt till musiken eller konstens värld. Du kan även välja Neptuns väg – till havet. Helst ska du inte ta på dig offerkoftan när det världsliga gör sig påmind eller när saker och ting inte utfaller till din belåtenhet. Även motgångar bär på ett löfte om utveckling. Under en lång tid har de ovan nämnda vänskaps- och lagsammanhangen varit under stark utveckling. Det handlar om att vara en individ i ett kollektivt sammanhang – litet eller stort, med vuxna eller barn. Det är inte alltid en lätt uppgift, speciellt med de influenser som funnits och som fortsätter en tid framöver. Räkna med att du blir påmind om temats betydelse i ett nytt sammanhang vid årsskiftet. Du visar upp ett vasst intellekt hela hösten. Du gör intryck men räkna med att ändra åsikt i en fråga framåt slutet av november.




Årshoroskop för 2020


Väduren

Dina ambitioner är högt ställda inför det kommande året. Redan vid årsskiftet smider du planer. Du vågar tänka stort och planera stort men ändå förbli jordad. Du får lön för mödan och känner dig optimistisk inför det 2020 bär med sig. Vädurar födda 10-14 april erfar de djupaste förändringarna inom karriären eller om det är något annat du vill förverkliga under din livstid. Det är nu det händer! Stor fokus på karriär och olika former av självförverkligande till trots, växer hemmet i betydelse. Det kan vara så att dessa två livsområden inverkar ovanligt stort på varandra. Det är så det ska vara i år och resultatet blir att du ser tydligare värdet av dem båda. Din styrare Mars inleder året i Skorpionens tecken och då råder de starka passionerna men inte bara inom kärleken. Du vet vad du vill och låter dig inte stoppas. Vid tillfälliga nederlag visar du att du är som Fågel Fenix – du reser dig ur askan. Senare delen av mars får du åter igen visa prov på styrka och uthållighet. Hängiven dina uppgifter och fokuserad visar du att du kan flytta på berg. Obs alla Vädurar! Under 2020 kommer Mars att uppehålla sig mycket länge i ditt tecken. Det börjar 29/6 och fortgår resten av året. Då finns energi i kvadrat. Du lägger i den högsta växeln och kör hårt framåt. Du vågar ta initiativ och visa upp ditt mod och din pionjäranda. Om saker inte rör sig i den takt eller i den riktning du vill under september och oktober, ha tålamod. Efter mitten av november ser du att energierna flyter som de ska igen och du kan se hur det du påbörjat nu fullbordas. Innan 2020 lider mot sitt slut blir du allt mer medveten om hur viktigt lagandan är. Du söker dig till olika grupper med unga, gamla eller de där emellan. Du vill verka för gruppens bästa. Det är tillsammans ni åstadkommer under! Det kan vara praktiska, andliga, sociala eller kreativa krafter ni samlar och manifesterar. Räkna med att de insatser du gör nu bara är början på sådan du kommer vara involverad i under många år framöver.


Oxen

Är du född 22-29 april väntar spännande tider. Året blir en tid av uppror då du vill träda fram i all din personliga prakt. Andras förväntningar på dig får vänta till den tid du är mer benägen att lyssna på goda råd från din omgivning. Du vill allra helst hitta en ny väg framåt i livet. Det råder ingen tvekan att du gör det. 2020 är också året du söker svaren på de stora livsfrågorna. Det är ett år av sanningssökande. Vad är det som är rätt och fel? Finns det en gud? Det kan hända att du vidgar dina horisonter och reser mer och längre. Du kanske vill utbilda dig. Du blir allt klokare och många kommer att vända sig till dig för att höra hur du ställer dig i olika frågor. Sommaren inleder en mycket speciell tid för dig som varar till årets slut. Att utvecklas andligt och kreativt blir mycket viktigt. Även den känslan att du är en del av en större helhet. Du förflyttar dig bort från den materiella, vardagliga verkligheten och kanske också in i en värld där du kan inspirera eller hjälpa andra. Du blir mer lättrörd än vanligt och inspirerad av de människor och miljöer du befinner dig i. Eventuellt vill du vara lite mer för dig själv emellanåt för att ladda om. Det du upplever nu på ett inre plan gör dig redo för en kraftig nystart när detta inflytande passerat. Tillbaka till den materiella verkligheten: april till början av augusti figurerar ekonomin starkt. Speciellt under maj och juni funderar du på hur du ska prioritera dina utgifter. Vad vill du lägga pengar på? Det är så klart en värderingsfråga och de kan du revidera. Naturen kallar också. Du tänker på att du lever i kroppen här på jorden med allt vad det innebär av sinnliga upplevelser som väntar på dig. Se fram emot fantastiska möjligheter på karriärfronten. Vid årets slut står du på prispallen. Du skördar frukterna av dina tidigare ansträngningar. Vill du prova på något nytt kommer erbjudanden vid årets slut eller i början av nästa! Det är två planeter som gör sitt inträde i den delen av horoskopet som förknippas med karriär och/eller självförverkligande. Vilka drömmar har du? Se dem bli verklighet inom kort.


Tvillingarna

Som Tvilling har du säkert märkt att du har varit ganska känslostyrd året som gått. Det fortsätter 2020. Känslorna mer än intellektet styr dina handlingar. Det kan delvis bero på att du har stått i beredskap och kanske fortfarande står i beredskap att göra stora, bestående förändringar i ditt liv och det är klart att då väcks många känslor till liv. För övrigt brukar du låta intellektet ha ”sista ordet” men inte nu. Vardagen behöver ses över. Du behöver nya rutiner och de står för dörren! Det är en intressant utveckling och det du sysslar med framöver kommer att föra dig djupare in i människors liv och resurser. Där kan du göra stor nytta. Du bistår andra i kraftiga återuppbyggande processer – en stor uppgift som du gärna tar dig an. Venus uppehåller sig länge i Tvillingarnas tecken i år, från början av april till slutet av första veckan i augusti. Relationer, inte bara personliga, men också i största allmänhet blir ett hett ämne för dig. Vad söker du i en relation? Hur väl stämmer dina nuvarande relationer överens med det du känner att du behöver? Behövs rättelser i dina relationer gör du dem mot slutet av juni eller i juli. Då har det hela klarnat. Framtidsplaner inte bara pockar på uppmärksamheten utan riktigt ropar på den. Det känns som nu eller aldrig! För att ro dina planer i land behövs djupgående förändringar som du är beredd att vidta. Och du kan visa dig ganska rebellisk om någon vill ha dig kvar i gamla mönster. En del av det du vill göra resulterar i ett helt nytt kontaktnät inte bara med enskilda individer utan också med grupper av, för dig, likasinnade. April till maj ser dig på resande fot eller i full färd med studier. Ditt intellekt skärps. Du lär dig mycket och erfar mycket. Det du tycker dig veta är du beredd att berätta för andra och att svara tydligt om och när du ifrågasätts. Mot slutet av året är du åter intresserad av allt som finns där ute i världen – eller bara i kunskapens värld. Du känner dig fri. Gå utomhus åtminstone! Känn vinden i håret och gärna i sällskap med våra vänner, djuren. Du inleder en period som anger tonen för flera år framöver.


Kräftan

Showen har redan börjat och fortsätter året ut! Är du född 14-17 juli förstår du säkert vad jag menar. Utvecklingen rullar på obehindrad och det blir ett år av dynamisk utveckling. De inflytanden som finns pekar främst på relationer – hur du och din omvärld förhåller er till varandra. Naturligtvis är personliga relationer dem som starkast speglar hur utvecklingen ser ut på detta livsområde men andra människor du möter är en stor del av det hela. Redan vid årets börjar ser det ut som om du agerar som talesperson för en eller flera andra. Din ”publik” i livet ser ut att växa och du möter många som har sin hemvist i andra miljöer än din egen. Det blir spännande och ömsesidigt givande. Förmörkelser 10/1, 21/6 och 5/7 placerar dig i strålkastarljuset. Från sommaren och resten av året är din ställning har i livet, rent allmänt, föremål för riktad uppmärksamhet. Du kämpar för att bli sedd, hörd och respekterad. Visa god disciplin och uthållighet så kommer erkännandet. Vila där emellan är inte heller helt fel. Du kan känna dig lite pressad stundvis och då kan det vara bra att meditera, lyssna på musik och befria dig, åtminstone för en stund, från världsliga krav. April till och med början av juni är lämpad för just detta. 2020 ger dig möjlighet att vara den som läker, i ordets vidaste bemärkelse. Kanske även du behöver läka lite. Chiron – healern – står högt i horoskopet under året. Även i år kommer lagarbetet i fokus. Du agerar i grupp vare sig det är på arbetsplatsen eller på fritiden. Dina sociala intressen ökar och du gör det du kan för att vänner eller grupper du är engagerad i ska fungera så bra som möjligt. Ungdomar söker sig till dig för stöd och uppmuntran och det kan du ge. Våren gör dig uppmärksam, igen, på att livet är föränderligt. Det finns aspekter av livet som tonar bort för att lämna plats åt något nytt. Du tänker alltmer på hur det som ändras runt omkring dig speglar dina egna inre processer. Våren får också dig att tänka mer kring vilka resurser du besitter, både känslomässiga och materiella. Det du funderar på under våren återkommer vid årets slut och då behöver du göra en ordentlig inventering av allt detta. Augusti och in i september står Venus i Kräftans tecken. Det är ett kall till att värna om dina käresta och att för egen del ta det lugnt och njuta av det goda livet erbjuder. Då är du en god värd för dem som kommer från när och fjärran.


Lejonet

Året blir ett då du väcker uppmärksamhet genom att helt byta spår och ge dig iväg på nya äventyr. Andra ser på dig med förundran och kanske lite avund. Lejon födda 25/7-1/8 är först ut med detta. Framför dig ser du nya möjligheter att visa upp dina talanger och färdigheter. Goda förutsättningar finns att hitta nya sysslor som känns viktiga och betydelsefulla både för dig själv och andra. För alla Lejon är arbete/sysselsättning och hälsofrågor livsområden som står för en kraftfull utveckling. På hemmafronten händer också en hel del. Har du inte redan gjort större förändringar, står de för dörren. Kanske ändras familjekonstellationen. Du kanske har känt eller känner under året att det är mycket som behöver rensas undan. Ett nytt kapitel i livet påbörjas även på detta livsområde. April och maj växer din kontaktyta. Du har mång möten, förhandlingar, diskussioner o s v och känner att du behöver vara på alerten för att allt ska falla väl ut både för dig och din motpart. Samtidigt går ditt sociala liv på högvarv. Alla lägger märke till dig och du får ditt lystmäte av uppmärksamhet. Från sommaren och till årets slut känner du dig reslysten. Under perioden hinner du se mycket av världen. Du får en mängd ny information och av det slaget som verkligen inspirerar dig. Du kan även känna att det du upplevt är sådan som du vill dela med andra. Kommer du inte utanför landets gränser kommer inflytandet till uttryck i form av mer fysisk aktivitet – långa promenader, Qi Gong, träningspass på gymmet. Du behöver – och kommer att – rör på dig mer. Vänskap blir allt viktigare under våren och sommaren. Gamla och nya vänner finns. De bor nästgårds och de bor på andra sidan jordklotet. Du märker allt vart eftersom vilken skatt goda vänner är. Du hittar även grupper av människor som delar dina intressen och du märker hur den dynamik som finns i gruppen ger dig nya krafter. Innan årets slut har viktiga skiftningar i livet ägt rum. Framöver är det de personer du har i någon form av nära samarbete som kommer i fokus.


Jungfrun

Det blir ett härligt år för dig som Jungfru. Jupiter, den Stora Gynnaren, gör sitt inträde i den delen av Jungfruns horoskop vi förknippar med barn, skapande aktiviteter och kärlek. Med andra ord, hjärtefrågor. Chanserna att hitta en underbar kärlekspartner ökar. Likaså intresset för barn. Du vill att livet ska vara mer av en lek 2020 istället för en fråga om förpliktelser. Just detta, sistnämnda, är egentligen Jungfruns ”melodi” och inte att förakta men i år är det fritid och kärlek som står högst upp på prioriteringslistan. För att njuta som allra mest behöver du kanske förflytta dig ut ur din vanliga miljö – genom böcker, resor eller ut i naturen. Vänta dig problemfria stunder. April och maj måste du dock lämna lite utrymme för praktiskt tänk. Eventuellt känner du dig lite stressad av löften som måste infrias på jobbet. Kanske du även fokuserar på din hälsa mer än vanligt. Maj till första veckan i augusti står Venus högst upp i ditt horoskop; Venus som främst bär på ett relationstema men också med fokus på det vackra, sköna. Det går inte att undgå uppmärksamhet! Du visar upp din goda smak och kreativa förmågor. Du vill också att alla ska komma väl överens och föregår med ett gott exempel då du visar dig kärleksfull och generös mot alla. Det är lätt för dig just nu att ösa kärlek över andra när du själv är mottagare för stora mått kärlek. Enda smolken i bägaren finns under del av maj och i juni då du har anledning att stanna upp lite och lösa ett problem längst vägen vilket du gör mot slutet av juni. Då kan du välja att lämna en relation eller situation där du inte kommer till din rätt. Från sommaren och till årets slut finns transformativa inflytanden. Du gör en djupanalys av människor och företeelser och kommer fram till ett svar om vad de betyder för dig och därmed ökar din självkännedom. Du intresserar dig för frågor kring liv och död och detta kan även manifesteras i något så banalt som att göra sig av med materiellt extra bagage (döda ting)! Utrensning behövs i garderober, lådor, rörinstallationer och inte minst i vanemässigt beteende. Det intressantaste blir när du alltmer närmare dig ockulta frågor. Arbete och hälsa blir det tongivande temat i slutet av 2020.


Vågen

Hemmiljön och familj är fortsatt fokus för starka energier under 2020. Det som händer i roten av livet har influerats av långsamma planetenergier i flera år och det fortsätter i år med tilltagande kraft. Det kan handla om en flytt, renoveringar eller släktingar vars liv och öden påverkar dig. Hemmet fungerar som ensprångbräda ut i livet. När vi står starkt på denna språngbräda går vi starkt ut i livet. Nu och under år som gått håller språngbrädan på att byggas om kan man säga. Helt nya aktiviteter och erfarenheter upplever du just inom hemmet och inom familjen. Tänk ordet förnyelse i sammanhanget. Med början under sommaren och året ut stiger temperaturen på relationsfronten. Det kan naturligtvis vara en fråga om en fast relation men även om alla de människor vi möter och speglar oss i, i vardagen. Du kan känna att du behöver vara stark och kämpa för dina rättigheter. Du kan också vara i en situation där du möter många nya människor och du vill förstås göra ett gott intryck. I september och några månader framåt märks att energierna är aningen trögare. Ha tålamod och framtvinga inget utan vänta till november för att skrida framåt i olika angelägenheter. April är en tid då kärleken blomstrar. Du njuter också av att umgås med ungdomar och att ta vara på din fritid. Hela våren och sommaren bär på ett tema av att komma loss ur vardagen – ovan tolkning om hem och familj till trots – och det är upplagt för resor, kurser och att vistas ute i det fria där du kan röra på dig utan att möta dörrar och väggar. Din styrare, Venus, stannar i Tvillingarnas tecken från april till tidigt i augusti. Då märker du att du blir mer kontaktsugen, nyfiken på nya människor och det de har att berätta och att stilla din nyfikenhet i största allmänhet. Du kan bli som spindeln i nätet i sociala sammanhang; den som håller alla informerade. Lite av en mångsysslare med andra ord. Maj och juni talar för en paus i en viktig relation. Du behöver tid att fundera över den riktning relationen tagit och hur du ska förhålla dig till en ny situation. Det kommer du att veta vid juni månads slut eller i början av juli. December presenterar inflytanden som kommer att vara högaktuella under nästa år: barn, kärlek, kreativitet, fritid – de hjärtefrågor som omnämndes ovan.


Skorpionen

Fortsätt under 2020, som du gjort på senare år, att finslipa dina kommunikationstalanger. Du är inne i en lång process där det som händer på ”hjärnkontoret” håller på att omvandlas. Du tänker i annorlunda banor och får både en och fler aha-upplevelser. Det kommer att speglas i de böcker du läser, kurser du går på eller resor du företar dig. Du växer mentalt. 2020 tar du stora kliv framåt. Du blir en alltmer spännande samtalspartner. Du fortsätter att bryta ny mark på relationsområdet. Relationer, en eller fler, vill du ha men inte på bekostnad av din frihet. Eventuellt söker du dig till personer som är lite originella. Du upplever dem som uppfriskande. Traditionsbundna individer gör sig icke besvär. Från sommaren och till årets slut känner du dig tvungen att se till livets nödvändigheter och med det menar jag dina förpliktelser och din hälsa. Du kanske börjar på träningsprogrammet du länge tänkt på eller dieten som kommer att främja din hälsa. Kroppen behöver skötas som mycket annat här i livet. Förpliktelser handlar främst om arbete vare sig det är hemma eller på en arbetsplats. Det finns tydligen mycket att göra och du är perfektionisten även under tidspress. Du är mycket effektiv och gör din plikt fastän du förstår att du inte kommer att få stora mått uppmärksamhet för din insats. Relationers djupare innebörd upptar dina tankar på våren och sommaren. Det kan handla om relationer i ditt eget liv eller de du möter genom litteraturen, till exempel. Du blir något av en psykolog eller forskare i ämnet. Har du barn kanske du tänker extra mycket på dem och hur du kan hjälpa dem hitta den bästa vägen framåt i livet även om det ibland känns som om du inte har mycket kontroll eller förmåga att påverka. Du ömmar för dina barn men även andra i världen som saknar olika former av stöd. Februari och mars ser du till att roa dig. En möjlighet till återkoppling till en gammal kärlek finns. Vad gäller kärleken är det rosenfärgade moln som fortfarande råder dock har du möjligheter under året att hitta någon du kan bilda en stabil relation med. Årets slut pekar på ny fokus inom både karriär och hemmet.


Skytten

Skytten

Redan tidigt 2020 går Mars in i Skyttens tecken och det talar för en hög energinivå att påbörja året med. Tålamodet kanske inte är det bästa men du får saker ur händerna. Januari och merparten av februari är inte tiden att ligga på sofflocket! Det vill du inte heller. Du smider planer och inleder en del nya projekt. De flesta av dina aktiviteter riktar sig utåt men ett ansenlig mått av energi riktar sig till hemmet där det tycks finnas behov av insatser för att skapa förbättringar eller mer trivsel. Våren och sommaren ser dig ute bland folk. Du ler stort och visar fram dina bästa sidor i möten med andra, och de blir många. Du kan återknyta med personer du umgåtts eller arbetat med tidigare. Ibland finns det gammalt groll som behöver redas ut vilket du gör under sommarens gång. Samarbete är ett nyckelord för just våren och sommaren i alla sammanhang. Förhållandet till den materiella världen är väldigt mycket i fokus och det fortsätter år framöver. Jorden vi lever på, naturen och maten är högintressanta. Likaså ekonomiska frågor, men i år kommer även planeten Jupiter in i samma del av horoskopet som varit föremål för utveckling i frågorna och då växer allt detta i betydelse, förmodligen på ett sätt du upplever som positivt. Under sommaren tar din kreativitet fart. Starka krafter gör sitt inträde då och det finns oerhört mycket du vill göra. Du kan måla, sjunga, dansa eller skriva, till exempel. Rutiner är ointressanta! Även kärleken blomstrar. Finns det hinder längst vägen har du kraften att ta dig förbi dem. Du växer genom dina erfarenheter på kärlekens område där det även finns healingenergier. Speciellt mellan september och in i början av november kan du känna att utvecklingen inte går framåt. Egentligen pausar den ett tag så att det inre arbetet hinner ikapp den yttreutvecklingen. Många Skyttar har redan sett betydande förändringar i sin arbetssituation. Även i fortsättningen blåser uppfriskande vindar. Scheman, kollegor och annat som hör arbetet till vill inte riktigt landa. Det är bara att anpassa sig till en föränderlig situation. April och maj kläcker du många idéer och börjar planera för kommande aktiviteter. När december kommer får du dynamiska inflytanden då alla dina idéer och projekt får en allt tyngre genomslagskraft som fortsätter nästa år.


Stenbocken

Stenbocken

Wow! Vilket år det blir för dig som Stenbock. I år går planeten Jupiter in i Stenbockens tecken och stannar kvar nästan hela året. Detta inflytande strålar samman med övriga planetenergier som redan finns i ditt tecken. Jupiter är känd som den Stora Gynnaren och skapar möjligheter för utveckling på flera fronter. Egentligen bär Jupiter på ett tema av frihet och vidgade kunskaper så vad du än gör får du tillgång till detta. Stenbockar födda 12-20/1 vet verkligen att de lever. Det händer otroligt mycket och utvecklingen har nått ett högt tempo. Visst ingår ett ökat ansvar i det hela med belöningen kommer. Allt tar sin tid och det brukar du förstå. För många Stenbockar innebär året en helt ny livsstil. Det är transformativa energier i omlopp. Eftersom sju av elva förmörkelser 2019-2020 äger rum i ditt tecken innebär att du får mycket uppmärksamhet. Du gör intryck och det förändrar ditt liv och andras. I början av året är det dock en bra idé att ta det lite lugnt. Du behöver ladda batterierna och smälta förra årets intryck och aktiviteter. När planeten Mars går in i Stenbockens tecken 17/2 är du åter redo att skrida till handling. Hela februari är du i farten och visar att med dina krafter kan man åstadkomma det mesta. Du håller ut och visar tålamod och ger inte vika när du vet att du har rätt och möter motstånd. Hemma kan du behöva ta fram verktygslådan. Det verkar finnas en del i behov av reparation. Du lägger krut på hemmet och familjen från sommaren och till årets slut. Det är livliga energier men även här behöver du kämpa för att hinna med och behålla ett mått av kontroll över det som händer. Mitt i allt ovan, glöm inte bort din kreativa ådra. Den behöver komma till uttryck under året och gör förmodligen det. Du sitter inne med många spännande idéer. Dela med dig av dessa! Barn är också en källa till inspiration och styrka när du behöver den. Mellan april och augusti har du anledning att fundera över din arbetssituation. Kanske du känner att det är läge för en förändring. Kanhända att du fattar ett beslut framåt slutet av juni eller i början av juli. Du vill även ha tid över för träning, till exempel – sådant som främjar ditt fysiska välmående.


Vattumannen

Vänskap är ett nyckelord för dig som Vattuman och året börjar med fokus på just detta. Det är inget fel på engagemanget och du tar dig tid att ge speciell uppmärksamhet på vänner som behöver ditt stöd just nu. Även i andra sociala sammanhang visar du att du är en kraft att räkna med. Du har en förmåga att få alla att känna sig välkomna och att ni med gemensamma krafter kan utföra stordåd. Som tidigare år fortsätter du att utröna vad som finns hos dig och andra på ett andligt plan. Du tränger djupt in det andliga, gränslösa. Du ser bortom det uppenbara. Allt vart eftersom öppnar du dig till andliga och kreativa krafter. Det du upplever kan utmynna i ökad kreativitet. Musiken, dansen, konsten, lockar. Eventuellt söker du dig till havet som symbol för det till synes ändlösa, och ogripbara vattnet. Tid i avskildhet kan du känna att du behöver nu mer än tidigare. Intresset för praktiska göromål är inte så stort. Omfamna energierna under året. Även om ovan inflytande kommer att ligga kvar efter 2020 kommer du, vid årets slut, att förstå att en ny dag gryr. Du står inför nya och rika erfarenheter – en ny vardag med nya livsomständigheter. Räkna dock med att april och maj kommer att locka dig in i mer utåtriktade sammanhang då planeten Mars går in i Vattumannens tecken. Detta blir ett kall till ökad aktivitet. Du vågar ta för dig och visa upp den kraft du besitter. Du kanske inte är lika kompromissvillig under den tiden då du har klart för dig vad du vill ha och hur du ska gå tillväga för att få din vilja igenom. Du kämpar på. Våren och sommaren blir en tid av mycket varma känslor. Kärleken är den som betyder dig mest. Du vill älska och uppleva goda tider. Sommaren och till årets slut är du inne i en period då du vill röra på dig extra mycket. Kanhända du rör dig mest inom kända områden men du kan också vilja upptäcka det som finns på mer avlägsna platser. Förmodligen har du många du behöver eller vill kontakta och du lägger ner mycket energi på att berätta och förklara. Starka krafter lägger du ner på att förmedla dig på ett eller annat sätt. Vattumän födda 23-30/1 behöver se till sina framtidsplaner: dags för förnyelse både hemma och inom övriga livsmål


Fiskarna

Knappt har året början innan du ger dig i kast med att säkra och stärka din plats på jobbet. Du är ambitiös och vill ta steget vidare inom ditt gebit. Det kan även handla om något annat som är mycket viktigt för dig som du vill ska manifesteras. Du vill höja din status i något sammanhang och du är villig att ta till strid för din sak. Senare delen av februari aktiveras frågor kring barn och olika sociala sammanhang. Detta är livsområden som redan varit aktuella och kommer att fortsätta vara det även efter detta år. Det är långvariga inflytande igång men under året kommer de att växa i betydelse. Det blir ett vidgat eller fördjupat socialt engagemang. Du vill även i fortsättningen vara med och leda i grupper och mycket av din självkänsla är kopplat till vad du åstadkommer i sammanhangen. Ditt engagemang är det inget fel på! Fiskar födda 7-12/3 mottar starka inflytanden från planeten Neptunus. Neptunus bär på ett andligt och kreativt tema. Du kan känna dig gränslöshet. Du erfar tydligt att du är en del av en större helhet och hur viktigt det är att vi alla finns till för varandra. Din tilltagarande inspiration kan komma till utlopp i ett behov av att uttrycka dig kreativt. Lyssna på mer musik! Låt fantasin flöda men undvik att fly från vardagens krav eller att hamna i förtvivlan över de svårigheter livet här på jorden bjuder oss. Vi är här för att verka i materian men det betyder inte att vi ska klippa banden till det andliga. Som Fisk tror jag att du förstår det. Åter till materian: ekonomin gör sig påmind sommaren och framåt. Det handlar om att hushålla med resurser. Speciellt efter september och in i november vill du arbeta för att få allt att fungera optimalt på den ekonomiska fronten. Under samma tid är det läge att ge sig ut i naturen och verkligen tacka Moder Jord för att det underbara vi fått helt utan kostnad! Kärleken till hem och familj är aktuella teman våren och sommaren. Du visar uppskattning för det du har och tar steg för att göra saker och ting ännu bättre. Ditt intresse för nya tankeströmmar tilltar och kommer andra till godo. Du blir den som kommer med de spännande idéerna och många lyssnar på dig. Själv känner du hur intellektet skakas av revolutionens vindar. Gör dig redo för årets slut. En ny och viktig fas i livet inleds.