Aktuella KvartalshoroskopTredje kvartalet 2019 - Juli, Augusti, September


Väduren

Strax efter periodens början går Vädurar in i en period som lovar mycket nöje och ett stort mått av kärlek. Du uppskattar din fritid mer än någonsin och den tid den ger dig att umgås med dem som betyder dig mest. Du sprudlar av kreativitet och livsglädje. Motgångar du mött på senare tid är som bortblåsta. Ta vara på de energier som finns nu för att på bästa sätt möta de utmaningar som väntar senare i augusti och september. Alla Vädurar har känt att nu är det tid att fokusera på viktiga mål och se till att de nås. Är du född före 4/4 har du redan gjort ett stort jobb och kan känna dig nöjd med att du blivit hörsammat av överordnade och har gjort framsteg inom karriären. Resten av er Vädurar fortsätter att lägga manken till och i september är du som flitigast och vinner allas beundran. Då vill du också vara en förebild vad gäller god hälsa och sunt leverne. Karriärfrågor är definitivt i fokus 2 och 16/7. Då äger två förmörkelser rum. Det blir överraskningar och du ställer om dig för att nya förhållanden ska fungera. Ditt förhållningssätt till materiella frågor fortsätter att utvecklas. Du hittar nya sätt att se på maten du äter, hur stärkt du blir av naturen, vad kroppen behöver för att må som bäst och hur du ska trygga ekonomin. Fortsättning följer….. Är du född 10-13/4 visar du vad ”född på nytt” betyder! Du avslutar vissa kapitel i livet och öppnar dörrarna för nya människor och erfarenheter. Ditt intresse för den andliga verkligheten fortsätter att växa. Likaså din längtan att förstå livet har på jorden i ett större sammanhang. Den längtan kommer att föra dig in i storslagna andliga och kunskapsrika sammanhang.


Oxen

Nu har Uranus gått in i Oxens tecken för att stanna fram till 2026! Det var 84 år sedan sist! Vilka radikala tider Oxar står inför. Först ut blir er födda 21-29/4. Det kommer att kännas oerhört viktigt att ta fram dina mest äkta sidor. Du vill inte gå i traditionella spår utan hitta din alldeles egen väg. För närvarande får andras förväntningar på dig får stå tillbaka. Du överraskar din omgivning och kanske även dig själv när du gör plötsliga, oväntade förändringar i ditt liv. Alla Oxar känner nog av den nya energin i stjärntecknet och förstår att en helt ny process är på gång som befriar er alla från tidiga livsmönster. Under sommaren känns det viktigt att hemmet är en trevlig mötesplats. Ordna med fest och gör hemmet till din stolthet. Alla kommer att känna sig välkomna! Redan i juli kretsar tankarna mer och mer kring barn. Du vill skapa, helt enkelt och visst är barn en skapelse. Är det inte aktuellt med barn vill du ändå göra något som bär din egen speciella stämpel. Du vill lämna avtryck och det gör du. Du kanske inte vet hur eller vad du vill ha, men det klarnar mot slutet av augusti. Annat som klarnar är dina planer på studier och resor. Som jag har nämnt tidigare är alla Oxar inne i en lång period då intellektet är i utveckling men det är inte enbart kunskaper det är frågan om utan att utveckla en djupare syn på livet. Det kan åstadkommas på många sätt. Förmörkelser i juli och augusti utmanar ditt sätt att tänka.


Tvillingarna

Ingen Tvilling kan undgå att notera alla nya, spännande människor som nu kommer in i livet. Det viktiga med alla möten är att du lär dig förstå och uppskatta alla människors olikheter och hur vi alla kommer in i livet med olika ”uppdrag” och sätt att hantera dem. Varje person har sin egen skatt att dela med sig. Öppna dig för det de har att ge. All förståelse kommer att fördjupas till hösten. Inledningsvis finns Venus i ditt tecken. Venus visar vad vi älskar och sätter ett värde på. Redan efter de första dagarna i juli går Venus in i Kräftan och då ägnar du dig åt mera praktiska, jordnära frågor men även frågor som kretsar kring familjen. Trygghet känns viktigt och juli månad kan vara en tid då du planerar och budgeterar för att få ekonomin att fungera optimalt. Fortfarande handlar livet om stundande förändringar av betydande slag eller en anpassning till sådant som nyligen hänt. Förmörkelser 2 och 16/7 får dig att fokusera extra mycket på just det praktiska och jordnära som nämnts ovan. Sommarmånaderna ser dig i alla din Tvillingprakt! Du rör på dig över korta och långa sträckor. Emejlens in- och utkorgar är fulla. Det är så mycket information och data du behöver samla för att ta dina projekt vidare. Projekten kan vara kopplade till familjesituationen eller ett annat sammanhang där du känner ett personligt engagemang. Du är en arbetsmyra redan i slutet av augusti och hela vägen till slutet av september. Du får oerhört mycket gjort och det du gör har lång hållbarhet.


Kräftan

Med Venus i ditt tecken nästan hela juli borde du vara föremål för mycket uppmärksamhet. Du gynnas av allt detta men ibland kommer du att behöva definiera var dina gränser går. Venus i Kräftan bjuder dig på kärlek, ömhet och en och annan stund av utmaning. Relationer och din förmåga till samarbete fortsätter att vara tongivande även denna period. Är du född 12-15/7 är det extra viktigt att vara diplomatisk och empatisk. Provocerar andra dig ska du hålla en låg profil. Är du född 6-10/7 märket du att ingenting är gratis! Du kämpar på, ibland i motvind men håll ut. Innan årets slut kommer du att se att dina insatser inte varit förgäves. Var speciellt uppmärksam 2 och 16/7 då månförmörkelser inträffar som understryker relationsfrågor för dig. Sommarmånaderna ser ut att bli en tid då du visar dig köpstark – vare sig du faktiskt är det eller inte! Håll i slantarna en aning. Om det gått stiltje i arbetslivet blir det inte långvarigt. I mitten av augusti verkar utvecklingen gå framåt igen. Om du har realistiska förväntningar kommer augusti och september blir minnesvärda. Din vardag, på det stora hela, berikas allt vart eftersom under perioden. Du är i full gång under september, med resor, kontakter av alla de slag och praktiska planer. Nu är du jordad! Du tänker på det som är nyttigt, inte bara för dig själv men för ändra – vad de behöver. Du vill göra gott.


Lejonet

Perioden börjar med ett energipåslag då Mars går in i Lejonets tecken 2/7. Mars=hög energi och viljestyrka. Du vet vad du vill och du tar steg för att uppnå dina mål. Detta inflytande som ligger kvar till 19/8 skapar en känsla av otålighet och iver att komma igång med olika aktiviteter. Du tar plats och har det flyt som behövs för att nå framgång. Även Venus lägger sina kärleksfulla och kreativa krafter till den rådande energin från 29/7-22/8. Under hela året är det mycket som talar för framgångar på kärlekens område men nu på sommaren blir inflytanden särskilt kraftfulla. Fritidsintressen och konstnärskap är också i fokus och gynnas. I slutet av augusti och under september kommer ekonomiska frågor i fokus. Att prioritera utgifter är inte helt fel! Tänk ”less is more” då. Det är i arbetslivet och på hälsofronten som de mäktigaste inflytanden finns, inte enbart nu men på ett tag framöver. Vilket håll vinden blåser kan bli tydligt 2 och 16 juli när förmörkelser äger rum. Är du intresserad av hitta en ny arbetsplats är möjligheterna goda speciellt för dig född 24/7-1/8. Just du födda under nämnda period är angelägen om att bryta invanda mönster. Större frihet önskas! Detta kan gälla din tillvaro i största allmänhet. Tid du tillbringar i stillhet kan visa sig vara berikande. Du närmar dig dina andliga sidor, din känsla av tillhörighet till något större. Du blir mer kreativ. Trots energier som för dig ut i livet lockar stillheten också under hela perioden.


Jungfrun

Det som intresserar dig mest nu är kärleken, barnen och att dina kreativa sidor kommer till uttryck. Perioden inleds så och samma inflytanden återkommer med förnyad styrka efter 11/8. Då kanske du gör slag i fest eller resplaner. Du är mer intresserad av att roa dig än att arbeta åtminstone fram till mitten av augusti. Då känner du att nu är det dags att göra nytta. Både Venus och Mars gör en genomresa i Jungfruns tecken i slutet av augusti. Venus stannar kvar till 14/9 och Mars stannar kvar hela september. Det är sociala inflytanden trots behovet av att vara praktisk och till hjälp och stöd för andra. Det ligger ju i din natur att vara sådan. Du träffar folk och engagerar dig i flera aktiviteter. Med Mars i ditt tecken vill du inte vara stillasittande. Inte heller vill du tiga när du har något viktigt på hjärtat och du kanske inte visar samma tålamod som vanligt. Förnyelseplaneten Uranus blickar vänligt mot Jungfrur födda 23/8-1/9. Det är dags att modernisera både invändigt och utvändigt. Livet blir intressantare. Söker du en ny sysselsättning har du medvind! Födda 9/9-12/9 kan njuta av Neptunus himmelska inflytande. Du kan lita på din intuition och fatta inspirerade beslut. Havet, musiken och andlighet fyller dig med glädje. September kommer relationer åter igen i fokus. Du vill vara till lags och att alla ska komma väl överens. Du utmanas ibland men förståelsen för dig själv och andra fördjupas.


Vågen

Strax efter att perioden inleds riktar du dina blickar främst mot hemmet, familjen och släkten. Du tänker tillbaka på det förflutna och reflekterar över den du har blivit med dina rötter som utgångspunkt. I dina tankar och känslor finns både vackra minnen och minnen om det som varit svårt. Allt har bidragit till att du blivit den du är idag. Teman om roten i livet och det slutgiltiga målet – dina målsättningar - är i fokus. Räkna med att detta blir viktigt i många månader framöver, på ett eller annat sätt. Juli erbjuder många vänner, både unga och gamla. Du kommer till din rätt i sociala sammanhang. Eventuellt handlar det om en grupp som träffas därför att ni har ett starkt gemensamt intresse. Det kan vara allt från yoga till matlagning. Det centrala är gruppdynamiken och de energier ni skapar och verkar i. Även unga människor uppskattar ditt sällskap. Du hittar inspiration under perioden (och året!) genom en vidgad kontaktyta. Du utbyter information, kunskap och insikter med människor från hela världen och från olika filosofiska och kulturella inriktningar. Själv är du nyfiken och kunskapsgirig. Skriv om det du lärt dig så att andra kan vara med i utvecklingen. Är du född 8-12/10 har du den disciplin som behövs för att ro i land ett projekt eller ett arbete. Är du född 13-16/10 genomgår du nu en stark förnyelseprocess. Din identitet omformas efter nya förutsättningar i livet. Dina praktiska sidor framhäver du under september. Du riktar dina energier mot det som ger konkreta resultat. Du är noga med detaljer. Hälsan har hög prioritet och om det behövs drar du dig undan lite ett tag för att ladda batterierna.


Skorpionen

Tävlingsinstinkten är på topp under juli och stor del av augusti. Du vill inte sitta vid sidan om medan andra är aktiva och får uppmärksamheten. Du hittar en arena av något slag där du får vara i centrum och leda i olika evenemang. Du är bra på att bygga upp lag och driva en verksamhet vare sig det är något på den personliga eller professionella fronten. Under september är du lika aktiv men nu behövs dina mer jordnära sidor. Mer samarbete krävs också. Nu är det fler som vill vara med och bestämma och då visar du att det är inget fel på din samarbetsförmåga. Både unga och gamla gynnas av kontakten med dig. I praktiska sammanhang kan det handla om allt från ekonomi till hälsa. Du agerar väl i materiella sammanhang. Skorpioner födda 24/10-1/11 vill framhäva sin individualitet. Det kan märkas i stora och små sammanhang. Du är inte klippt och skuren från samma mönster från alla andra och det vill du klargöra, ifall någon hade trott något annat. Oväntad information kommer din väg 2 och 16 juli. Du anpassar dig efter att du landat i ett nytt sammanhang. Ditt sitt att se på livet och dess mening är inne i en lång och djup utvecklingsprocess. Det som händer under året är bara ett kort led i processen. Eftersom du lär dig så mycket kanske du skulle sätta dina idéer på print eller hitta ett forum där du kan berätta för andra vad du kommit fram till. En Skorpion kan påverka och det på ett mycket konstruktivt sätt! Du kan dessutom inspirera många med din drivkraft.


Skytten

Skytten

Med Jupiter fortfarande i Skyttens tecken är det bara att tacka och ta emot. Så mycket erbjuds under året som berikar livet. Viktigt för många Skyttar är att få känna sig fria och att kunna vara med om allt det fascinerande som händer i världen och i livet. 2019 är ett år då många får sitt lystmäte. Du känner dig optimistisk och har lite svårt att se hur du ska hinna med allt det roliga du vill uppleva. Då är det extra viktigt att vara realistiskt när du smider planer. På det stora hela lovar perioden en fortsättning på ett löftesrikt år. Var beredd på ekonomiska överraskningar runt den 2 och 16 juli när förmörkelser inträffar. Du agerar efter bästa förmåga och bör hitta smidiga lösningar på eventuella problem under september. September är också den månad du verkligen ger järnet inom karriären eller om det är något annat projekt du vill ska se dagens ljus. Du arbetar hårt och ser att det du gör leder till konkreta resultat – även ekonomiskt. Du vill se förändringar i ditt vardagliga arbete och nu är tiden inne för se till att de kommer till stånd. Förnyelsens vindar blåser på arbetsplatsen. Även frågor rörande hälsan tar emot uppfriskande inflytanden. Kanske det är nu du bestämmer dig att motionera mera. I det mest du gör nu är du supereffektiv. Allt som rör resor och utbildning främjas från juli och fram till 18/8. Även om du inte reser just då smider du konkreta planer för resor och kurser framöver.


Stenbocken

Stenbocken

Året fortsätter att vara dynamisk för Stenbockar. Är du född 5-9/1 lär du dig värdet av tydliga gränser, något som Stenbockar har som ett livstema men just nu är det viktigt att se över vilka gränser som finns – i övermått – och var gränser bör mjukas upp. Du är mycket mån om att prestera väl. Tiden måste räcka och det finns krav från flera håll. Här gäller det att prioritera efter de viktigaste och varaktigaste värderingarna. Det blir en stor del av periodens och årets livsläxor. Stenbockar födda 11-13/1 fortsätter att bygga ett nytt liv baserad på en ny identitet! Alla Stenbockar funderar extra mycket på vilka förändringar som nu behövs för att tillvaron ska bli så bra som möjligt. Behöver du hjälp och goda råd är det läge att söka det nu. Tecken tyder på mer tid i stillhet vore av godo! Strålkastarljuset är på dig 2 och 16/7 om du är född kring 1/1 och 15/1. Var uppmärksam på dem du möter under dagarna och vilka informationer som kommer din väg. Under juli månad funderar du lite på ditt arbete och hur du vill ha det framöver. Tankarna går fram och tillbaka men väl inne i augusti börjar det klarna. I september flyter allt på som det ska och du känner att dina insatser är värdefulla. Och, du får beröm! Allt som rör hälsan gynnas också under samma period. Du ser till att ”maskineriet” är i god form. Medan du njuter av ett meningsfullt arbete lyckas du också med kreativa projekt och i umgänge med barn. Det är inga små insatser du gör. Du skapar och skapar och trivs med det.


Vattumannen

Du möter många människor under juli och under halva augusti. Du tar fram ditt mest sociala jag. I möten med andra ökar vår förståelse både för oss själva och andra. Även när energierna inte är de mest harmoniska finns det guldkorn av visdom att hämta. Dessutom har du en hel del saker att diskutera, förhandla och resonera kring med andra vid periodens början. Du lyssnar gärna till det de har att säga men till sist går du, som vanligt, din egen väg. I ett större sammanhang än just detta tremånadersperspektiv är alla Vattumän är inne i lång period där det inre livet är i fokus – inte minst under den nuvarande perioden. Kanhända du väljer att vara mer för dig själv, lyssnar inåt lite oftare eller ser tillbaka över ditt liv så här långt och reflekterar över ditt speciella livsöde. Ibland finns det andra som behöver ditt sällskap när de inte kan vara ute bland andra av en eller annan anledning. Som Vattuman är du ofta en god vän. 2 och 16/7 är datum som kan visa sig viktiga när det gäller att vara en inkännande och empatisk person. Då är det känslan, inte intellektet som gäller. Det är ett steg i en andlig riktning. Som sann Vattuman bör du engagera dig i grupper som känns meningsfulla för dig. Det kan handla om sport, politik, natur, etc. Det viktiga är att utveckla kamratandan. Du har en bred vänskapskrets som förmodligen sträcker sig bortom landets gränser. Speciellt nu stimuleras du av dina många vänner. Just vänskap och grupper är ett framträdande ämne som finns kvar i flera månader framöver. September ställer krav på praktiska och ekonomiska färdigheter. Utveckla dem om de inte finns! Du vill också leva hälsosammare och söker dig till proffs som hjälper dig.


Fiskarna

Din stolthet är främst kopplad till arbetet under juli – du vill visa att du duger, vilket du gör. Din initiativförmåga är på topp. Egentligen är det så att vad du än tar dig an under juli kommer till sist att bära perfektionistens prägel. Perioden, såväl som senare delen av året, lämpar sig till att förverkliga karriärdrömmar. Där kan du göra framsteg redan under sommaren. Du möter en mängd nya människor i september och de kan visa sig värdefulla i karriärsammanhang. Hela september kan ses som en ”kontaktmånad”. Du är sällan ensam och märker att ditt sällskap är eftertraktat. Det blir en tid av ömsesidig stimulans som kan ge utdelning inom karriären. Det är just på det området som Jupiter nu skänker sitt gynnsamma inflytande. Tänk framåt! Inom det nya, banbrytande och alternativa finns de energierna som du med stor fördel kan utveckla. När du söker nya lösningar på gamla problem under perioden märker du att du har medvind. Aha-upplevelserna kommer runt 2 och 16/7 då förmörkelser inträffar. Under de kommande åren är det du som står för många briljanta idéer. Redan nu märks att du tänker i nya banor och vill gärna att andra ”vaknar” och ser det du set. Fiskar födda 7-9/3 är inne i en mycket känslig period. Konstnärskap och en andlig utveckling står för dörren. Där detta redan finns ökar krafterna. Ta tillvara den inspiration livet erbjuder nu. Ett liknande inflytande kommer inte igen på många år. Och glöm inte kärleken som blomstrar under juli!Fjärde kvartalet 2019 - Oktober, November, December


Väduren

Under en längre period har du strävat uppåt inom karriären och denna sista period av 2019 fortsätter du att göra dig känd för dina goda insatser. Du är uppskattad! Gör dig redo för ytterligare utmaningar när året närmar sig sitt slut. Är du född 11-19 april kulminerar inflytanden inom karriären då men också i början av nästa år. Vad blir nästa steg? Partnerskap och samarbete är nyckelord för nästan hela oktober och november. Du testas i din förmåga att komma överens med andra – att vara den som kan ”gjuta olja på vågorna”. Du erfar hur väl du lyckats när du ser det gensvar du får. Du vill känna dig stolt och stark på relationsfronten. Senare delen av november och under hela december funderar du på att göra djupgående och bestående förändringar i ditt liv. Börja med att göra dig av med allt som är förlegat och onödigt. Du ska ha en fräsch start på ditt nya liv. Kanhända att en större investering är på gång. Tänk dig allmän transformation. Du är intensiv och mycket fokuserad på det som komma skall. Mitt i allt det ovan nämnda är det bra om du tar dig tid att röra på dig. Kroppen behöver också arbeta. Resor och utbildningar är också på tapeten.


Oxen

Det känns extra viktigt för dig vid periodens början att se att du verkligen behövs på din arbetsplats. Det gör du och du möter de utmaningar som dyker upp tidigt i oktober med lugn och tålamod. Du är inne i en lång period av inlärning. Du blir klokare och mer vidsynt allt vartefter tiden går. Hela oktober och november är du den person andra kan vända sig till när problemen hopar sig. Du ser på djupet och förstår stora förändringars inneboende potential – även för egen del. Planerar du för större skiftningar i ditt eget liv är november den tid bäst lämpad för reflektioner och den senare delen av november och december för att bestämma i vilken riktning du vill gå. Ekonomiska frågor ingår säkert i de planer du nu smider. Oxar födda 23-27 april har fått nog av konventioner och vill bryta sig loss och gå sin egen väg. Minns denna tid! Den är mycket speciell. Du visar fram din originalitet. Du skapar, inte minst en ny livsstil. Din styrare, Venus, kallar dig till äventyr under november och december. Det hinner du säkert med trots att andra pockar på din uppmärksamhet. Känner du att du måste vara hemmavid se då till att anmäla dig till en kurs. Du behöver uppleva något som inte rör din vanliga vardag. I relationer ökas intensiteten mot slutet av november och in i december. Du kliver in i rampljuset och får uppmärksamhet. Bibehåll den lugn du som Oxe är så väl känd för.


Tvillingarna

Inledningsvis är det fokus på hjärtefrågor. Du vill påverka utvecklingen i en viss riktning men det är inte säkert att du får som du vill. Koppla av och låt energierna flöda fritt. Då landar du rätt. November lovar okomplicerade relationer som du njuter av. Alla Tvillingar känner av reslusten i år. Är du född 10-21 juni är impulsen att resa mycket stark. Samma inflytanden drar dig in i böckernas värld. Vill du skriva en egen bok? Då är tiden inne. Arbetsrelaterade frågor är en hög prioritet hela oktober, november och in i december. Du kan ha svårt att välja mellan olika alternativ men mot slutet av november börjar du förstå hur du vill att situationen ska utvecklas. Kraftfulla energier råder! Under samma period lägger du ner krafter på allt vad hälsa och sunt leverne heter. Du vill vara i toppform när du går nya utmaningar till mötes. Du är rustad med de nödvändiga resurserna för att skapa bestående förändringar i ditt liv – sådana som du planerat för under flera års tid. En inre kraft finns som manar dig framåt och djupare. Det är inga små vardagsfrågor du intresserar dig för! All resurser, andliga och materiella ska till för att ro dina planer i land. I december är du nyfiken på alla de nya kontakterna knyter. Livliga diskussioner ger dig stimulans. Du möter många som är beresta och belästa. Det gillar du!


Kräftan

Det finns mycket att göra hemma i början av oktober. Du vill att det ska vara fint och att harmoni ska råda. En del mothugg kan du räkna med vad gäller några av dina planer. Kompromiss är nyckeln till goda relationer. Större delen av årets fjärde kvartal handlar om kärlek, barn, din fritid och kreativitet. Du lägger ner hjärta och själ på ett eller flera av dessa områden. Här hittar du din identitet just nu. Här kretsar dina tankar! Dynamiska kontakter är dina under kvartalet. Du utväxlar djupare tankar och idéer med andra. Någon annan får prata om väder och vind! Du har möjlighet och påverka andra i en positiv riktning i livet men samtidigt påverkas du och du märker att du mognar som människa. Det blir en konstruktivt ömsesidig utveckling. Inom arbetet råder det fortfarande ett möjligheternas tema. Du har chansen att arbeta med sådant som känns spännande och lärorikt. Dessutom har du en frihet inom arbetet som inte funnits tidigare. Alla Kräftor har varit inne i en period av stark personlig utveckling under en del år, inte minst 2019. Kräftor födda 12-16 juli vet att nu är det stor saker på gång. Det är slut på en fas i livet och början på något alldeles nytt med nya utmaningar och glädjeämnen. Att du är pånyttfödd går inte att ta miste på. Ditt nya jag bekräftas av din omgivning!


Lejonet

Lejon födda 23-29 augusti märker att tiden för kreativa förändringar står för dörren. Du kan känna en rastlöshet och en ovilja att fortsätta i samma livsmönster som tidigare. Känn dig fri att ägna dig åt det som speglar ditt unika jag. Känner du att du behöver hitta nya mål i livet så gör det! Det kan handlar om din karriär eller ett annat område som intresserar dig. Det nya du gör kommer att väcka uppmärksamhet. Kvartalets inflytanden riktar sig även mot hem och familj. Vad är det som behöver rustas upp? Det kan handla om både fysiska föremål och relationer! Du kan fundera över vad som behövs för att du ska känna trivsel. Tankar går fram och tillbaka men innan årets slut är du klar över hur du vill ha det. Arbeta och hälsa fortsätter att vara ett livsområde där din anpassningsförmåga sätts på prov. Det är en kravfylld uppsättning inflytanden som finns just nu men ändå mycket lärorika. Du gör en stor insättning i ”erfarenhetsbanken”. Vid årets slut har du goda möjligheter att hitta en ny tjänst om det är det du vill ha. Samtidigt riktas din uppmärksamhet på vad du behöver för att känna att du är i god form – den goda formen du vill ha när du går in i en ny vardagssituation. Årets sista kvartal fortsätter, som tidigare i år, att lova mycket nöjen. Det är alltså inte bara en fråga om slit och släp! Barn skänker stor glädje, du roar dig kungligt – förstås, och njuter av att känna dig högt älskad.


Jungfrun

Jungfruns styrare, Merkurius, inleder kvartalet med en resa genom Skorpionens tecken. Dina tankar rör sig på ett djupt plan och du strävar efter en djupare förståelse av det som händer runt omkring dig och i världen. Måla inte upp en mörk bild i ditt inre utan se det som händer som en process som pågår i vår kollektiva utveckling. När vi ser det som felar är vi rustade att arbeta mot en ny tid. I ditt eget liv kanske det finns turbulenta inslag just nu. Du vill vara med som en lugnande, helande kraft och det kan du mycket väl vara. Du delar andliga och känslomässiga resurser med andra. På ett materiellt plan kanske du också delar med dig men dessutom känns det angeläget att ”se om ditt eget hus”. Upplysningens tid har nyss börjat för alla Jungfrur. Det kommer in så mycket ny information och nya infallsvinklar på sådant du alltid varit intresserad av. Många stimulerande kontakter kommer från olika håll – både när och fjärran. Böcker och resor ger alltid intellektuell och andlig stimulans. Hjärtefrågor: barn, kärlek och din kreativa ådra är områden som står för en omfattande utveckling. Du behöver, och vill, fokusera på det som hjärtat längtar efter att uttrycka. Detta är inget nytt utan har varit framträdande frågor en längre tid. Vid årets slut utvidgas ditt intresse och engagemang. Är du född 14-19 september känner du tar stora steg framåt i din utvecklig på dessa områden men alla Jungfrur märker att barn, kärlek och kreativitet tar en allt större plats i livet. Du utvecklas när du ”leker”.


Vågen

Du är i fin form när kvartalet börjar. Du sprudlar av energi och entusiasm inför nya möten och utmaningar. Du är orädd och visar dig vara en äkta handlingsmänniska. I början av november möter ni födda 8-19 oktober krävande uppgifter så här gäller det att lägga manken till. Den envishet du då uppvisar kan både hjälpa och stjälpa. Granska dina motiv i olika sammanhang. Att ses som duktig är viktig just nu men se också till att du väljer dina åtaganden med omsorg! Vågens styrare Venus, uppehåller sig i Skorpionen merparten av oktober. Då är du som mest passionerad och vill ha bevis för att du är högt älskad. Ingen kan ersätta dig! Oktober och november intresserar du dig för ekonomiska frågor. Du vill veta vilka resurser du har och hur du bäst kan förvalta dem. Under november kan du ha anledning att ändra dig när det gäller en ekonomisk fråga. Var konservativa när du planerar och ”spika” inget förrän slutet av november. Kvartalet lovar fortsatta kurser och resor. Du tänker globalt och intresserar dig än mer för frågor som rör livssyn och värderingar. Kanhända att du träffar likasinnade som du kan utbyta kunskaper och insikter med. Mot slutet av året ökar familjefrågor i vikt. Vilka förändringar står på lut som förbättrar och vidgar familjeförhållanden och boendet? Du får gynnsamma inflytanden!


Skorpionen

Om kvartalet börjar like hackigt på kärleksfronten blir det desto lugnare redan efter första veckan i oktober. Dina relationer då är mer djupgående och stabila. Du vet vilka du kan räkna med. Nya kontakter finns med i bilden och allt vartefter veckorna går märker du hur väl du trivs med din partner såväl som andra du har kontakt med. Alla Skorpioner fortsätter att möta mäktiga krafter som ifrågasätter dina uppfattningar om hur saker och ting här i livet förhåller sig. Det är stora ord men under en lång period som ännu inte är slut utvecklas du rent mentalt. Dina tankestrukturer ändras, helt enkelt. Gamla föreställningar försvinner när nya kunskaper och erfarenheter slår rot i ditt sinne. Den innevarande tiden är som klippt och skuren för studier och att skap ett större nätverk av kontakter. Vill du själv vara den som presenterar ny information eller samverkar med andra för att nå ut med ett budskap så tveka inte. Under oktober och november är du speciellt kontaktsugen och kanske lite rastlös. Gör upp planer för vad du vill göra eller lära dig sen se hur dina ansträngning ger resultat framåt slutet av november och i december. Skorpioner födda 26-29 oktober har det väldigt spännande nu när frihetsplaneten Uranus blickar mot dem. Du markerar din individualitet. Samtidigt väcks ditt intresse för sociala frågor såväl som alternativa sätt att se på livet


Skytten

Skytten

Vilket år det har varit med Jupiters gynnsamma inflytande i just Skyttens tecken – där Jupiter faktiskt hör hemma. Det har varit ett expansivt år med ett flertal äventyr och därmed vidgade vyer. Jupiter rör sig vidare till nästa tecken, Stenbocken, i december. Det betyder inte att äventyren försvinner för det gör de aldrig för en Skytt. Däremot blir det större fokus på att uppnå andra, konkreta mål du har satt för dig själv. Det kan innebära att du frivilligt begränsar dina aktiviteter för att lägga mer krut på ett eller vissa projekt du har på gång som du tycker är extra viktiga. Venus i Skyttens tecken i november lovar positiv uppmärksamhet. Det lovar också en större kontaktyta som blir ömsesidigt givande. Vad mer kan man begära av livet? Du unnar dig mycket gott men det kan bli lite sig problematiskt om det visar sig att du nu behöver köpa kläder i en större storlek eller att du spenderat mer än du hade tänkt! Ditt förhållningssätt till det materiella är fortsatt i utveckling. Du blir allt mer medveten om att du lever i din kropp här på jorden. Naturen och det naturen ger oss för vår överlevnad tar du inte för givna. Ekonomin är också med under rubriken ”materiellt”. Inflytandet antyder inte hurdan ekonomin är, endast att förhållningssättet är under utveckling. Oktober och november är goda tider att reflektera över den riktning livet nu tar. Du arbetar inåt även om både oktober och november samtidigt, och lite paradoxalt, talar för mycket umgänge i vänners sällskap. Du kräver mycket av dig själv i lag med andra och ser hur gemenskapen bidrar till ömsesidig utveckling.


Stenbocken

Stenbocken

Det är hög tid att visa dig ambitiös i karriärsammanhang. Hela oktober och en stor del av november tyder på att du strävar uppåt och vill åstadkomma förändringar. Kan hända att du i början av november slutgiltigt bryter dina rutiner och satsar på något nytt. Årets sista kvartal erbjuder utmärkta inflytanden om du vill föra fram kreativa eller andliga budskap. Du är enormt inspirerad. Alla Stenbockar kan förmedla något som inspirerar eller är till hjälp för andra. Källan till detta ligger inombords och väntar på att få se dagens ljus. När december kommer, gör även en tid av personlig expansion men detta är bara början! 2020 blir ett rikedomens ord i vid bemärkelse. Är du född 22-29 december anar du redan vad som står för dörren. Du känner hur nya möjligheter börjar komma din väg. Kärleken får en skjuts framåt. Barn skänker stor glädje och du skapar från djupet av ditt hjärta. Alla Stenbockar har upplevt starka energier under ett flertal år. Sista kvartalet 2019 erfar ni födda 5-13 januari att livet står långt ifrån stilla. Planer formuleras och följs upp tills de nya tar manifest form. Du visar disciplin och uthållighet. Du känner att din integritet står på spel. Varken du eller ditt liv kommer att vara sig likt när perioden är över. Du är född på nytt! Oktober och november kallar både unga och gamla dig sin vän. Du fungerar väl i lag och tar dig villigt på dig ett större ansvar.


Vattumannen

Har du inte börjat motioner mera kanske du börjar gör det, detta sista kvartal 2019. Du behöver ut och röra på dig: promenera, spring eller rid på en häst, men rör på dig. Tänker du i större sammanhang kanske du reser bort. Kvartalet talar för en önskan att känna sig fri men också att insupa inspiration. Hitta de rätta källorna! Planeten Mars riktar sin uppmärksamhet mot Vattumän under sista delen av november och under hela december. Du vet vad du vill och kämpar för att få din vilja igen. Du vågar rätt mycket dessutom. Gå försiktigt fram om du vill förhindra en konflikt. Hösten ser dig djupt försjunken i tankar kring vad du tycker är allra viktigast i livet. Vissa inslag i vardagen tycker du behöver rensas bort. Fråga är bara vad du behöver eliminera. Du är jordad samtidigt som din intuition är på topp. Därför fattar du de rätta besluten när november lider mot sitt slut. Vänskap och laganda är centrala teman för Vattumänn. Hela året har varit en tid då vänskapskretsen har vidgats och många av er har valt att engagera er i någon form av rörelse eller grupp som speglar era intressen. Sista kvartalet är inget undantag. Faktiskt kan november och december se en ökning i vänskapskapitalet. Åter blickar du som Vattuman in i den andliga verkligheten. Oberoende av yttre omständigheter är du aldrig ensam. Du förstår mer och mer av livet intuitivt och behöver inte alltid förlita dig till intellektet. Det är en fantastisk värld som öppnas för dig.


Fiskarna

De flesta av er har redan skördat karriärframgångar 2019. Har du inte det så tänk på att året ännu inte har nått sitt slut! Är du född 5-20 mars har du fortfarande goda möjligheter att uppnå nya mål. Under oktober och november kretsar tankarna till framtida investeringar, förmodligen tillsammans med en partner. Samtidigt kan olika former av samarbete komma under luppen. Status quo fungerar inte längre och relationer behöver anpassas efter nya förhållanden. Det gäller mest i vänskaps- eller lagsammanhang. Förnyelse är nyckelordet. Är du född 5-7 mars är du inne i en känslig period. Tillfället är gott för att utveckla dina andliga förmågor. Du längtar bort ifrån vardagen och kan ta din tillflykt till musiken eller konstens värld. Du kan även välja Neptuns väg – till havet. Helst ska du inte ta på dig offerkoftan när det världsliga gör sig påmind eller när saker och ting inte utfaller till din belåtenhet. Även motgångar bär på ett löfte om utveckling. Under en lång tid har de ovan nämnda vänskaps- och lagsammanhangen varit under stark utveckling. Det handlar om att vara en individ i ett kollektivt sammanhang – litet eller stort, med vuxna eller barn. Det är inte alltid en lätt uppgift, speciellt med de influenser som funnits och som fortsätter en tid framöver. Räkna med att du blir påmind om temats betydelse i ett nytt sammanhang vid årsskiftet. Du visar upp ett vasst intellekt hela hösten. Du gör intryck men räkna med att ändra åsikt i en fråga framåt slutet av november.